Terje Tønnessen

Alder: 72
  RSS

Om Terje

Prest og forfatter
Har utgitt bøkene:
UTFORDRING OG ANSVAR. Et bidrag i debatten om ekumenikk (1972). SVAK FORNEMMELSE AV VÅR. Tekster om frelsens mysterium (2000) MARIA (2000) Læren om Maria i Den ortodokse, romerske-katolske og lutherske kirke. RUBENS HUS. Roman (2001). DET MÅ DA VÆRE NOEN HER. Dikt, aforismer, hymner og bønner (2002) KRISTUS BLANT DERE - HÅPET OM HERLIGHET. Eukaristisk spiritualitet i en såret og splittet verden (2003).
TIDLIGERE PRAKSIS:
Spaltist, kronikør, andaktsskribent i flere aviser. Publisert artikler i det danske kirkebladet Re-formatio. Vært medarbeider og skribent i tidsskriftet Lære og Liv. Jobbet som journalist. Publisert kronikker, artikler og litteraturanmeldelser i aviser og tidsskrifter. Skrevet sanger og salmer, bl.a. i den katolske salmeboken Lov Herren (nr 791). Prest i flere menigheter
ENGASJERT I:
Mannsforskning, åndelig, eksistensiell veiledning og mentorvirksomhet for menn.
AKTUELLE INTERESSER:
Teologi, kristen tro i forhold til rasjonalitet / vitenskap, psykologi, psykiatri, maskulinitet, samfunn, astronomi, kosmologi, sekularisme, modernitet, evolusjon / skapelse, dyrevern, båtliv

Følgere

Spørsmålet stilles:

Når skal en kristen si til en muslim: Din tro er like god som min?

For min del svarer jeg slik:

Jeg har lest koranen 4 ganger fra perm til perm - og jeg er uendelig takknemlig for at det er i Evangeliet / Det nye testamentet jeg finner det jeg søker...nåde, tilgivelse, frelse, håp, framtid...

Relativisme, synkretisme, den store toleransens (for tiden) politisk korrekte mantra fører ikke dit jeg har tenkt meg:

Jeg tror på Jesus Kristus - jeg tror og bekjenner at Han er Veien, Sannheten og Livet - Han alene

Jeg tror IKKE på

tor, odin, balder, frøy, brage, loke, njord, zevs, apollon, artemis, dionysos, atene, hermes, demeter, helios, hinduismen, taoismen, konfusianismen, sikhismen, shintoismen, buddhismen, fedredyrkelse, teosofien, zen, okkultismen, subud, rosenkorsordenen, scientologien, astrologien, antroposofien, wicca, hare krishna, gaia, bahai, reinkarnasjon, magi, karma...

Jeg tror på Jesus Kristus

og det har jeg tenkt - i ydmykhet men med stor kraft - å fortsette med -

til Han kommer igjen i makt og strålende herlighet!

 

 

Gå til kommentaren

Kristus & Johann Gutenberg (1397-1468)

Publisert over 9 år siden

"Hvordan vil du forklare Jesus Kristus uten Skriftene"? spør Kjell Kristensen

Svar:

Kristus er ikke en bok, en tekst, et skrift - men i de nytestamentlige tekster og skrifter lærer vi Ham å kjenne, observere hva Han sier, mener, gjør, forventer...uten NT var det ikke mye (noe?) vi visste - derfor er NT selve basis, fundamentet

MEN

de første kristne generasjoner hadde ikke noen skriftlig tekst å forholde seg til - de jødisk-kristne hadde GT - men selvsagt ikke NT - som det vil være kjent tok det lang tid å fastsette den nytestamentlige kanon - hva som skulle være med og hva som ikke skulle være med i det vi nå kaller NT...

Da Johann Gutenberg (1397-1468) oppfant boktrykkerkunsten, var han den første som utga Bibelen med den nye trykkemetoden - Biblia Latina Vulgata

Den første bok som ble trykket i Norge kom i 1643...

Først mye senere ble bøker alminnelig tilgjengelig for folk flest - det gjelder også NT

MED ANDRE ORD:

Jesus Kristus er mye større enn en bok, skrifter, tekster, kommentarer:

Jesus Kristus er Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud...veien, sannheten og livet, begynnelsen & enden, alfa & omega etc

PERSONLIG leser jeg daglig om Jesus i NT -

men SAMTIDIG lever jeg daglig i Hans sakramentale, eukaristiske nærvær, jeg har en tett, personlig, eksistensiell erfaring med Hans forbausende solidariske og trofaste omsorg

- jeg snakker stadig med Ham - overalt, til enhver tid -

fordi Han ikke bare er Herre og Gud, verdens eneste Frelser og Forsoner -

men min bror og min aller beste venn...

Gå til kommentaren

Nytestamentlig kanonhistorie & relativisme

Publisert over 9 år siden

Ja, Sverre Avnskog, den nytestamentlige kanonhistorie er kompleks og sammensatt - men det betyr ikke at vi må havne i den absolutte relativisme:

Uansett hvor lærd og vitenskapelig oppdatert man er, uansett hvor stor rasjonell og faglig innsikt man måtte ha på ulike fagområder - mener jeg at lærdom i seg selv verken fører til kristen tro - eller forhindrer kristen tro...

Jeg kjenner masse sprenglærde folk -

jeg er faktisk i aller nærmeste familie med flere av dem - som både har professortittel og doktorgrader - men som likevel tror på Jesus Kristus som verdens eneste Frelser

Det er nemlig noe med Jesus Kristus og den nådens, forsoningens, frelsens, håpets, kjærlighetens verden han inviterer oss inn i som er så befriende og forløsende at menneskeskapte intellektuelle problemstillinger blir ganske små...

Jesus Kristus er SANNHETEN - uansett nytestamentlig kanonhistorie, muntlige og skriftlige overleveringer og diskutable traderingssystemer

Jesus Kristus er IKKE en tekst - som kan tolkes, avkodes, bortforklares i alle retninger - alt avhengig av den agenda man måtte ha

Jesus Kristus er SANNHETEN, værens grunn, Den Absolutte, i tid og rom...alt er skapt ved Ham og til Ham... Han, Marias sønn, er før alle tider...

Det er stort, det...det er så stort at det er et ufattelig nådens mysterium og blant oss som tror kalles det Evangeliet...

Gå til kommentaren

Når alle tekster blir meningsløse...

Publisert over 9 år siden

Man kan konstruere tekster - og man kan dekonstruere dem -

i litteraturvitenskapen er det en skoleretning som er superflinke til å ødelegge, rasere alle tekster - så alt faller fra hverandre...og havner i et stort svart hull...

Men:

Hvis alle tekster blir meningsløse - hvorfor skriver vi da?

Ingar Eriksen har en klok kommentar til de nytestamentlige tekstene i innlegget sitt over her

 

Du skriver(!) Robin at:

"Teksten har ingen ultimativ kjerne"

Neivel...

men det har Jesus Kristus!

Gå til kommentaren

Takk, Robin, for et interessant svar!

Du har ofte vinklinger som tvinger meg til å tenke - det har jeg godt av - derfor spør jeg deg:

Du sier at "alle tekster skjuler en hemmelighet som likevel ikke viser til noe konkret; enhver tekst er essensielt åpenendt"...

Da lurer jeg på:

Handler selv ikke det mest abstrakte dikt om dypest sett noe konkret?

Er det mulig å forestille seg en roman uten materielt og substansielt innhold?

En turistbrosjyre over Nørrebro i København - handler ikke den konkret om Nørrebro? Eller er Nørrebro en illusjon?

Din doktoravhandling / PhD fra State University i New York er en (sikkert glimrende og kunnskapsmettet) tekst - men handler den egentlig om ingenting, viser den overhodet ikke til noe konkret?

---------------

Jeg tillater meg, Robin, å gi deg noe å reflektere over:

Jesus Kristus er ikke en tekst...

der fins mange tekster om Jesus - men teksten/tekstene er ikke Jesus

Marias sønn er helt uavhengig av alle menneskelige språk, språkvitenskap, teksttolkning, intellektuelle og rasjonelle begrensninger...

Det er inkarnasjonens store og ufattelige mysterium:

Den Usynlige blir synlig...Han som ingenting i universet kan begrense - i tid & rom - lot seg begrense av en kvinnekropp i 9 måneder...

Jesus Kristus er:

Gud av Gud, lys av lys, sann Gud av sann Gud

I en nådens & kjærlighetens eksistensialitet og væren er Han selve livet, min værens grunn... 

Det er derfor jeg elsker Ham...

for jeg kan ikke elske en tekst...men jeg kan elske Ham som har gitt meg alt...

 

Alt godt til deg, Robin!

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere