Vidar Enebakk

Alder: 49
  RSS

Om Vidar

Følgere

Små avklaringer

Publisert rundt 9 år siden

Det første av dette forstår eg, men ikkje heilt kva du meiner med

Takk for svar. Da håper jeg vi nærmer oss en avklaring.

Med "Fjordman som sådan" og "forfatteren Fjordman" mener jeg den holdninger og synspunkter som fremkommer i Fjordmans samlete forfatterskap. Mer konkret sikter jeg til Peder Jensens forfatterskap under psevdonymet "Fjordman" fra han opprettet Fjordman-bloggen 20. februar 2005 til han sto frem med fullt navn i VG 5. august 2011. Før det publiserte Jensen dels under eget navn, som i Sunnmørsposten, og dels under psevdonymet "Norwegian kafir" fra 8. juli 2003. Etter at han sto frem han Jensen fortsatt å publisere enten som Fjordman eller med fullt navn. Med andre ord, jeg sikter til de tekstene Jensen har publisert under psevdonymet "Fjordman" siden 20. februar 2005 og frem til i dag.

Jeg kritiserer folk som forsvarer eller bagatelliserer Fjordmans betydning både når det gjelder hans egne ytringer og hans forbindelser til Breivik og 22. juli. Jeg avgrenser min kritikk til de spørsmål som er knyttet til hans oppfordringer til bevæpning og voldsbruk. Det er viktig for meg at også andre blir oppmerksom på dette, ikke minst fordi Peder Jensen selv har vært så løgnaktig og unnvikende på dette kritiske punktet.

Jeg håper du anerkjenner at også jeg ønsker å diskutere sak og ikke person. For meg er det et viktig premiss at Peder Jensen som "Fjordman" utvetydig oppfordrer til vold mot politiske ledere. Dersom dette premisset bestrides av noen, kan jeg godt begrunne det ytterligere. Dersom man derimot anerkjenner premisset, enten fordi man har lest Fjordman eller faktisk ikke har peiling selv, blir det svært problematisk når folk forsøker å bagatellisere Fjordmans betydning.

Når jeg skriver at jeg ikke skal kritisere deg for å ta Fjordman i forsvar, er det eksplisitt under den forutsetning at du i fortsettelsen skiller tydelig mellom "Fjordman" (som altså forsvarer vold og våpen) og de holdningene og synspunktene du ønsker å diskutere og som Fjordman eventuelt deler. I likhet med mange andre i denne tråden mener også jeg at du både her, og i to tidligere tråder (HER og HER) birdar til å bagatellisere og relativisere Fjordmans ekstreme politiske retorikk.

Du etterlyser stadig dokumentasjon, men jeg synes du i liten grad tar inn over deg alt som faktisk blir fremlagt. Allerede 11. august 2011 leverte for eksempel Øystein Hetland en lang liste med direkte sitater som dokumentasjon på Fjordman hatske retorikk mot politiske eliter, men det ble (så vidt jeg kan se?) ikke kommentert og det har tydeligvis heller ikke gått inn hos deg? 

Den gang lovet du følgende: "Eg skal love å lese gjennom alt det Nøstvold Jensen har skrive som "Fjordman", for å gjere meg opp ei sjølvstendig meining, men ikkje før til vinteren! Det andre skriv og refererer, stolar eg ikkje heilt på, fordi eg er redd det kan blir vrengt og vridd for å gjere det verre enn det er."

Likefullt avviser du fremdeles kritikk ved å hevde at du egentlig ikke har lest noe særlig av Fjordman. Det store spørsmålet blir da: Hvorfor oppretter du ytterligere to tråder for å relativisere Fjordmans posisjon? Hvorfor angriper du kritikerne av en forfatter du faktisk ikke kjenner forfatterskapet til?

En siste ting: Ettersom jeg anerkjenner at du selvsagt kan dele visse synspunkter med Fjordman uten å måtte stå til ansvar for alt han har sagt, tar jeg for gitt at du tilsvarende anerkjenner at jeg kan vise til den britiske organisasjonen HOPE not hate uten å måtte bli anklaget av Søren Ferling for å være pro-sharia?

 

 

Gå til kommentaren

Knut

Publisert rundt 9 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.

Jeg er klar over at du og andre anser Peder Jensen som en førende ideolog og følgelig ønsker å få ham - helst stille - eller over i et mer knelende og ydmykt leie.

Jeg ønsker ikke å få Fjordman over i et "mer knelende og ydmykt leie". Tvert imot: Jeg mener han er feig som ikke tør å stå opp for sine meninger i offentlighet. Jeg mener at han, i sin feighet, forfører og forleder befolkningen i Norge når han så skinnhellig insisterer på at han aldri har tatt til orde for vold. Det er løgn og dypt uredelig, men sikkert nødvendig for ham for å skape størst mulig avstand til den uønskete beundreren Breivik (og til rettsaken og til pågående kritikere).

Jeg tror at dersom flere visste hva Fjordman faktisk sto for, og fremdeles står for, så ville nok flere vært mer forsiktige med å støtte Fjordman - ofte uten engang å ha lest noe særlig av det Fjordman faktisk har skrevet.

Logikken til Fjordman er jo slike krystallklar som den er skremmende:Dersom vi faktisk befinner oss i en borgerkrig, ikke bare mot islam, men også mot våre egne politiske eliter, er det ikke bare legitimt, men også maktpåliggende å fjerne de svikefulle lederne, om nødvendig med våpen og vold.

 

Gå til kommentaren

Repetisjon

Publisert rundt 9 år siden

Første setninga er sjølvsagt sett på spissen, men eg treng ikkje gå lenger enn til elles saklege Enebakk

Her synes jeg, som Hogne Øian er inne på, at du setter det litt å spissen. Du er ikke navngitt i det gjengitte sitatet mitt og blir ikke avkrevd noen ting. Jeg ber heller ikke om at folk skal ta avstand fra personen Peder Jensen, men tydeliggjøre sitt forhold til forfatteren: Altså hans ytringer og påstander som er fremsatt i offentlighet.

La meg derfor repetere min posisjon, som jeg trodde du hadde akseptert da du takket for pent svar (#100):

Jeg anerkjenner selvsagt at folk kan være kritiske til innvandring og islam, enten det er snakk om radikal og militant islamisme eller muslimer mer generelt som angivelig truer vår Europeiske kultur. Det er legitime holdninger, og de kan vi diskutere åpent i et demokrati.

Jeg anerkjenner selvsagt også at folk kan gi uttrykk for det dersom de deler vurderinger eller synspunkter hos Fjordman, slik du for eksempel henviser til i Fjordmans appendiks i Anfindsens Selvmordsparadigmet. Ikke noe problem, så lenge det er snakk om spesifikke vurderinger og holdninger og ikke ”Fjordman” som sådan. Igjen: Slike saker kan vi diskutere, selv om vi skulle være uenige.

Jeg kritiserer derimot de som åpen støtter ”Fjordman”, fordi et forsvar for Fjordman omfatter mye mer enn bare islamkritikk eller andre holdninger man deler med denne forfatteren, blant annet direkte oppfordringer til bevæpning og voldsbruk. Slike utsagn er performative, det vil si de oppfordrer til at legitime holdninger skal omsettes i ulovelige handlinger. Og mot handlinger kommer ord til kort. Selvsagt er det et gap mellom å oppfordre til ulovelige handlinger (Fjordman) til det å faktisk utføre dem (Breivik), men det er en helt annen sak (se mitt innlegg #84, ”Uten skyld”).

Dersom man er mot våpen og vold, gir det derfor lite mening å støtte ”Fjordman”. Da får man heller være tydelig på at man støtter bestemte holdninger eller synspunkter, som også Fjordman deler. Det er hele forskjellen: Det er forskjell på å støtte enkeltdeler og å forsvare hele pakka til Fjordman. Her er jeg helt på linje med for eksempel Magnus Husøy (#80) og Øystein Heltand (#134).

Av samme grunn forbeholder jeg meg selvsagt retten til å kunne henvise til én enkelt påstand i én rapport utgitt av den britiske organisasjonen HOPE not hate, hvor Peder Jensen altså blir fremstilt som én av de mest sentrale aktørene i det internasjonale kontrajihad-nettverket, uten at jeg dermed må stå til ansvar for alt denne organisasjonen eventuelt måtte mene. Søren Ferling (#122) har for eksempel fremsatt en (udokumentert) påstand om at HOPE not hate er ”pro-sharia”, og at jeg følgelig, i følge hans logikk, også er pro-sharia, selv om jeg aldri har hevdet noe slikt. Her vil jeg snarere argumentere slik du gjør ved og henvise til selve saken og påstanden: Er det feilaktig eller misvisende å fremstille Peder Jensen på denne måten? I tilfelle hvorfor? Og på hvilket grunnlag?

Så, Runde, du må gjerne være kritisk til innvandring, og si deg gjerne enig dersom du deler bestemte synspunkter hos Fjordman, men dersom du støtter eller forsvarer ”Fjordman” er det en helt annen sak.

Synes du dette er akseptabelt? Eller er det fremdeles uttrykk for ”Svak logikk”?

Gå til kommentaren

Fjordman i Stockholm med EDL

Publisert rundt 9 år siden

Ikke overraskende var også Fjordman tilstede i Stockholm 4. august 2012 på markeringen til SION (Stop Islamization of Nations) og EDL (English Defence League), som jeg har omtalt tidligere i denne tråden (#11, #96).

Det fremgår av oppsummeringen om ”The EDL in Stockholm” på Gates of Vienna lørdag 4. august, som i følge Baron Bodisssey blant annet er basert på ”live reports” fra Fjordman:

“The event went off without a major hitch, according to reports from the scene. The following account was collated from live reports by Henrik Ræder Clausen, Nilk, Fjordman, and our Swedish correspondent LN.” (min uth.)

Gå til kommentaren

Beklager

Publisert rundt 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Har jeg uttrykkt sympati for diktets voldsestetikk?

Jeg beklager dersom min kommentar falt i dårlig jord. Det var humoristisk ment - intet annet. Jeg syntes bare det var morsomt at du forsvarte diktet så inderlig. For eksempel blir det lett et komisk skjær over din formulering at "Det krever heltemot å stå alene mot menigsterror, nazisme, kommunisme og flertallsdiktatur" - når det jo viser seg at diktet er kommunistisk propaganda?

I ditt innlegg #7 skrev du følgende: "Skulle være moro å vite hvem forfatteren er....." Vel, nå vet du det.

Jeg bør nok holde meg til mitt vanlige gravalvor her på VD og ikke forsøke meg på humor.

Ha en fin kveld, Vidar

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere