Vidar Enebakk

Alder: 49
  RSS

Om Vidar

Følgere

Kan hende..

Publisert rundt 9 år siden

Er ikke så sikker på om du traff blinken der altså

Jeg synes uansett at Avnskogs forsvar for kommunistisk propaganda har underholdningsverdi. Og ikke minst Audun Hjertager.

Gå til kommentaren

sorry ..

Publisert rundt 9 år siden
Vidar Enebakk – gå til den siterte teksten.

Enig med Sissel.

Det skal være: "Enig med Solveig".

Gå til kommentaren

Morsomt!

Publisert rundt 9 år siden

diktet i 1924 i et nkp skrift

Er det bare Ommundsen som har gjort hjemmeleksa? Dette er et kommunistisk dikt som ble trykket i Norges Kommunistblad, 17. mars 1924.

http://www.marxists.org/norsk/reference/nilsen/ovrige/jernets.html

Robin Haug er morsom: Først skal vi hisse oss opp over at dette smaker av fascisme og "totalitær voldsromantikk", og så skal vel han elegant avsløre at det jo snarere er kommunisme. Altså kommunisme er facisme. Q.E.D.

De komiske blir jo da Sverre Avnskogs sympati for diktets voldsestetikk.

Like fullt: Sluttverset til Audun Hjeranger tar kaka! Enig med Sissel.

Gå til kommentaren

Ekko av Stalin?

Publisert rundt 9 år siden
Søren Ferling – gå til den siterte teksten.

Du kan altså, som jeg søger at vise, dårligt henvise til 'vores kultur', når du samtidigt arbejder for at fjerne den

Jeg så ingen sakelig grunn til å kommentere dine vidløftige samfunsanalyser og historiesyn, men jeg synes du bør begrunne hvordan du kan påstå at jeg arbeider for å "fjerne" vår kultur. Ved å kritisere Fjordman?

Du hevder også at jeg er "rabiat" fordi jeg henviser til den britiske organisasjonen "HOPE not hate", men det er en logisk kortslutning. Min henvisning til den saksopplysning at Peder Jensen i deres rapport fremstilles som sentral i det internasjonale contrajihad-nettverket, innebærer da på ingen måte at jeg må være pro-sharia? Hold deg til saken: Mener du det faktisk er feil å fremstille Peder Jensen på denne måten?

I ditt andre innlegg går du enda lengre ved å knytte meg til Stalin og antyde at jeg, som kritiker av Fjordman, "faktisk står for langt den farligste idelogi". Dette henger ikke på greip. Det går da fint an å kritisere Fjordman uten å måtte forsvare Stalin?

Når du hører "et ekko av Stalin" er det altså ikke basert på mine ytringer påstander, men snarere dine egne kortslutninger.

 

Gå til kommentaren

Filosofisk flisespikkeri

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Det er et rent logisk problem med Enebakks rapport her.

 

Dette er filosofisk flisespikkeri på tomgang. Mitt innlegg om ”Fjordman og EDL” (#11) var bare en kommentar til Baldersheim over, som mente å ha lest at ”Fjordman har lagt seg forholdsvis tett opp til noen av disse”. Ettersom han virket usikker på referansen, la jeg frem tre linker som viste at Fjordman støtter EDL både før og etter 22. juli. Dette er empiri og dokumentasjon uten spekulasjon om kausalitet eller skyld i forhold til Breivik.

”Logikken svikter”, skriver du skråsikkert, men dette handler ikke om logikk – i beste fall filosofisk handlingsteori dersom jeg skulle antyde at Breiviks handlinger 22. juli var påvirket av Fjordmans støtte til EDL tre dager tidligere. Det har jeg ikke hevdet og heller ikke antydet. Så vidt meg bekjent er Breiviks siste referanse til Fjordman til en tekst datert 22. september 2009 på Pamela Gellers Atlas Shrugs, gjengitt i 2083-manifestet på s. 798-800. Jeg skjønner at det gir mening for Fjordman å uttrykke støtte til EDL, men jeg synes også det er viktig at de som faktisk forsvarer Fjordman er klar over dette i den grad de selv tar avstand fra voldsbruk.

Videre påstår du at jeg, i likhet med Strømmen, antyder at Fjordman uansett har ”skyld” – en variant at det retoriske trikset ”guilt by association”. Dette er mistankens hermeneutikk på tomgang og virker mer som en kognitiv krampetrekning enn et analytisk argument: All kritikk av Fjordman blir møtt med påstanden om at kritikerne forsøker å klistre ham til Breiviks terrorhandlinger. Det er ikke tilfelle, og jeg har vært klar på dette hele tiden også i denne tråden i mitt innlegg ”Ikke skyldig” (#84). Jeg siterer riktignok Strømmen på at ”Fjordman har skyld i sine egne ideer”, men allerede i min neste setning konkretiserer jeg at dette, for min del, er et spørsmål om ”ansvar”; ikke at han er ”medskyldig”. Det handler heller ikke på påstander om ”ytringsansvar”. Jeg mener ganske enkelt at Fjordman burde stå opp for sine ytringer og ikke vri seg unna med feilaktige og forvirrende utsagn om at han aldri har tatt til orde for vold. Det er løgn. Og det slipper han tydeligvis unna med når han, uten mulighet for motargumenter, velger å publisere sitt eget vitnemål uimotsagt på Gates of Vienna. Det ville neppe holdt i retten under kryssforhør og forsikring om å måtte snakke sant. Hvorvidt Fjordman juridisk sett har skyld i noe som helst har altså ikke noe å gjøre med hans assosiasjon til Breivik, men snarere om hans egne ytringer faller inn under Straffelovens §135a om hatefulle ytringer eller §140 om oppfordring til ulovelige handlinger. Jeg har selvsagt ikke juridisk kompetanse til å vurdere dette.

Når det gjelder Pamela Geller, falt hun jo fort inn i folden igjen, og i Stockholm sto hun side om side med Robinson og lovpriste EDL, slik jeg påpekte i mitt tidligere innlegg om ”Offerrolle” (#44). Her er det åpenbart viktig å holde ”partilinja” – snakk om ”politisk korrekthet”!

Bare så det er klart: Jeg er immun mot fine filosofiske formuleringer, krydret med referanser til Derrida, Deleuze, Guattari eller Agamben (and what not?), samt stilisert småborgerlig språkføring med bruk av "nu" og "efter". Hold deg heller til saken og vær tydelig dersom du ønsker å anklage meg for "uvesen" og å "tilsmusse debatten".

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere