Vidar Enebakk

Alder: 49
  RSS

Om Vidar

Følgere

Publisert rundt 9 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.

Siden Enebakk er påståelig på at Peder Jensen Fjordman var fysisk til stede i Stockholm 04.08

Knut, nå roter du.

Jeg er ikke påståelig. I mitt innlegg om ”Fjordman i Stockholm med EDL” (#131) henviste jeg ganske enkelt til Baron Bodissey, som jo skriver eksplisitt at oppsummeringen fra Stockholm på Gates of Vienna blant annet er basert på ”live reports” fra Fjordman, slik jeg siterte:

“The event went off without a major hitch, according to reports from the scene. The following account was collated from live reports by Henrik Ræder Clausen, Nilk, Fjordman, and our Swedish correspondent LN.” (min uth.)

Dersom du - på bakgrunn av din gjennomgang av noen YouTube-snutter fra Stockholm sist lørdag (og Stavanger!?) - mener at dette er misvisende eller påståelig, får du nesten rette anklagene direkte til Baron Bodissey på Gates of Vienna, som jeg altså brukte som kilde til denne påstanden.

 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
Kjell Aarsund – gå til den siterte teksten.

Haugs Marxtolkninger fremstår vel noe på siden etter mitt syn, men det er mulig han har funnet teoretikere som har gått meg hus forbi.

Tror nok det siste stemmer. Her finnes en rekke nyanser under sekkebetegnelser som "frihetlig sosialisme" eller "libertarian socialism" som førsøker å kombinere marxisme og anarkisme (Chomsky, Negri etc).

Jeg er ikke ute etter å kritisere Haug eller sette ham i bås. Jeg synes bare det forblir litt uklart hva han egentlig forsvarer når han bruker så mye energi på å kritisere andre.

Gå til kommentaren

Marx(isme)

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Marx ville ha sett med bestyrtelse hva som idag foregår på den politiske scene.

Du som tydeligvis kjenner Marx så godt, hva slags marxisme eller Marx-utlegning er det egentlig du forfekter? Anarkisme? Autonomisme? Derrida?

Gå til kommentaren

"Pølsesnak"

Publisert rundt 9 år siden

Ditt innlegg (#200) er så usammenhengende og fullt av drøye påstander at jeg knapt vet hvor jeg skal begynne. La meg bare kort påpeke noen momenter:

Du kritiserer stort sett bare "de" på venstresiden, ikke hva jeg faktisk har sagt. Her er det litt for mye "Ekko av Stalin", spør du meg. Dette er en primitiv argumentasjonsteknikk: Du anklager faktisk meg for "guilt by association" ved å klistre meg til "Stalin" og at jeg angivelig er "pro-sharia" – og samtidig anklager du meg for å forsøke å ramme Fjordman på samme måte, noe jeg faktisk tilbakeviste i mitt innlegg "Ikke skyldig". Så igjen: Hold deg til saken, ellers ser jeg ingen grunn til å fortsette denne diskusjonen.

Videre, i den delen av innlegget hvor du henvender deg direkte til meg, er to av de sitatene du konfronterer meg med faktisk ikke mine (!), men hentet fra to ulike innlegg av Kjell Aarsund. Det gjelder følgende utdrag:

-      ”Derfor trenger nok samfunnet en ideologisk og historiske voksenopplæring om hvilke ideologier og menneskesyn som ligger under.” (fra Aarsund #153)

-      ” ...makter du ikke å se at "Fjordmann" har en dypere mer avskyelige og menneskeforaktende politisk agenda enn islamskepsis ?” (fra Aarsund #156)

Jeg er ikke nødvendigvis uenig i Aarsunds utsagn, men føler ikke noe behov for å forsvare ham - det gjør han (allerede) best selv. Imidlertid forsterker din sammenblanding mitt inntrykk av at du bare surrer og egentlig angriper en stråmann som ingen av oss faktisk forfekter.

For det tredje, du forholder deg konsekvent ikke til min argumentasjon og dokumentasjon, men fortsetter bare å raljere over kommunister og sosialister helt generelt både i fortid og nåtid. Jeg har for eksempel etterlyst dokumentasjon på at den britiske organisasjonen HOPE not hate er ”pro-sharia” – samtidig som jeg forbeholder meg rettet til å henvise til én enkelt påstand i én rapport fra denne organisasjonen uten at jeg dermed skal stå til ansvar for alt de måtte mene. Så hold deg til saken:

-      Mener du det er galt, slik HOPE not hate gjør, å fremstille Peder Jensen som én av de tolv mest sentrale aktørene i det transnasjonale kontrajihad-nettverket? Ja eller nei?

-      Er du enig i at det går an å henvise til HOPE not hate uten å måtte bli anklaget for å være ”pro-sharia” (den samme logikken som jo gjelder for folk som vil henvise til enkelte synspunkter hos Fjordman uten dermed å måtte stå til ansvar for hans mer ekstreme ytringer om bevæpning og voldsbruk)? Ja eller nei?

Ditt innlegg, og din argumentasjonsstil mer generelt, er (med ditt eget begrep) ”pølsesnak”: Ikke noe vondt om danske pølser, men problemet er at du har for lite kjøtt på beinet og bare stapper brusk, fett og slintrer ned i pølsa. Det er dårlig argumentert, og det smaker ikke bra – ikke fordi vi er uenige, men fordi det er alt for lite substans å tygge på.

 

 

 

Gå til kommentaren

Aeneas III

Publisert rundt 9 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.

tanker om bøtleggingsnivået ved angrepsdemonstrasjoner

Knut,

Verken du eller jeg vet hva som faktisk var det formelle grunnlaget for oppsigelsen av Chris ”Aeneas” Knowles. Du gjengir – helt ukritisk (!) – Knowles sin egen fremstilling av saken slik det kommer til uttrykk på hjemmesidene til ICLA.

Jeg har, på den andre siden, argumentert for at Knowles nok har en noe mer rufsete bakgrunn med forbindelser tilbake til Breivik og 22. juli. Dette har han opplagt underspillt i sitt publiserte vitnemål p åinternet, som også sirkulerer på flere andre nettsteder tilknyttet dette transnasjonale kontrajihad-nettverket, derunder Gates of Vienna.

Jeg har videre vist at Knowles faktisk også er en av grunnleggerne av EDL, en organisasjon som ikke har nølt med å ty til vold for å fremme sine synspunkter. Se for eksempel avsnittet om ”Association with violence” i wiki-artikkelen om EDL, eller avsnittet om ”Arrests” i artikkelen om Tommy Robinson. Dette er voldsmenn og lovbrytere - jeg håper vi kan være enige om det? – og Knowles er helt sentral i dette voldsorienterte nettverket. Oppfordring til vold og andre straffbare handlinger er faktisk straffbart, og kanskje har slike elementer spilt inn ved oppsigelsen? Ikke vet jeg.

Som sagt: Ingen av oss har noe formelt grunnlag å uttale oss på i forhold til selve oppsigelsen. Men hva hvis en ansatt på barnevernskontoret i din kommune - i fritiden og i all hemmelighet - var en sentral og toneangivende nøkkelfigur i en organisasjon for multikulturalistiske og venstreradikale ekstremister og voldsdømte? Her handler det altså ikke bare om å respektere holdninger, men også folk som oppfordrer til/deltar i voldelige handlinger. Synes du det ville det vært uproblematisk?

Uansett, jeg har fremmet mine synspunkter, og du fortsetter bare monomant å bagatellisere og ufarliggjøre Chris ”Aeneas” Knowles. I stedet for å holde deg til saken, vil du nå heller ha en vurdering av mine ”tanker om bøtleggingsnivået ved angrepsdemonstrasjoner” (!?).

Sorry, men her takker for følget for denne gang.

Ha en fin kveld!
Vidar

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere