Vidar Enebakk

Alder: 50
  RSS

Om Vidar

Følgere

Mistenkelig motiv?

Publisert over 8 år siden
Men sjølvsagt må dei som har skapt og finansiert utstillinga ha hatt ein plan med ho, nemleg å framstille islam i eit så gunstig lys som muleg.

Gitt at du ikke har sett utstillingen og utelukkende baserer deg på omtaler og anmeldelser på nettet, synes jeg nok at du uttaler deg vel bombastisk både om innholdet i Sultans of Science og om motivene til MTE Studios som har laget utstillingen.

Et annet mulig motiv kunne være at en utstilling om utviklingen av vitenskap, teknologi og medisin innefor islamsk kultur for tusen år siden kanskje kan bidra til å styrke nettopp utviklingen av vitenskap, teknologi og medisin innenfor islamsk kultur idag?

Kanskje handler det om å styrke troen på moderne vitenskap og å utfordre anti-vitenskapelige islamister og salafister?

Jeg sier ikke at dette er motivet verken til MTE Studios, Teknisk museum eller meg selv, men har du over hodet vurdert den muligheten?

 

Gå til kommentaren

Vissvass

Publisert over 8 år siden
Asgeir Remø – gå til den siterte teksten.
Min adressat for spørsmålet var Enebakk

Morsomt, du bekrefter hele poenget mitt om forskjellen på vage antydninger og saklige argument. Dette er nettopp den typen skeptiske spørsmål Per Steinar Runde - med henvisning til Fjordman og Bruce Bawer - spiller opp til med sine antydninger om skjult finansiering og hemmelige samarbeidspartnere - det du helt ukritisk omtaler som "gåvedelen" og "bananforliggande donorar". Her er det veldig mange "Viss" - av typen "Viss museet ikkje har betalt den fulle kostnaden for utstillinga bør donoren offentleggjerast og eventuelle bakanforliggande donorar saman med den umiddelbare." Dette er vissvass.

Din sammenlikning med det norske UD er ganske søkt. Utstillingen er laget av MTE Studios (Marketing Themed Environments), et privat konsulentfirma med hovedkontor i Cape Town og Dubai, eid av CEO Ludo Verheyen. De har spesialisert seg på tematisk arkitektur og interaktive læringsarenaer (edutainment). http://www.mtestudios.com/ Det er altså ikke et stat eller politisk organisasjon som står bak utstillingen, men et privat og kommersielt firma.

MTE har produsert interaktive installasjoner og utstillinger blant annet for Ibn Battuta-kjøpesenteret i Dubai i DAE i 2006 og for det hypermoderne King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) i Saudi-Arabia som ble opprettet i 2009 og hvor en permanent versjon sto ferdig i 2010. http://www.kaust.edu.sa/

Vandreutstillingen Sultans of Science springer imidlertid ut av en mindre utstilling i Cape Town utviklet paralelt med prosjektet ved Ibn Batutta Mall. Den ble først vist i USA og Canada fra 2007 til 2012 på vitenssentre i New Jersey, Toronto, Edmonton og San José. Deretter ble den sendt på en tur til Sørøst-Asia, til Singapore, Thailand og Malaysia, hvor den inntil nylig sto i et vitenssenter i Petronas Twin Towers i Kuala Lumpur.

Teknisk museum, som er en privat stiftelse, har på eget initiativ vært interessert i denne utstillingen i lang tid. Allerede i 2010 undersøkte museet muligheten for å leie en internasjonal vandreutstilling om islamsk vitenskap. Museets medarbeidere besøkte både utstillingen 1001 Inventions ved Science Museum i London og Sultans of Science ved vitenssenteret i San José. Vurderingen var at den siste utstillingen kanskje var mindre påkostet og storslagen, men samtidig at den var mer seriøs og hadde en betraktelig mindre provoserende tone, samt ikke så sterk politisk-religiøs agenda. 1001 Inventions har da også vært mye mer omstridt i utlandet. Valget falt uansett på Sultans of Science, og kotrakten ble signert i juli 2012. Leien er på ca. 2.4 millioner kroner. Museet har ingen annen finansiering til utstillingen. Tvert imot har det faktisk vært helt umulig å finne en sponsor, være seg offentlig eller privat.

Det er altså selvstendige farglige vurderinger, basert på dialog med andre museer og vitenssentere i England, USA og Canada, som ligger til grunn for museets beslutning om å leie denne utstillingen – ikke politiske direktiver fra Arbeiderpariet eller hemmelige sjeiker i Saudi-Arabia.

Teknisk museum har vært imøtekommende med alle som har ønsket informasjon om avtalen med MTE Studios. I forbindelse med åpningen 15. juni var også Ludo Verheyden tilgjengelig for spørsmål fra pressen. Likevel ulmer disse konspirasjonsteoriene på ulike blogger og nettfora. Nå også her på VD.

 

 

 

 

Gå til kommentaren

Hvilken sannhet?

Publisert over 8 år siden
Det eg er oppteken av i ei kvar sak er å finne fram til fakta, til sanninga.

Joda, du refererer fagpersoner som Lewis og Hourani, men ditt perspektiv på utstillingen er basert på Bruce Bawer og Fjordman, som allerede i forbindelse med åpningen av Sultans of Science i juni lanserte sine konspiratoriske perspektiver om skjult finansiering og en hemmelig agenda:

http://frontpagemag.com/2013/bruce-bawer/islamic-science/

http://www.nrk.no/ytring/hva-er-ekstremt_-1.11091218

http://www.document.no/2013/06/sultanisering/

Jeg synes det er spesielt at du så ukritisk tilslutter deg slike spekulasjoner om at "utstillinga og oppfølginga som er planlagd, kan synest som eit bevisst forsøk på å pynte på slike fakta", eller at Norsk Teknisk Museum ”[ikkje seier] noko om økonomisk støtte frå slikt hald." Du skriver også (#14) at "sjølvsagt må dei som har skapt og finansiert utstillinga ha hatt ein plan med ho, nemleg å framstille islam i eit så gunstig lys som muleg." Hvordan vet du det?

Dette er løsespekulasjoner og vage antydninger, ikke saklige argument. Dette er heller ikke noe du henter fra forskere som Lewis og Hourani, men fra Bawer og Fjordman. Du skriver at du er opptatt av ”å finne fram til fakta, til sanninga”. Om hva? En skjult politisk agenda? Eller en historisk forståelse av islamsk vitenskap?

En historisk tilnærming forutsetter at vi legger bort våre fordommer (i hermeneutisk forstand) om vitenskap og islam i dag. Selvsagt er den politiske situasjonen i mange islamske land i dag under en hver kritikk. Og ganske riktig har vitenskap og forskning mange steder elendige kår. Det er vel heller ingen som betviler at det har vært en nedgangstid eller stagnasjonsperiode for vitenskap innen islamsk kultur (jf. elefanten i rommet)? Det er like fullt anakronistisk å ta med seg disse fordommene i en historisk diskusjon om den såkalte gullalderen for islam og vitenskap fra ca. 750 til ca. 1250 (men også senere).

Når det gjelder avgrensning er det vel heller ingen som mener at de første arabiske kalifatene bidro noe særlig til vitenskap? Verken den arabiske kulturen eller Umayyade-kalifatet i Damaskus (661-750) har mye å vise til. Diskusjonen om den såkalte gullalderen for islamsk vitenskap begynner derfor omkring år 750 med Abbsidene som flytter hovedstaden til Bagdad. Derfor blir diskusjonen om ”arabisk” vitenskap ofte misvisende, med mindre man poengterer at det er snakk om språk, ikke etnisitet. Du nevner jo selv betydningen av oversettelsesbevegelsen, hvor også kristne og syrisk-armeiske oversettere bidro til at antikke tekster ble tilgjengelig på arabisk. Andre oversatte til arabisk fra indisk og kinesisk, noe som åpnet for en helt ny diffusjon av kunnskap på tvers av regioner og religioner – understøttet og muliggjort innenfor en islamsk kultur.

Det er fullt mulig å ha en saklig debatt om forholdet mellom islam og vitenskap i denne perioden. Både jeg og Norsk Teknisk Museum ønsker å bidra til en slik debatt. Det forutsetter imidlertid tydelige avgrensninger, begrepsmessig presisjon og historisk dokumentasjon. Anakronistiske og konspiratoriske perspektiv fra vår egen tid har lite å tilføre denne historiske debatten.

 

Gå til kommentaren

Antydning eller argument?

Publisert over 8 år siden

Kjære Per Steinar, Hva er du egentlig ute etter her? En historisk debatt om islamsk vitenskap? Eller å spre vage antydninger om at jeg og Norsk Teknisk Museum har en skjult agenda - basert på kilder som Fjordman og Bruce Bawer? Ærlig talt. Har du faktisk sett Sultans of Science? Dersom du lurer på noe om utstillingen eller om MTE Studios, er det bare å ta kontakt. Jeg har allerede gjor rede for dette flere steder, blant annet i en diskusjon på Document.no http://www.document.no/2013/06/sultanisering/ Så håper jeg du kan prøve å formulere litt mer presise argument fremfor å spre dine vage og velformulerte antydninger. Dette er rett og slett ganske simpelt. Hilsen Vidar
Gå til kommentaren

Unødvendig hårsårt

Publisert over 9 år siden

På grunn av uttrykket «høgreekstremistisk subkultur», var Document.no snare med å hevda at domen «tar en politisk retning». Men det bør ein vera varsam med å slå fast

Jeg er helt enig at dette er unødvendig hårsårt av redaktør Hans Rustad.

Det er hårsårt fordi dommen klart avgrenser seg til ”en politisk høyreekstrem subkultur”, som faktisk ikke innbefatter Document.no. Det eneste stedet dette nettstedet blir nevnt, slik du viser til på side 53 i dommen, står det ganske enkelt følgende: ”Fra 2009 har tiltalte vært en aktiv skribent på Dokument.no, som er et innvandringskritisk nettsted.” Den påfølgende setningen rammer, som du ganske riktig påpeker, ikke Document.no: ”Tiltaltes høyreekstremistiske ideologi er også dokumentert gjennom hans kompendium.”

Samtidig er det unødvendig av Rustad fordi omtalen av den såkalte høyreekstreme subkulturen i dommen er nyansert, slik du jo også har vist. Ytterligere ett sted i dommen er på side 22 hvor det først slås fast følgende: ”Retten legger til grunn at utviklingen av tiltaltes islamfiendtlige synspunkter blant annet har sammenheng med hans høyreekstremistiske kontakter på Internett.” Dette blir umiddelbart nyansert i neste avsnitt med henvisning til vitnemålene fra blant andre Strømmen og Gule: ”De færreste meningsfellene deler tiltaltes syn om at denne islamiseringen skal bekjempes med terror.” Derfor er det unødvendig å hevde at dommen implisitt antyder at terroren er en logisk konsekvens av ulike høyreorienterte eller islamkritiske tenkemåter. Det er selvsagt ingen logisk sammenheng mellom islamkritikk og massemord.

Det er heller ikke slik at dommerne, ved å se bort fra erklæringen til Huseby og Sørheim ”risikerer å politisere dommen.” De har snarere valgt, etter en grundig juridisk redegjørelse, å legge til grunn den andre sakkyndige erklæringen fra Aspaas og Tørrissen, samt vurderingene til det øvrige helsepersonell som har vurdert og observert Breivik. Disse sakkyndige har et annet perspektiv, men det betyr ikke at dommen er politisert. Det betyr bare at alle disse andre fagpersonene i større grad har plassert Breiviks virkelighetsbeskrivelse i en politisk kontekst hvor hans tilsynelatende bisarre vrangforestillinger og ekstreme voldshandlinger blir gjort mer forståelige. Dermed bortfalt også påstanden om psykose og utilregnelighet.

Retten anfører likevel i sammenfatningen (Pkt. 6.8) at ”de påtalte handlinger delvis kan forklares ut fra en kombinasjon av fanatisk høyreekstrem ideologi, inntak av prestasjonsfremmende stoffer og mulig selvsuggesjon i kombinasjon med patologiske eller avvikende trekk ved hans personlighet.” Breiviks høyreekstreme ideologi blir også i selve straffeutmålingen (Pkt. 7) anført som begrunnelse for gjentakelsesfare og følgelig forvaring: ”Retten viser til at tiltalte mener at drapene i regjeringskvartalet og på Utøya var rettmessige handlinger, og at ekstrem vold er et nødvendig virkemiddel for å nå hans politiske mål. […] Tiltalte har videre uttalt at det vil komme flere terrorangrep, noe som også står i hans kompendium.” Dermed er vi tilbake igjen til Breiviks høyreekstreme ideologi, fremstilt i manifestet både som begrunnelse og legitimering av de grusomme handlingene.

Dommen antyder altså ikke at alle islamkritikere deler Breiviks høyreekstreme og voldsorienterte ideologi.  Rustad har derfor liten grunn til bekymring. Det er verre med Fjordman, som jo har forfattet hele 45 av kapitlene i Breiviks manifest. Og nettopp Rustad har lenge kritisert både Fjordmans ”Lek med ilden” og at ”Fjordman har et problem”.

 

 

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere