Vidar Enebakk

Alder: 49
  RSS

Om Vidar

Følgere

Dialog og demokrati

Publisert rundt 9 år siden

Kan du forstå at vi må spille på lag for ikke å slåss oss i mellom.

Jeg forstår at meningsmotstandere må ”spille på lag for ikke å sloss oss i mellom”. Jeg er tilhenger av dialog og demokrati, og derfor verdsetter jeg også å debattere her på VD selv om det til tider virker litt forgjeves. Jeg deler imidlertid ikke din virkelighetsbeskrivelse av ”det naive spillet” eller at ”da skjærer det seg totalt slik vi har sett på Oslo øst hvor nordmenn flytter/flykter.” Jeg har selv bodd på Oslo øst i mer enn ti år og har ennå ikke hatt noen negative opplevelser med muslimer eller andre etniske minoriteter. Det betyr selvsagt ikke at jeg undervurderer andre personers negative erfaringer, eller at jeg ikke leser aviser og ser problematiske sider ved radikal islamisme og innvandring mer generelt. Mitt fokus er imidlertid Fjordmans oppfordringer til bevæpning og voldsbruk, ikke islam og innvandring.

Gå til kommentaren

Selv takk!

Publisert rundt 9 år siden

Eg er ikkje opptatt av å forsvare Fjordman eller hans internasjonale allierte, som eg kjenner mindre til

Takk for tydelig svar. Jeg forstår at du er kritisk til norsk konsensus i synet på innvandring og islam, og at dette er viktigere for deg enn å forsvare Fjordman. Fortsett gjerne med det! Så vil jeg vokte meg for å antyde at du støtter Fjordman.

Bare så det er klinkende klart: Jeg ser selvsagt prinsipielt mot voldsbruk også på venstresiden og blant anti-rasister. De må gjerne stå og skrike og bråke for min del, men ikke banke opp folk.Vi kan diskutere ulike holdninger, men ord kommer til kort mot voldelige handlinger.

Gå til kommentaren

Takk for redegjørelsen

Publisert rundt 9 år siden

Jeg har stor sympati for at du ikke ville kaste bort helgen foran skjermen. For min egen del måtte jeg uansett være inne for å montere møbler, så da ble bloggingen et befriende avbrekk. La meg bare kort kommentere tre punkter (sorry SAF, dersom det blir litt langt!).

1) Utgangspunktet ditt er at Fjordman bare er ”ein enkeltståande person”. Det mener jeg er feil. Han er en viktig premissleverandør for det internasjonale kontrajihad-nettverket med sterke støttespillere spesielt i USA, som blant annet har hjulpet til med å finansiere hans aktivitet. Også i forbindelse med rettsaken skal Peder Jensen (og Bruce Bawer) ha mottatt støtte for å slippe unna vitnelista til Breivik fra The Middle East Forum (ledet av Daniel Pipes) sitt Legal Project, en støtteordning for slike skribenter i nød. Bruce Bawer har ikke langt skjul på dette, og det fremgår eksplisitt av hjemmesidene til The Legal Project: ”In the end, through the efforts of lawyers funded by the MEF-The Legal Project, Messrs Bawer and Jensen were removed from Breivik's witness list, which was The Legal Project's goal from the outset.” Dessuten, som Shoaib Sultan er inne på i VL-oppslaget, har Fjordman etter rettsaken også fått en sterkere posisjon på David Horowitz’ Front Page Magazine, og det sier litt om hans nye status her at han oppsummerer den årlige CounterJihad-konferansen i 2012 hvor han jo deltok i Brussel 9. juli (få dager etter at rettsaken var over). Det er derfor ikke helt uten grunn at for eksempel den britiske organisasjonen HOPE not hate har utpekt Peder Jensen som en av de tolv mest toneangivende personene i dette nettverket sammen med blant andre Pamela Geller, Robert Spencer og Tommy Robinson fra EDL.

Det er selvsagt ikke noe galt i å ha gode venner, men dette velorganiserte transatlantiske nettverket stemmer dårlig med din fremstilling av Fjordman. Du underspiller og ufarliggjør hans rolle når du som premiss anfører at Fjordman bare er en enslig kar. Peder Jensen er ikke bare en ensom skribent fra Ålesund. Han er en revolusjonær politisk aktivist i et omfattende internasjonalt nettverk – det du kaller ”ein fientlig flokk” – hvor de intellektuelle lederne nå i økende grad søker mot mer aksjonsrettete miljøer som EDL.

2) Du skriver videre at Fjordmans prat om deportering er religiøst og ikke etnisk motivert. Det er også feil. Spesielt i de siste åra har denne retorikken blitt radikalisert fra å handle om islam til å handle om mer raser og gener – fra kultur til natur. Se for eksempel essayet ”Preparing for Ragnarok” publisert på Gates of Vienna 2. mai 2011 hvor Fjordman blant annet skriver følgende:

”In combination, this means that the only way European civilization can flourish in the long run is if we have large territories specifically dedicated for people who are overwhelmingly of demographic European stock. In those cases where this has been lost it needs to be reestablished.Ideas matter, but culture primarily follows genes.”

Det er slike formuleringer som gjør at mange kritikere knytter Fjordman til "rasisme" og "fascisme". Synes du det er helt urimelig?

3) Så er jeg selvsagt helt enig med historikeren Øystein Sørensen at også militant islamisme kan betraktes som fascistisk. Spørsmålet er snarere om alle muslimer kan skjæres over én kam. Her har du opplagt et moderat synspunkt, men det har ikke Fjordman som jo avviser kategorisk at det kan finnes noe sånt som ”moderat islam”. Her ligger han tettere opp mot Robert Spencer enn for eksempel Daniel Pipes. Også andre norske islamkritikere har et mye mer nyansert syn, for eksempel Bjørn Stærk og Hans Rustad som begge tidlig advarte mot Fjordmans ekstreme og farlige retorikk.

Dersom du ønsker å reise en debatt om trusselen fra islamistene, eller fra ikke-voldlige muslimer som likefullt truer Europas kristne kultur, kunne du jo – slik Magnus Husøy påpeker – fint fremme en slik problemstilling uten samtidig å forsvare Fjordman?

Håper dette har vært litt oppklarende for hvorfor jeg mener at Fjordman, hans retorikk og mange av hans allierte fremdeles er farlige – også helt uavhengig av Breivik og 22. juli. Så håper jeg – for Peder Jensens skyld – at ikke en ny terrorist finner intellektuell inspirasjon i Fjordmans ekstreme og voldsorienterte retorikk.

Ha en fortsatt fin kveld!

Gå til kommentaren

Takk

Publisert rundt 9 år siden
Kjell Aarsund – gå til den siterte teksten.

Du kan like godt gi opp å diskutere med Bye-Pedersen og hans meningsfeller, for i dem har du i sannhet "homo fanaticus".

Jeg ser jo hvor dette bærer, så jeg lar det ligge (selv om det var verd forsøket!)

Gå til kommentaren

Ikke skyldig

Publisert rundt 9 år siden
Søren Ferling – gå til den siterte teksten.

Er din tankegang andet end vanlig guilt by association ?

Ja, faktisk. Jeg har konsekvent argumentert for at Fjordman ikke er medskyldig i Breiviks handlinger. Han er da heller ikke tillalt eller mistenkt for noe ulovelig. Det jeg påpeker er at han og Breivik deler mange holdninger. Og det er jo ikke så rart ettersom 45 av kapitlene i Breiviks manifest (over 300 sider) faktisk er skrevet av Fjordman. Dette er altså ikke en påstand om skyld eller medansvar, men et empirisk faktum. Det er sikkert ubehagelig for Peder Jensen, men det er desverre sant. Det er altså en åpenbar 'association' når det gjelder holdningene, men det impliserer ikke 'guilt'.

Videre har jeg argumentert for at Peder Jensen selv må stå til ansvar for sine egne ytringer - helt uavhengig av Breiviks handlinger (altså ikke 'by association'). Det gjør han ikke. Fra første stund har han feilaktig hevdet at han aldri har tatt til orde for vold. Dette er rett og slett løgn. Konteksten for voldsforherligelsen er ofte, som du vel er inne på, den amerikanske debatten om First and Second Amendment, med retten til å bære våpen og om nødvendig avsette politiske ledere med vold. Dette er selvfølgelig helt uproblematisk utfra amerikansk konstitusjonell debatt og naturrettstenkning, slik Jefferson forfektet i 1776, men det er noe ganske annet å argumentere for dette i en europeisk kontekst idag.

Det er riktig at Fjordman aldri eksplisitt har oppfordret til å skyte politiske ledere. Derimot har han tre steder oppfordret til bevæpning, og en rekke andre steder oppfordrer han eksplisitt til vold mot politiske ledere. Det taler for selg selv. Det behøver ikke å innebære 'guilt by association' i den forstand at Breivik la disse to pinnene i kors. Fjordman oppfordrer til bevæpning og voldsbruk helt uavhengig av Breivik.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere