Terje Tønnessen

Alder: 72
  RSS

Om Terje

Prest og forfatter
Har utgitt bøkene:
UTFORDRING OG ANSVAR. Et bidrag i debatten om ekumenikk (1972). SVAK FORNEMMELSE AV VÅR. Tekster om frelsens mysterium (2000) MARIA (2000) Læren om Maria i Den ortodokse, romerske-katolske og lutherske kirke. RUBENS HUS. Roman (2001). DET MÅ DA VÆRE NOEN HER. Dikt, aforismer, hymner og bønner (2002) KRISTUS BLANT DERE - HÅPET OM HERLIGHET. Eukaristisk spiritualitet i en såret og splittet verden (2003).
TIDLIGERE PRAKSIS:
Spaltist, kronikør, andaktsskribent i flere aviser. Publisert artikler i det danske kirkebladet Re-formatio. Vært medarbeider og skribent i tidsskriftet Lære og Liv. Jobbet som journalist. Publisert kronikker, artikler og litteraturanmeldelser i aviser og tidsskrifter. Skrevet sanger og salmer, bl.a. i den katolske salmeboken Lov Herren (nr 791). Prest i flere menigheter
ENGASJERT I:
Mannsforskning, åndelig, eksistensiell veiledning og mentorvirksomhet for menn.
AKTUELLE INTERESSER:
Teologi, kristen tro i forhold til rasjonalitet / vitenskap, psykologi, psykiatri, maskulinitet, samfunn, astronomi, kosmologi, sekularisme, modernitet, evolusjon / skapelse, dyrevern, båtliv

Følgere

Kirkens splittelse

Publisert over 2 år siden

Den romersk-katolske kirke er i krise. Den ortodokse kirke splittes. Den liberale protestantisme vinner fram. Hvor skal dette ende?

Det sies, når noen opptas i den romersk-katolske kirke, at man nå - endelig - har del i Kirkens sanne fellesskap. Men dagens katolisisme er i global krise, nå er det en fransk kardinal som må stå til rette for påstått overgrepssvikt. Og et ganske enkelt spørsmål: Hvis den katolske kirke er den eneste sanne kirke, hvorfor får ikke den vanlige katolske kristne kommunikant Kristi blod i vinens skikkelse under nattverdfeiringen, på tross av at det konfesjonelt, kanonisk og teologisk er fullt mulig? Internasjonalt er det i de store katolske kirker bare Kristi legeme, brødet, som deles ut. Hvis dette er den optimale og perfekte kirke, hvorfor gjør man ikke som Kristus, nattverdinnstifteren, har befalt?

Hva med den ortodokse kirke? Ukrainas ortodokse troende splittes nå mellom Kiev, Konstantinopel/Istanbul og Moskva. Situasjonen er bare trist, smertefull, uverdig. Er det kirkelig maktbegjær, pastoral prestisje, gammel teologisk status eller etnosentrisitet som ligger bak? Er dette verdig en kirke som påstår å være apostolisk?

I protestantismen vinner liberalismen, rasjonalismen, intellektualismen og til dels sekularismen flere og flere seire. Historisk har Kristi etterfølgere slitt med heresi (vranglære) og skisma (splittelse) helt fra begynnelsen - bare sjekk Det Nye Testamentet - farene, konfliktene og kampen er der helt fra starten. Nå i 2019 gjelder det å holde fast på Kristus Jesus - når kirkesamfunnene svikter. De store kirkelige maktsystemene er utsatt for en intens åndelig kamp. Daglig. Mange har mistet troen på kirkesamfunnenes perfeksjonisme, polerte fasade og påståtte hellighet. Nå gjelder det troen. På dypet. Kristustroen, den personlige Kristustroen, autentisk, forpliktende, altomfattende. Nå trengs det hengivne, frimodige, lovsyngende, trofaste, kjempende Kristustilhengere, Kristusbekjennere,  Kristusetterfølgere, Kristustilbedere. For nå gjelder det. Liv eller død. Frelse eller fortapelse. For en menneskehet som mer enn noen gang trenger Evangeliet.   

Gå til innlegget

Vårt Land og kommentarmuligheten

Publisert nesten 3 år siden

Ja, det har vært altfor mange forutsigbare, monotone, repeterende, monomane kommentarer som nærmest går på autopilot. Men fjerner man kommentarmuligheten i et forum som dette, faller mye av motivasjonen, nysgjerrigheten, engasjementet, gløden, vitaliteten, energien bort. Fortløpende kommentarer er en del av det digitale konseptet. Selvsagt må det overvåkes, men man bør reflektere mer over om det er klokt å droppe muligheten for spontane, fortløpende kommentarer

I papiravisen Vårt Land er det nå den tidstilpassede, tidstypiske, politisk korrekte teologi, som dominerer, jfr. lederartikler, faste spaltister, kommentatorer, journalistiske vinklinger, valgte intervjuobjekt etc i tillegg til en generell interreligiøs holdning. Hvis alt skal skje på den aktuelle nåværende redaksjonens teologiske premisser også digitalt, vil mange vurdere om det er rett og åndelig klokt å abonnere på avisen. Selvsagt tas det inn innlegg av konservativ teologisk støpning - men hovedtrenden går definitivt i liberal retning. Vårt Land er også det siste året blitt alkoholliberal ved å ha knyttet til seg en vinskribent som jevnlig informerer retorisk elegant og språklig velformulert om alkoholens velsignelser fra de europeiske klostre og vingårder - og dermed er Vårt Land også på dette punktet blitt mer og mer lik sekulære norske aviser. Duverden som Vårt Land har forandret seg - innholdsmessig -  siden jeg i flere år hadde sommerjobb i 70årene under Håkon Fred Breen og satt på disponent Knut Fossums kontor i Storgata og ringte og ringte for å skaffe nye abonnenter til Vårt Land!   

Gå til innlegget

President Putin får ofte støtte av den russisk-ortodokse kirke og Moskvas patriark. Hva er det med den russiske mentaliteten? Hvilken moralsk rett har man til å begå militær invasjon for å ivareta interessene til russere som bor i andre land?

Putin har nettopp gjennomført OL. Nå skaper han angst, sinne, engstelse, aggresjon, bekymring, fortvilelse i Ukraina. Hva sier den russisk-ortodokse kirke til dette? Støtter den russisk-ortodokse patriarken i Moskva president Putin? Hva med den ukrainsk-ortodokse kirke: Hvem støtter den ukrainsk-ortodokse patriarken - opposisjonsbevegelsen i Ukraina? Det er en fortvilet situasjon når en (nasjonal)kirke blir holdt i tømme av maktpolitikere. Sovjet Unionen var en katastrofe for millioner europeere. Skal det aldri ta slutt? Er ikke Russland stort nok som det er? Og Jesus...hva tenker Han om patriarkene i Moskva og Kiev?  

Gå til innlegget

Det lille ufødte barnet

Publisert over 7 år siden

Språk er makt. Språk avslører vårt verdensbilde, vårt menneskesyn, våre ønsker om hvordan vi mener verden ser eller burde se ut. Det vi unnlater å omtale, eksisterer likevel. I den polariserte abortdebatten er der mye smerte. Og mange spørsmål.

Den norske abortloven gir en mor rett til å drepe sitt barn. Ikke sitt fødte. Men sitt ufødte. Det er så sterkt å si det rett ut... at jeg har lyst til å omskrive det, bruke andre ord. Men kan ikke. Hvorfor er det så få som tåler å høre denne sannheten? Hvorfor er det så få som våger å forkynne denne sannheten? Hvorfor er det som regel kvinnen som framstilles som den svake part? Hvorfor er det så få som tar inn over seg, tar den biologiske, moralske konsekvensen av at livet begynner ved unnfangelsen, 9 måneder før fødselen? Hva med å begynne å si på vår 50årsdag at vi er 50 år & 9 måneder? Hvorfor har så mange leger, sykepleiere og politikere godtatt en manipulerende retorikk der det ufødte lille barnet er nærmest ikke-eksisterende? Hvorfor bruker så mange et feministisk maktspråk, en barnefiendtlig hersketeknikk, der det ufødte barnet blir usynliggjort, bagatellisert? Hvorfor blir til og med mennesker som sier at de tror på Jesus Kristus - og må forutsettes å ha lest i GT og NT om livets uendelige verdi - så sinte, aggressive, opprørte når de leser tekster som dette? Hvorfor? Tåler vi ikke sannheten? Skal vi alltid konstruere våre egne små del-sannheter? Hele tiden? Hele livet?

Gå til innlegget

Klimaet & Jesus

Publisert rundt 8 år siden

Det er for tiden veldig politisk korrekt å be folk være opptatt av klimaet og miljøet, globalt, nasjonalt, lokalt. Tenk om det også var politisk korrekt å be folk tro på Jesus!

Jeg har lenge hatt inntrykk av at et ensidig fokus på klimaet & miljøet for enkelte fungerer som en religion, en erstatningsreligion, med klare eksistensielle, moralske, symbolske, retoriske, nærmest kultiske vinklinger. Jeg elsker selv skaperverket og naturen i all dens skjønnhet, mangfold og sårbarhet - alle milliarder levende vesener på planeten jorda utgjør en rikdom som er fantastisk. Helt fra barndommen har jeg forsøkt å ta vare på naturen, på alt levende. Jeg har hele livet vært en venn av dyr, fugl og fisk, er det noe jeg blir rørt av, så er det når sola drukner seg i havet langt der ute i horisonten og planeten jorda framstår som et velsignet godt hjem for alt levende. MEN - hvorfor er det så sjelden vi hører entusiastiske innlegg om kristen misjon? Evangelisering? At folk må vende om og tro på Jesus for å bli frelst? Hvorfor?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere