Vidar Enebakk

Alder: 49
  RSS

Om Vidar

Følgere

Rettelse (til moderator?)

Publisert rundt 9 år siden
Vidar Enebakk – gå til den siterte teksten.

Gates of Vienna 9. september 2009

Det omtalte essayet er fra 19. september 2008, ikke 9. sept. 2009.

Gå til kommentaren

Fjordman og ABB om bevæpning

Publisert rundt 9 år siden

Det er noen likheter mellom Fjordman og ABB.

@Hanni,

Både Fjordman og Breivik oppfordrer også direkte til bevæpning - Breivik blant annet ved å inkludere det nederste av disse tre Fjordman-tekstene i sitt kompendium (kap. 2.58):

In Praise of the First and Second Amendments” (The Brussels Journal 20. juli2006):

“If their governments are no longer capable of protecting them and their freedom of speech, Europeans may have to arm themselves to do this on their own.”

Civil War in Sweden?” (Gates of Vienna 2. juli 2008):

“In general, if you live in any Western European country, you should arm yourself very soon, one way or the other.»

Will Holland Survive the 21st Century” (Gates of Vienna 9. september 2009):

“My advice to Westerners in general is to arm themselves immediately, first of all mentally with knowledge of the enemy and pride in their own culture and heritage, but also physically with guns and the skills to use them.”

(mine uth.)

Gå til kommentaren

Ad fontes!

Publisert rundt 9 år siden
Sverre Avnskog – gå til den siterte teksten.

Som tidligere skrevet har jeg tidligere bare lest en eneste tekst av

@ Sverre Avnskog,

Jeg tror neppe det har noe for seg at noen forsøker å gi en slags oppsummerende fremstilling av Fjordmans forfatterskap, ettersom det fort vil bli en diskusjon om misforståelser og føringer i selve fortolkningen og utlegningen. Dersom du virkelig er interessert, er nok det beste å gå rett til kildene - ad fontes!

Her finner du Fjordmans norske blogg fra 2005.

For en oversikt over Fjordmans forfatterskap siden 2006, se nettsidene Kleine Verzet og Chromatism.

Et bra sted å begynne er Fjordmans hovedverk Defeating Eurabia, en tekstsamling som ble utgitt høsten 2008 opprinnelig online i fem deler på Gates of Vienna, men også i bokform (PDF her).

Dersom du er interessert i Fjordmans forbindelse til Breiviks kompendium, finner du her en linksamling til de over 40 tekstene av Fjordman som Breivik har inkludert i sitt 2083-manifest (det er snakk om følgende kapitler: 1.3, 1.23, 2.1, 2.2., 2.3, 2.4, 2.5, 2.7, 2.8, 2.9, 2.10, 2.11, 2.18, 2.25.2.28, 2.50, 2.51, 2.54, 2.55, 2.56, 2.57, 2.58, 2.59, 2.62, 2.63, 2.64, 2.65, 2.68, 2.70, 2.71, 2.81, 2.82, 2.83, 2.84, 2.88, 2.90, 2.91, 2.92, 2.93, 2. 96, 2.97, 2.99).

Dersom du ønsker å gå rett på sak, kan du jo begynne med Fjordman på sitt kanskje mest dystopiske i essayet «Preparing for Ragnarök» på Gates of Vienna 2. mai 2011.

 

Gå til kommentaren

Fjordman har et problem

Publisert rundt 9 år siden
arild nordby – gå til den siterte teksten.

Om han gjør det utfra fortvilelse/svartsyn eller romantisering av det ikke-demokratiske er mer uklart.

Dette virker rimelig, at det bunner i en slags frustrasjon eller fortvilelse blant annet over norsk innvandringspolitikk.

Likefullt, etterhvert går Fjordman også langt i retning av å begrunne og legitimere vold mot politiske ledere, blant annet med henvisning Thomas Jefferson, Den amerikanske uavhengighetserklæring og "Second Amendment". Prinsipielt sett er dette selvsagt uproblematisk med utgangspunkt i naturrettstenkning og amerikansk konstitusjonell debatt, men i en politisk sammenheng er dette ganske drøyt - ikke bare i Europa, men også i USA hvor de jo (til tross for denne prinsippielle og konstitusjonelle forankringen) har en lang og blodig historie med politiske mord og mordforsøk rettet mot presidenter og andre politiske ledere.

Å slenge med leppa om våpen og vold er nå en ting, men å også forsvare det og begrunne det, ja det er ganske drøyt - slik også Hans Rustad var inne på i september 2011 i sitt innlegg "Fjordman har et problem".

Gå til kommentaren

Publisert rundt 9 år siden
arild nordby – gå til den siterte teksten.

Når altså urkjernen i fascisme/rasisme mangler hos Fjordman, da er det faktisk utedelig å kalle ham fascist, han er fascistoid.

Takk for oppklaringen. Jeg har da heller aldri hevdet at Fjordman er "fascist". Slike merkelapper kan, som du ganske riktig påpeker, ofte være unyanserte og misvisende og har dessuten en tendens til å trekke oppmerksomheten bort fra selve innholdet i  Fjordman påstander.

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere