Terje Tønnessen

Alder: 72
  RSS

Om Terje

Prest og forfatter
Har utgitt bøkene:
UTFORDRING OG ANSVAR. Et bidrag i debatten om ekumenikk (1972). SVAK FORNEMMELSE AV VÅR. Tekster om frelsens mysterium (2000) MARIA (2000) Læren om Maria i Den ortodokse, romerske-katolske og lutherske kirke. RUBENS HUS. Roman (2001). DET MÅ DA VÆRE NOEN HER. Dikt, aforismer, hymner og bønner (2002) KRISTUS BLANT DERE - HÅPET OM HERLIGHET. Eukaristisk spiritualitet i en såret og splittet verden (2003).
TIDLIGERE PRAKSIS:
Spaltist, kronikør, andaktsskribent i flere aviser. Publisert artikler i det danske kirkebladet Re-formatio. Vært medarbeider og skribent i tidsskriftet Lære og Liv. Jobbet som journalist. Publisert kronikker, artikler og litteraturanmeldelser i aviser og tidsskrifter. Skrevet sanger og salmer, bl.a. i den katolske salmeboken Lov Herren (nr 791). Prest i flere menigheter
ENGASJERT I:
Mannsforskning, åndelig, eksistensiell veiledning og mentorvirksomhet for menn.
AKTUELLE INTERESSER:
Teologi, kristen tro i forhold til rasjonalitet / vitenskap, psykologi, psykiatri, maskulinitet, samfunn, astronomi, kosmologi, sekularisme, modernitet, evolusjon / skapelse, dyrevern, båtliv

Følgere

tid = valg

Publisert over 9 år siden

ja, robert, tid er valg av fokus & verdier.var jeg ikke flink nå.nå skriver jeg akkurat som deg.fred mellom arendal & kristiansand.

Gå til kommentaren

Norge & påskefeiringen

Publisert over 9 år siden

Neida, Per, jeg blir nok ikke populær av å si dette - men jeg har levd såpass lenge nå at målet mitt ikke er å bli poulær -

men av og til våge å si det jeg oppfatter som sannheten og virkeligheten...

Innlegget her øverst er nok ikke f.o.fr. rettet til (slike som) deg - du er nok en flott from kreativ talentfull mann som har funnet din stil og din vei og bruker dine (nåde)gaver så godt du kan...

Men det bekymrer meg det jeg registrerer rundt meg -

at det etnisk norske folk generelt blir mindre og mindre interessert i Jesus Kristus -

flere og flere oppfatter hele kristenkonseptet som myter, legender, fiksjoner, overtro og gamle arkaiske utdaterte forestillinger -

det slår ut i høytidene veldig tydelig - man bruker fortsatt det gamle språket (advent/jul/faste/påske/Kristi Himmelfartsdag/pinse/St. Hans) - men begrepene er ofte tømt for bibelsk innhold...det saklige substansielle er irrelevant, uinteressant, uforståelig...

Selvsagt skal vi ikke sitte inne hele dagen når sola skinner, Per,

men jeg tror at problemet for de som bekjenner seg som kristne i Norge mer er at de er for mye ute og vekke og gjør allverdens i og for seg ållreite og positive ting - men de tar seg for liten tid til i overgivelse, meditasjon, bønn, lesning til virkelig å trenge inn i frelsens og forsoningens store og hellige mysterier...

Hvis ikke vi som tross alt bekjenner troen på Kristus i Norge gjør det - hvem skal da gjøre det? 

Gå til kommentaren

Jesus Kristus i Mexico & på Cuba

Publisert over 9 år siden

Man kan selvsagt diskutere statistikk - om det er stagnasjon, reduksjon, vekst - i de ulike konfesjoner globalt og lokalt

Men det var IKKE mitt poeng i denne tråden:

All denne massive båstenkningen, denne intellektuelle og åndelige energien som brukes for å båssette og plassere kristne i forskjellige avdelinger og på ulike åndelige nivåer, synes jeg blir mindre og mindre viktig. Det viktige er den enkeltes personlige, bekjennende, forpliktende, praktiske forhold til Kristus - selv om man formelt og kanonisk tilhører en kirke som mener den har de absolutt optimalt riktige bibelske lærestandpunktene i alle spørsmål...

For...det fins

karismatiske katolikker, høykirkelige(=katolske) evangeliske, lavkirkelige katolikker, evangeliske ortodokse etc etc etc...

alle disse menneskeskapte betegnelsene sier egentlig svært lite, de er så historisk bundet opp i bestemte forestillinger, fordommer, myter, i rigide uforanderlige kirkehistoriske konsepter, teologiske konflikter som delvis er gått ut på dato...

Min undring og TRISTHET i forbindelse med at pave Bendikt reiser til Mexico og Cuba er at det f.eks i informasjonen fra Oslo Katolske Bispedømme - www.katolsk.no - brukes ord som

"konkurranse" og "presset kommer fra..."

det som nettsiden kaller "pinsekirker" i Mexico:

Kunne man ikke heller i ekte ekumenisk ånd - i en sekularisert og også for den romersk-katolske kirke vanskelig tid - ha GLEDET SEG over at det i det kriserammede drapsmettede og konfliktfylte Mexico fins ANDRE KRISTNE som har samme mål -

nemlig at mexicanere skal bli frelst og komme til tro på Jesus Kristus?

Hvorfor skal man underforstått og implisitt se på dem som en fare, en trussel, en konkurrent?

Er det fordi man innerst inne og dypt seriøst mener at man selv sitter med

den hele og fulle og absolutte og totale Sannheten i alle spørsmål som angår lære & liv?

Kanskje Hallvard Klingenberg kunne være vennlig å svare på akkurat det?

Gå til kommentaren

Poenget er IKKE om det er 10 millioner eller 100 millioner eller 300 millioner som går under (menneskeskapte og ganske innholdstomme) betegnelser som protestanter, evangeliske, evangelikale, karismatiske etc etc i Mellom-Amerika og Sør-Amerika i 2012 - (den statistikken er det nok bare Gud Den Allvitende som har!) - 

poenget er HVORFOR den romersk-katolske kirke istedenfor å anse dem som trusler, konkurrenter, inntrengere osv heller kan se på dem som medarbeidere for og i Kristus?

Den ortodokse kirke - f.eks i Hellas og Russland - har noe av samme holdning nemlig at både romersk-katolske og protestantiske kirker anses som uønskede konkurrenter i sine "områder":

Jeg synes det er uverdig og trist - 

man er bundet fast i historiske skiller, teologiske markeringer, menneskeskapte læreposisjoner, det er i altfor mange sammenhenger dessverre ikke liten menneskelig arroganse og rigiditet - av og til likegyldighet:

HVORFOR kan vi ikke - nå når vi nærmer oss Den stille uke og påske - glede oss over alle de som på planeten jorden bruker tid og krefter på å nå gamle og nye mennesker med Evangeliet om Kristus - så de kan bli frelst?

Er menneskeskapte bud, læreavgjørelser, tradisjoner, liturgier, møteformer, seremonier viktigere enn den enhet alle kristne (tross alt!) har i Kristus?

Gå til kommentaren

Ydmykhet

Publisert over 9 år siden

Jeg registrerer at Elias Per Vågnes, som tidligere i denne tråden sier at Bibelen ikke har svaret, at den er full av fabler, at Jesu korsdød er et absurd svar - også mener jeg i mitt siste innlegg fører fariseerens tale...

da er dialogen opphørt - for godt -

- jeg har ikke noe mer å si -

men mange av oss gjør oss våre refleksjoner over at enkelte som ikke legger skjul på at de har et bevisst ikke-kristent livssyn så til de grader er aktive på nettdebatten til en tross alt kristen dagsavis... 

 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere