Terje Tønnessen

Alder: 72
  RSS

Om Terje

Prest og forfatter
Har utgitt bøkene:
UTFORDRING OG ANSVAR. Et bidrag i debatten om ekumenikk (1972). SVAK FORNEMMELSE AV VÅR. Tekster om frelsens mysterium (2000) MARIA (2000) Læren om Maria i Den ortodokse, romerske-katolske og lutherske kirke. RUBENS HUS. Roman (2001). DET MÅ DA VÆRE NOEN HER. Dikt, aforismer, hymner og bønner (2002) KRISTUS BLANT DERE - HÅPET OM HERLIGHET. Eukaristisk spiritualitet i en såret og splittet verden (2003).
TIDLIGERE PRAKSIS:
Spaltist, kronikør, andaktsskribent i flere aviser. Publisert artikler i det danske kirkebladet Re-formatio. Vært medarbeider og skribent i tidsskriftet Lære og Liv. Jobbet som journalist. Publisert kronikker, artikler og litteraturanmeldelser i aviser og tidsskrifter. Skrevet sanger og salmer, bl.a. i den katolske salmeboken Lov Herren (nr 791). Prest i flere menigheter
ENGASJERT I:
Mannsforskning, åndelig, eksistensiell veiledning og mentorvirksomhet for menn.
AKTUELLE INTERESSER:
Teologi, kristen tro i forhold til rasjonalitet / vitenskap, psykologi, psykiatri, maskulinitet, samfunn, astronomi, kosmologi, sekularisme, modernitet, evolusjon / skapelse, dyrevern, båtliv

Følgere

Buddha, Shiva, Muhammed eller Kristus?

Publisert over 8 år siden

Tiden er full av dramatiske tegn. Som smerter. Politisk korrekt teologi, læremessig forfall, synkretisme. Idealet er respekt, aksept, dialog, toleranse, interreligiøs forståelse

Men jeg er kristen!

Jeg tror på Jesus Kristus. Ikke i tillegg til og sammen med alle påståtte guder, gudinner og guddommer i de ulike religioner

Men som verdens eneste, absolutte Frelser.

Det har jeg gjort siden jeg var liten gutt. Det gjør jeg fortsatt. Ved Guds ufattelige nåde

Paulus utnyttes ganske romslig og raust i radikal synkretistisk mening ut fra hva han sier på Areopagos i Aten (i Ap. Gj. 17, 16ff) -

men den samme apostel sier også:

"Men det hedningene ofrer, ofrer de til onde ånder og ikke til Gud. Jeg vil ikke at dere skal ha fellesskap med onde ånder. Dere kan ikke drikke både Herrens beger og de onde ånders beger" (1. Kor 10 20ff)

Og:

"Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre, og hva samfunn har lyset med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar (jødisk navn på satan) være enige? Hva forener en troende og en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes?" (2. Kor 6,14ff)

Smak på språket:

Bare det å bruke begreper som "hedninger" og "vantro" er jo blitt kontroversielt og nesten umulig i vår tid:

Men den åndelige verden er dynamisk og en realitet - helt uavhengig av modernistisk omtolkning, nytolkning og sensur

Hvor er misjonsiveren? Misjonsgløden? Nøden for de ufrelste? (Ja, jeg skammer meg ikke for å bruke det uttrykket!)

Sekulariseringen går dramatisk fort (ut fra et kristent perspektiv - ikke nødvendigvis et religiøst)

Man skal ikke bare vise en hyggelig raushet, vennlighet og respekt for hinduer, sikher, shintoister, buddhister, muslimer og jøder - man skal faktisk i følge NT si det som er blitt så vanskelig og kontroversielt og for enkelte nesten umulig å si i vår tid:

VEND OM!

For Jesus Kristus er Sannheten og verdens eneste Frelser. Ingen - jeg gjentar ingen -  kommer til Faderen - den eneste levende og sanne Gud - uten ved Kristus (Joh 14, 6)

Tror vi virkelig det, får det store praktiske konsekvenser. For lære og liv. Tid og evighet

Så får heller liberale i de ulike religioner fortelle meg hvor lite jeg har forstått - sikkert også her på verdidebatt

Jeg kan ikke og vil ikke svikte troen på Jesus Kristus

KYRIE ELEISON. KRISTE ELEISON. KYRIE ELEISON

Gå til innlegget

Åndskamp på Verdidebatt

Publisert over 9 år siden

Det går på dypt vann på Verdidebatt for tiden. Forumet er blitt farlig. For her er det sannhet og løgn, lys og mørke i en slik grad at jeg håper de som har satt det hele i gang, er klar over hva de har begitt seg ut på

Jeg tror på Jesus Kristus

På ALT Han sier, gjør og kommer til å gjøre. Jeg siterer t.o.m hva Han sier - fordi jeg tror NT er det eneste sikre stedet hvor vi kan finne det ut

Hva skal vi ellers holde oss til - hvis ikke til NT?

Det er IKKE menneskeskapte læreutsagn, doktoravhandlinger, forskningsresultater, kirkesamfunns læreavgjørelser, professorers, patriarkers, kardinalers læreutspill som bestemmer hva sann kristen tro er...

Det er IKKE liberalister i noen konfesjon, sekularister, ateister, religionshistorikere, psykologer, filosofer, kosmologer, astrofysikere som er i en posisjon der de avgjør hva som er sant når det gjelder himmel & helvete, frelse & fortapelse...

Det er Jesus Kristus - Veien, Sannheten og Livet

 Nå føler jeg et behov for å sitere følgende av Jesus:

 "Mange falske profeter skal stå fram og føre mange vill" (Mt 24, 11)

"Mange falske messiaser og falske profeter skal stå fram og gjøre store tegn og under for om mulig å føre vill selv de utvalgte" (Mt 24, 24)

Og fra apostelen Paulus:

"For det skal komme en tid da folk ikke lenger kan tåle den sunne lære, men slik de finner det for godt, skal de ta seg lærere i mengdevis, for de vil ha det som klør i øret" (2. Tim 4, 3)

Så får vi som tror (som vi gjør) heller tåle å bli utskjelt og latterliggjort. Også her på Verdidebatt

For Han som er den absolutte Sannheten, har - heldigvis - også sagt:

"Ja, salige er dere når de for min skyld håner og forfølger dere, lyver og snakker vondt om dere på alle vis. Gled og fryd dere, for stor er den lønn dere har i himmelen" (Mt 5, 11f)

Kyrie eleison, Kriste eleison, Kyrie eleison...

 

Gå til innlegget

Jeg har ikke tid - til deg!

Publisert over 9 år siden

En ung mann slentrer hvileløst omkring. En bestemor går på butikken for å se folk. Et nyinnflyttet ektepar har ennå ikke møtt noen naboer som ønsker dem velkommen. En kollega spiser alene i kantina, går alene, sitter alene

Jeg har ikke tid, pappa! Jeg kan ikke komme, mamma! Jeg skal på konferanse i København i helga, sønnen min! Jeg må hjelpe en kollega, dattera mi! Jobben krever alt, kona mi! Jeg er helt utslitt, mannen min! Vi blir på Gran Canaria i 1 måned, barnebarna våre! Jeg må skifte til sommerdekk, båten skal på vann, det må ryddes i haven, så beklager, kamerat, jeg har ikke tid! Mandag reiser jeg til Singapore og blir borte 2 uker, så, beklager, svigerfar, jeg kan ikke hjelpe deg! Det er møteuke på bedehuset denne uka, så jeg er opptatt! Jeg skal hente barna i barnehagen, lage middag og trene, så, onkel, jeg kan ikke besøke deg! Jeg må på kurs, sjefen forlanger det, så jeg kan ikke være barnevakt! Jeg sitter i kø, må ta noen telefoner, må fikse badet når jeg kommer hjem, så beklager, bestefar, jeg har ikke sjans til å stikke innom i kveld!

Dette er Norge - det vellykkede, velfungerende, velutdannede, dynamiske Norge - for mange i 2012:

Når vi sier:

Jeg har ikke tid - sier vi:

Jeg har ikke tid til deg!

Men jeg har tid til mye annet - som jeg tvinges til eller - for å si det rett ut - har mer lyst til: Det er klart det er mer fristende å oppholde seg i sol og varme i Spania på en faglig spennende konferanse enn å være sammen med en ensom tante eller deprimert kamerat som bor alene...

Imens går tiden - livet -

og en dag - fortere enn man aner -

er det for sent...

 

Gå til innlegget

Påskefest til ekstrem lavpris!

Publisert over 9 år siden

Vi lavpriser påsken! skriver en butikkjede i en reklame. Det fikk meg til å tenke, ja, det er nettopp det vi gjør i dette landet - vi lavpriser påsken...

Vi lever i et merkelig land:

Kommersialismen, materialismen, sekularismen har et solid grep på den jevne nordmann. Hvem vil ikke ha en liten vårferie - men hva skal den fylles med?

Krimbøker? Sydenreiser? Våronn? Båtslipp? Hyttetur? Skigåing? Familiebesøk? Fyll? Fest?

DET VAR EN GANG for lenge siden en ung mann i Jerusalem som ble dømt til døden på et kors...

I Norge i 2012 skal det nytes, forbrukes, underholdes...mange åpner krimbøker og følger krimserier på tv - få åpner Det nye testamentet og leser i sammenheng, stillhet og ro pasjonsberetningene...

Det hender jeg gråter...

over et land som tilsynelatende har alt - men er i ferd med å miste det viktigste...

DET VAR EN GANG for lenge siden en ung mann i Jerusalem som sto opp fra de døde...

I Norge i 2012 er vi mer opptatt av skiføre, vær, vind, sol...

Det hender jeg gråter...

når jeg kneler foran det hellige kors sammen med millioner av andre over hele kloden og tilber Marias sønn, verdens eneste Frelser, som soner menneskehetens synd...

og jubler påskenatt og påskemorgen i våryr glede over det guddommelige nyskapende under som skjer...

Påskefest til ekstrem lavpris! sier butikkjeden:

Det måtte i så fall være at frelsen og nåden er gratis, at kjærlighetens mysterium i lyset fra forsoningens offer og stråleglans er det største og nødvendigste som fins...

Velsignet pasjonstid! Velsignet påskefest!

I det strålende lyset fra Jesu Kristi herlighet, makt, sannhet, nåde og fred!

  

Gå til innlegget

Paven i Mexico og på Cuba

Publisert over 9 år siden

I dag fredag lander pave Benedikt i Mexico, mandag på Cuba. Han møter land i krise - likevel fokuseres det på "konkurransen fra ulike pinsekirker". Er det en Kristi etterfølger verdig?

Hver gang en pave reiser til Mellom- og Sør-Amerika, fokuseres det på at protestanter, evangeliske, "pinsekirker" har framgang. Dette oppfattes negativt - som et konkurransevridende element. Så også denne gang. På www.katolsk.no sies det om forholdene i MEXICO:

"De ulike pinsekirkene vokser spesielt blant unge i fattige utkantsstrøk"

Hva "pinsekirker" er, presiseres ikke - men man får inntrykk av at de oppfattes som en trussel. Men - at unge fattige mexicanere kommer til tro på Kristus er da utelukkende positivt?

Er det bedre at de blir med i narkokarteller eller sekulariseres?

Det er i MEXICO knyttet stor spenning til boken "The Will to Not Know" - den handler om den nå avdøde grunnleggeren av Kristi Legionærer, Marciel Degollado, som begikk overgrep mot egne seminarister: Er det ikke mer kristent å rydde opp i slike saker enn å advare mot andre kristnes evangelisering?

På CUBA er det ca 10 % "praktiserende" katolikker - forrige søndag ble 50 "kvinner i hvitt" - Damas de Blanco" - arrestert, de er koner til fengslede opposisjonelle - når det gjelder menneskerettigheter, ytringsfrihet etc er det mye å ta fatt i for en Kristi etterfølger...

Jeg har selv nær familie og venner i BRASIL - verdens såkalt største romersk-katolske land. Når pavene har besøkt Sør-Amerika har det ofte vært fokusert på at evangeliske, protestantiske, "pinsekirker" har framgang - det håper jeg det nå blir slutt på - for ærlig talt:

Fins det ikke viktigere motstandere for den romersk-katolske kirke enn andre kristne som oppriktig og ærlig brenner like mye for at mennesker skal komme til tro på Kristus og bli frelst? 

Må Jesus Kristus i sin nåde forbarme seg over oss alle nå når vi snart går inn i Den stille, store og hellige uke og strålende Påskefest!

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere