Terje Tønnessen

Alder: 72
  RSS

Om Terje

Prest og forfatter
Har utgitt bøkene:
UTFORDRING OG ANSVAR. Et bidrag i debatten om ekumenikk (1972). SVAK FORNEMMELSE AV VÅR. Tekster om frelsens mysterium (2000) MARIA (2000) Læren om Maria i Den ortodokse, romerske-katolske og lutherske kirke. RUBENS HUS. Roman (2001). DET MÅ DA VÆRE NOEN HER. Dikt, aforismer, hymner og bønner (2002) KRISTUS BLANT DERE - HÅPET OM HERLIGHET. Eukaristisk spiritualitet i en såret og splittet verden (2003).
TIDLIGERE PRAKSIS:
Spaltist, kronikør, andaktsskribent i flere aviser. Publisert artikler i det danske kirkebladet Re-formatio. Vært medarbeider og skribent i tidsskriftet Lære og Liv. Jobbet som journalist. Publisert kronikker, artikler og litteraturanmeldelser i aviser og tidsskrifter. Skrevet sanger og salmer, bl.a. i den katolske salmeboken Lov Herren (nr 791). Prest i flere menigheter
ENGASJERT I:
Mannsforskning, åndelig, eksistensiell veiledning og mentorvirksomhet for menn.
AKTUELLE INTERESSER:
Teologi, kristen tro i forhold til rasjonalitet / vitenskap, psykologi, psykiatri, maskulinitet, samfunn, astronomi, kosmologi, sekularisme, modernitet, evolusjon / skapelse, dyrevern, båtliv

Følgere

Paven i Assisi

Publisert nesten 10 år siden

Selv den mest erkeromersk-katolske troende må - hvis man har satt seg inn i kirkehistorien - erkjenne at paver er barn av sin tid, påvirket som de var av samtidens tenkning, trender, ideologier. Nå er det religionsdialog som gjelder. I alle kanaler

I dag 27. oktober samler pave Benedikt ledere fra ulike religioner i Assisi. Hensikten er "høytidelig å fornye forpliktelsen fra troende fra alle religioner til å leve ut sin tro som en tjeneste for freden"...

Freden???

Hvorfor ikke like godt frelsen?

Fred og rettferdighet er pompøse abstrakte begreper som både er utslitte og ufarlige. Hvis det er så - som 2. Vatikankonsil påpekte - at det er så mye bra i andre religioner - hvorfor da ikke like godt erkjenne og ta konsekvensen av at Jesus Kristus likevel ikke er Den Eneste, Den Absolutte?

I dag blir Assisimøtet markert i St. Olav domkirke i Oslo der buddhister, muslimer, hinduer, sikher, jøder, bahaier, lutheranere skal be om fred & rettferdighet

Paven sier man samles i Assisi som pilgrimer for sannhet og fred...

Samtidig advarer han mot relativisme og synkretisme(religionsblanding)...

Da lurer jeg på hvor vi er hen i forhold til apostolisk, klassisk, nytestamentlig kristen tro...

Her holder ikke from retorikk og oppdatert moderne teologi med fasitsvar fra 2. Vatikankonsil: Tenk om de for tiden gjeldende politisk & teologisk korrekte fasitsvarene er feil?

I Tyskland i sommer sa pave Benedikt at lavkirkelig kristendom har "lite institusjonell dybde, lite rasjonalitet og enda mindre dogmatisk innhold, og med lite stabilitet"...

Det var kanskje ikke så pent sagt. Noen vil oppfatte det som sårende, krenkende, ganske arrogant...

Hvor mye "institusjonell dybde" var det da Jesus gikk omkring med sine 12 unge apostler? Ikke hadde de glitrende mitraer på hodet og ikke skinnende brokadekapper rundt kroppen - men kanskje var det et likevel et slags velfungerende akseptabelt hierarki?

Er det slik at kristne som i sin trosutfoldelse og spiritualitet er overveiende kultiske og seremonielle - har nok med å gå til messe & liturgi - og ikke vitner aktivt og personlig på gater og streder om Kristus?

Skal ikke sikher, muslimer, buddhister, hinduer, frafalne ortodokse og likeglade protestanter vende om til Jesus Kristus...lenger?

Tok apostelen Paulus feil - i sin uopplysthet og intoleranse - når han i 2. Korinterbrev 6, 14-16 skriver:

"Trekk ikke i ulikt spann, sammen med vantro! For hva har rettferd med urett å gjøre og hva samfunn har lyset med mørket? Hvordan kan Kristus og Beliar (jødisk navn på satan) være enige? Hva forener en troende og en vantro? Hvordan kan Guds tempel og avgudene forlikes?"

Det samme spør jeg...

Og jeg får nok svar - om hvor dumt det er å spørre slik...

 

 

Gå til innlegget

Dropp Hugin og Munin!

Publisert nesten 10 år siden

Jeg har i lengre tid irritert meg over spalten Hugin og Munin. Den blir dårligere og dårligere. Onsdag 5. oktober handler det om guttetur til Riga, Utøya, buddhisme og vitenskap, whiskeyfestival, jøder og palestinere

Denne type humor er nå på et lavmål. Den er ikke bare dum og platt. Den er sårende og krenkende

Det var en tid da spalten var nyskapende og spenstig i norsk presse. Det er den ikke lenger. Tiden er en annen. Machohumor på infantilt pubertetsnivå er ikke så morsomt lenger

Humor kan nemlig gjøre vondt

Når alvorlige tema tas opp for at man skal fnise og humre av dem, beveger man seg på en sylskarp spiss. Nå har de hedenske speiderravnene til den ikke-eksisterende norrøne avguden odin ramlet så ettertrykkelig utfor stupet så mange ganger med så stygge fall, at det nå bare er en mulig konklusjon til de ansvarlige i Vårt Land:

Dropp Hugin og Munin!

Det kan da ikke være norrøn mytologi med platt humor og sårende utsagn som skal være kjennemerket på en påstått kristen avis i en mer og mer sekulær samtid?

Gå til innlegget

Det ryktes at den klimaflinke norske regjeringen vil la kommunene bestemme om de skal innføre køavgift. Hvorfor ikke like godt gjøre det kriminelt å være bileier? Sette oss i fengsel hele gjengen?

Har man først de korrekte klimaetiske standpunktene, er der ikke grenser for hvor kreativ man kan være på andres vegne:

Man kan straffe i øst og skattlegge i vest, gebyrlegge i nord og bomlegge i sør. I tillegg kan man maksimalisere, øke, tredoble alle avgifter til staten - som i sin retoriske posisjon er uten  feil & lyte og ikke i nærheten av å slippe ut stygge ting i atmosfæren eller jordbunnen eller elveløpene eller skogene eller fjordene...

i hvert fall ikke innenlands...

Vi har i vårt fantastisk flotte land med masse fjell & fjord & avstand en bilpark som for lengst er verdibelagt og straffegebyrert og avgiftstynget så den nesten er på felgen - vi betaler for bommer og ferjer og broer og midtdelere og svinger og firefeltsvei og eksos og parkering og asfalt og grus og allverdens fæle utslipp...

Likevel er vel rushtidsavgift bra i de store byene?

Skatt på køkjøring topp der man står bom stille og slipper ut miljøgifter? 

Jeg venter egentlig på at det skal bli avgift på å få lov til å parkere hjemme på tunet eller i garasjen - for ikke å snakke om på hytta...eller kanskje det like godt skal bli forbudt å bygge garasjer?

I all fall i urbane strøk?

Skal de klimaflinke politikerne også bestemme åpnings & lukketider for advokatkontorer, iktfirmaer, mediehus, sveisefabrikker, båtverksteder, barnehager, dagligvarebutikker, kafeer, skoler, flyplasser, jernbanestasjoner og bestemme hvem som skal få lov til å kjøre når & hvor & med hvem?

Kan politikerne ikke like godt gjøre kort prosess:

Hvorfor ikke gjøre det kriminelt å være bileier?

Sett oss i fengsel - så vi kan endelig en gang kan komme til sannhets erkjennelse og forstå hvilke miljødeleggere vi er?

Tenk... så flott og vidunderlig, ja, paradisisk det hadde vært å bo på planeten jorden... hvis ingen slapp ut noe stygt!

Verken her eller der!

 

Gå til innlegget

Er latin og kirkeslavisk mer hellig enn norsk?

Publisert rundt 10 år siden

Det er strid i den russisk-ortodokse kirke om man skal bruke kirkeslavisk eller russisk. Da lurer jeg: Er latin mer hellig enn tysk? Gresk frommere enn kurdisk? Spansk mer himmelsk enn sanskrit? Arabisk mer guddommelig enn armensk?

Da jeg av redaksjonen i den nye romersk-katolske sameboken "Lov Herren" (2000) ble spurt om de kunne ta med en salme jeg har skrevet (791), ble jeg glad. Da jeg leste den ferdige boken, syntes jeg salmer av Petter Dass var flotte med det freske og rå originalspråket - det fungerte faktisk - men jeg fikk hakeslepp da jeg leste enkelte salmer på nynorsk med utrolig gamle skrivemåter - jeg tenkte, hvordan i all verden skal unge polakker, vietnamesere, chilenere, brasilianere forstå dette?

Det er mye prestisje i språk. Jåleri. Psykologi. Kunnskapsløshet

Hvordan er det mulig å påstå at et bestemt språk er "helligere" enn et annet?

Hvorfor tror man det er ekstremt fromt å fryse fast et språk så det i sin innestengte rigiditet blir låst inne i seg selv og umulig å forstå for andre enn spesialister?

Jesus talte, etter hva vi antar, arameisk

Det er et semittisk språk som tidligere var det persiske riksspråket. Da Jesus ble født i Betlehem, var det hverdagsspråket, dagligspråket, lokalspråket. Hvis arameisk er ekstremt "hellig" - og det bør det jo være siden Jesus snakket det - burde jo alle kristne snakke, synge, tilbe på arameisk! Nå. I 2011

Språk skal kommunisere, bli forstått. I liturgier, salmer, forkynnelse er det avgjørende at folk oppfatter hva det handler om - i den grad det guddommelige mysteriet kan forstås...

Å si at "Kirkeslavisk er et vakrere, mer estetisk og renere språk enn russisk og passer derfor til det kirken står for" - er en elitistisk, endimensjonal tankegang og et teologisk konsept som gjør at den guddommelige feiring lukker seg om seg selv og lever i en boble...

Jovisst kan latin og gresk være vakkert! Også tungetale kan være flott å høre på - men hvis man ikke forstår noe av det som blir sagt - er det da en god måte å få Evangeliet ut til moderne mennesker på?

Siden jeg tror på Gud - Den Språkmektige - tror jeg at alle språk er like "hellige": Katalansk er like bra som bengali, bretonsk er like flott som serbisk, latvisk er like ållreit som urdu, romani like fint som sanskrit...

Trodde jeg ikke det, måtte jeg jo øyeblikkelig lære meg arameisk - men det gjør jeg faktisk ikke - jeg snakker norsk -

tenk det, det lille rare språket...tenk at det faktisk - i himmel og på jord - er godt nok...

 

Gå til innlegget

11. september & de fødtes & ufødtes skrik

Publisert rundt 10 år siden

10årsmarkeringen for 11. september 2001 er markert i New York. Alle de 3000 og deres pårørende har min dypeste oppriktige sympati. Men hva med alle de andre ofrene for dødens og brutalitetens kultur?

I alle vestlige media har man hatt overføringer fra 10årsmarkeringen i New York. Byen min far bodde i som ung mann. Navn etter navn er lest opp. Tårer har rent. Følelser har vært på bristepunktet. Alle har min dypeste oppriktige sympati

Men våre blikk ser bare biter og deler. Våre ører hører det vi ønsker, orker - vi har vanskelig for å ta inn helheten, det store bildet:

Hva med de 100 000 som er drept og deres pårørende i Irak i disse 10 årene - etter at USA invaderte Irak?

Hva med de utallige som er drept i og fordrevet fra Afghanistan? Libya?

Hva med de som er blitt dømt til dødsstraff - også i USA?

Hva med de sultne og døde barna i Afrika? De underernærte i Asia?

Hva med de millioner av ufødte hjelpeløse uskyldige barn som ved statens og politikernes lover og regler er drept i mors liv?

Fortjener de et minnesmerke?

Ikke på Ground Zero...

men i Norge?

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere