Vidar Enebakk

Alder: 49
  RSS

Om Vidar

Følgere

Publisert rundt 9 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.

Linken din funket ikke Enebakk

Sorry, Knut. Her er link.

 

Gå til kommentaren

Huff da?

Publisert rundt 9 år siden
arild nordby – gå til den siterte teksten.

Hadde du, og Øian, faktisk stått for det, ville dere trukket frem det dere anså som riktig i hva Fjordmannen måtte mene, for dernest komme med det dere mente var feil.

Når det gjelder ditt opprinnelige argument om ad hominem, er rekkefølgen på hva vi hva diskuterer først eller sist egentlig helt likegyldig. Mitt poeng er ganske enkelt at tar feil når du så enkelt trekker ad hominem-kortet for å ramme de som kritiserert Fjordman. Enig?

Kritikken går heller ikke på hva som er "rett" og "galt" (for eksempel når det gjelder islamkritikk eller vitenskapshistorie), men hvorvidt Fjordman oppfordrer til udemokratiske virkemidler som voldsbruk og bevæpning. Enig?

Dersom "et knippe av Fjordmans uttalelser" ikke er tilstrekkelig for å tydeliggjøre dette poenget, kan jeg gjerne komme med flere (selv om det naturlignok vil ta litt tid), men jeg tror kanskje ikke at det gjør noen stor forskjell...

 

 

 

 

Gå til kommentaren

Fjordman i Brussel

Publisert rundt 9 år siden
Knut Nygaard – gå til den siterte teksten.

Tilsynelatende er ikke Peder Jensen Fjordman her heller

Selvsagt var Fjordman også i Brussel på ICLA-møtet 9. juli.

Her er hans oppsummering på Front Page Magazine.

Gå til kommentaren

Ikke ad hominem

Publisert rundt 9 år siden
arild nordby – gå til den siterte teksten.

At en fascist selv er farlig, betyr ikke at kritikken han målbærer mot islam er feil.

Det Hogne Øian gjør, er å dumpe i ad-hominem-fella:

Dersom Fjordman faktisk er "fascist" (det uklart for meg om du mener dette, eller om du snakker hypotetisk?), så betyr det selvsagt ikke at alt han sier er "fascistisk" (ad hominem).

Poenget for meg og andre kritikere av Fjordman er nok heller å forsøke å skille mellom hvilke påstander hos Fjordman som faktisk er "fascistiske" (enten det handler om rase eller vold) og hvilke andre, islamkritiske eller vitenskapshistoriske, påstander som er helt uproblematiske. De siste kan vi godt diskutere, men det er ikke saken her. Poenget er at dette skillet hos Fjordman er flytende, og mange (som kanskje ikke har lest så mye av Fjordman) er nok ikke helt klar over hvor drøye en del av hans politiske uttalelser faktisk er. Du skriver selv (#13) at du oppfatter ham som "politisk uappetittelig, og dertil krakilsk". Jeg kunne ikke vært mer enig, og da på grunn av hans synspunkter og ikke hans person.

 

Gå til kommentaren

Banalt og utydelig om Marx

Publisert rundt 9 år siden
Robin Haug – gå til den siterte teksten.

Hva med Marx? Jeg er ikke så opptatt av skoler, posisjoner eller ismer. Tekstene holder mer enn nok.

Dette er banalt, Haug. Det vet du godt.

En hver lesning forutsetter et perspektiv - et sett med briller, eller (som du skrev et sted) et sett med kategorier og fordommer "bak brillene" som former og strukturerer lesningen. Dessuten, i tilfellet Marx, er det helt umulig (som historisk situerte subjekt) å ikke forholde seg til virkningshistorie og fortolkningstradisjon - både hvordan Marx har blitt fortolket/feiltolket opp gjennom historien og hvordan ulike marxistiske teorier er blitt brukt/misbrukt i praksis, ofte med grusomme resultater (Lenin, Stalin, Mao etc).

Grunnen til at jeg spør, et at du flere steder på VD fremstiller deg selv som ekspert på politisk teori med rett til å fortolke og fordømme alle andre på "venstresiden" ut fra en ikke-begrunnet posisjon. Et sted i denne tråden (#227) snakker for du eksempel om venstresidens svik og forræderi mot den "egentlige" eller "autentiske" arven fra Marx:

- "Men en sterk stat og sterk styring over individet er ikke egentlig forenlig med den egentlige politisk-filosofiske arven fra Marx og videre. Og det er her forræderiet overfor venstresidens autentiske politiske filosofi ligger begravet.

Videre forvalter du tydeligvis en så "dyp" forståelse av hva Marx egentlig mente, at du kan slå fast at han i dag ville snudd seg i graven:

- "Marx ville ha sett med bestyrtelse hva som idag foregår på den politiske scene."

Jeg lurer bare på hva denne selvutnevnte "ekspert"-rollen er begrunnet med.

Ut fra dine tidligere innlegg vil jeg anta at du virrer rundt et sted i kjølvannet av Hardt og Negris Empire, med romantiseringen av den militante "multitude", ispedd noe fra Delueze og Guattaris A Thousands Plateaus, samt en dose med Slavoj Žižek.

Det er mulig jeg er helt på bærtur, men dette er uansett svært spissfindige og akademiske nylesninger og nytolkninger av Marx - ikke en banal og historieløs tilbakevendig til den "egentlige" Marx - nettopp fordi Marx her blir lest i lys både av virkningshistorien og av helt nye trekk i vår egen tid.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere