Vidar Enebakk

Alder: 49
  RSS

Om Vidar

Følgere

Aeneas II

Publisert rundt 9 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.

trolig har Knowles holdt en lav profil på sine politiske

Viser til diskusjonen om Chris "Aeneas" Knowles tidligere i tråden hvor du fremstilte ham som et offer, som med sin oppsigelse i Leeds fikk føle på "omkostningene med å ha .... meninger .... som ikke er multikulturelle nok eller som ikke tolererer islam i sin fulle bredde. (#165, #168, #174)

Det blir helt misvisende når du fortsetter å fremstille ham som representant bare for International Civil Liberties Alliance (ICLA). Som jeg har vist (#168), er dette en frontorganisasjon for det transnasjonale kontrajihad-nettverket, som Knowles var med å etablere i 2006 sammen med blant andre Baron Bodissey på Gates of Vienna og vår egen Fjordman.

Chris Knowles var også med på å etablere English Defence League (EDL) i leiligheten til Alan "Lake" Ayling i 2009 sammen med blant andre Tommy Robinson. Han ble outet av Paul "Lionheart" Ray, som også var på dette møtet, på hans blogg 1. august 2011 i kjølvannet av Breiviks terroraksjoner 22. juli. I likhet med Fjordman har altså Knowles vært knyttet til Breivik fra første stund.

Rays påstander ble senere plukket opp i The Sunday Times, som 18. desember 2011 outet Knowles i artikkelen "Council suspends worker linked to Norway gunman" av Dipesh Gadher. Da rykket også Paul "Lionheart" Ray ut igjen og anklaget Knowles for å stå i ledetog med Breivik. Knowles ble da umiddelbart permitert fra sin stilling, og altså først nå formelt sagt opp.

Det er derfor helt misvisende når du, og nettsteder som feks Gates of Vienna, forsøker å fremstille Knowles som et offer som angivelig er representant for ICLA. Helt fra begynnelsen har dette handlet om hans påståtte forbindelser til Breivik og 22. juli via nettstedet Gates of Vienna og organisasjonen EDL.

 

 

 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Spørsmålet i forhold til Fjordman er ganske enkelt hvorvidt, eventuelt i hvilken grad, tilstrekkelig mange opplever samfunnsutviklingen så foruroligende at også voldelige midler legitimeres for å stoppe utviklingen

Det synes jeg blir litt for enkelt. Du visker ut forskjellen mellom å overbevise og å overtale. Det er vel ikke bare en spørsmål om hvorvidt tilstrekkelig mange tror på det som Fjordman skriver, men også et spørsmål om det han skriver faktisk er sant? Det er vel forskjell på argumentasjon og agitasjon? På gyldige premisser og politisk propaganda? Hva hvis enda flere "opplever samfunnsutviklingen så foruroligende" at de tar til våpen mot politiske ledere i Europa (Y) og det skulle vise seg at det grunnleggende premisset faktisk ikke var sant (X)? Og motsatt: Dersom flertallet av den norske befolkning idag er tilfreds med å være hjernevasket av politisk korrekthet og multikulturalisme, er ikke det i så fall like legitimt? Med hvilken legitimitet kan en minoritet av revolusjonære ekstremister påtvinge andre borgere sine politiske meninger?

Jeg er enig i din sammenlikning av Breivik og RAF. Revolusjonære ekstremister og totalitære terrorister på begge sider av det politiske spekteret bryter med de samme demokratiske grunnprinsippene og deler ofte den samme forakten for parlamentarisme, kapitalisme, rettstatsstenkning og andre liberale idealer.

Gå til kommentaren

Logikken til Fjordman

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Logikk er, såfremt det virkelig dreier seg om logikk, alltid klar, aldri skremmende. Det dreier seg om almindelig følgeriktighet.

Jeg er enig i at logisk abstraksjon er klargjørede, ikke skremmende. Det jeg skrev var at "Logikken til Fjordman" er skremmende. Følgerekken hans er klar, analytisk fra X til Y, og performativt fra analyse til aksjon. Du påpeker imidlertid også, ganske riktig, at det avgjørende er hvorvidt X faktisk er tilfelle. Konklusjonen Y hviler på et premiss X som mange faktisk bestrider. Da er det allerede hos Aristoteles ikke snakk om en regulær syllogisme, men en "enthymem". Formålet er bare å overtale en person, ikke å overbevise ved å formidle sann innsikt.

Gå til kommentaren

Takk til Runde

Publisert rundt 9 år siden

Jeg synes du begrunner din posisjon tydelig. Takk for alle avklaringene. Jeg har ingen større innvendiger til det du sier, og jeg forventer heller ikke at du skal svare på dette innlegget.

Jeg står ved mitt ord når jeg sier at jeg i fremtiden ikke skal anklage deg for å forsvare Fjordman. Henvisningen til Hetland og dine tidligere tråder ligger forut i tid. Jeg burde vel skrevet (i fortid) "har bidratt til å relativisere og bagatellisere .."

"Korleis kjenner du mine motiv?", skriver du. Det gjør jeg selvsagt ikke. Jeg formulerte meg kanskje upresist da jeg skrev at du opprettet dine tidligere tråder "for å relativisere Fjordmans posisjon". Det jeg mente er at din argumentasjon kan bidra til en slik bagatellisering i betydningen "forsterke", "ha som effekt" eller "støtte opp om" etc. På samme måte kan mitt "nærsynte" fokus på Fjordman bli kritisert for at jeg kanskje bidrar til å gjøre ham viktigere, større eller farligere enn mange mener han er. Det kan så være, men jeg mener faktisk at han er viktig og at hans retorikk er farlig, og jeg forsøker å dokumentere og argumentere for dette så godt jeg kan.

Deretter stiller jeg et retorisk spørmål ved din motivasjon, som jeg sliter med å forstå: "Hvorfor angriper du kritikerne av en forfatter du faktisk ikke kjenner forfatterskapet til?" Her hevder jeg altså ikke at du forsvarer Fjordman, men at du kritiserer Fjordmans kritikere enten ved å antyde at kritikken ikke bare er basert på fakta eller at trusselen fra innvandring tross alt er mye større. Jeg forventer selvsagt ikke noe svar eller bekjennelse fra deg angående din motivasjon, men jeg forstår den ganske enkelt ikke.

Jeg forstår imidlertid at det er frustrerende å hele tiden bli stilt til ansvar for Fjordmans formuleringer. Jeg blir også irritert når jeg blir klistret til begreper som "kultur-marxisme", "stalinisme", "multikulturalisme", eller at jeg er "pro-jihad". Min kritikk av Fjordman innebærer ikke at jeg nødvendigvis forsvarer noen av disse posisjonene.

Så håper jeg du i fremtiden får bedre respons på de problemstillingene du faktisk ønsker å diskutere her på Vd. Det tror jeg også at du vil få, dersom du legger bort Fjordman og heller fokusere på sakene.

Lykke til!

Gå til kommentaren

Aeneas

Publisert rundt 9 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.

så kan Enebakk og andre felle dommen

Jeg ønsker selvsagt ikke å felle noen dom over oppsigelsen av Chris Knowles - en sak jeg ikke har noen forutsetninger for å kommentere. Av prinsipp mener jeg selvsagt at ingen skal miste jobben på grunn av sine meninger.

Så til saksforholdene. Chris Knowles er også kjent som bloggeren "Aeneas Lavinium" og ansvarlig for nettstedet http://beernsandwiches.blogspot.no/. Han har vært en sentral skribent og nettverksbygger i det internasjonale kontrajihad-nettverket siden 2006 med utspring fra nettstedet Gates of Vienna. Det transatlantiske nettverket etablerte seg først som "The 910 Group", deretter som "Center for Vigilant Freedom", og endelig som "International Civil Liberties Alliance", som Knowles altså refererer til her (uten å si noe om resten av historien). Du kan lese mer om bakgrunnen på Gates of Vienna.

"Aeneas" var også den britiske kontakten, sammen med "Gaia" (Ann Marchini), da det aller første transatlantiske kontrajihad-møtet fant sted i København, "The UK and Scandinavia Counterjihad Summit".

Som du vil se av linkene var også "Fjordman" med i dette nettverket allerede fra startet i 2006.

 

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere