Terje Tønnessen

Alder: 72
  RSS

Om Terje

Prest og forfatter
Har utgitt bøkene:
UTFORDRING OG ANSVAR. Et bidrag i debatten om ekumenikk (1972). SVAK FORNEMMELSE AV VÅR. Tekster om frelsens mysterium (2000) MARIA (2000) Læren om Maria i Den ortodokse, romerske-katolske og lutherske kirke. RUBENS HUS. Roman (2001). DET MÅ DA VÆRE NOEN HER. Dikt, aforismer, hymner og bønner (2002) KRISTUS BLANT DERE - HÅPET OM HERLIGHET. Eukaristisk spiritualitet i en såret og splittet verden (2003).
TIDLIGERE PRAKSIS:
Spaltist, kronikør, andaktsskribent i flere aviser. Publisert artikler i det danske kirkebladet Re-formatio. Vært medarbeider og skribent i tidsskriftet Lære og Liv. Jobbet som journalist. Publisert kronikker, artikler og litteraturanmeldelser i aviser og tidsskrifter. Skrevet sanger og salmer, bl.a. i den katolske salmeboken Lov Herren (nr 791). Prest i flere menigheter
ENGASJERT I:
Mannsforskning, åndelig, eksistensiell veiledning og mentorvirksomhet for menn.
AKTUELLE INTERESSER:
Teologi, kristen tro i forhold til rasjonalitet / vitenskap, psykologi, psykiatri, maskulinitet, samfunn, astronomi, kosmologi, sekularisme, modernitet, evolusjon / skapelse, dyrevern, båtliv

Følgere

Du spør, Kjell Kristensen, om jeg kjenner Jesus, egentlig:

"Hva gjør at du kjenner ham bedre enn resten av verden?"

Svar:

Jeg kjenner ikke Jesus Kristus "bedre enn resten av verden"...

Men det jeg kjenner til og vet om Ham, er mer enn godt nok:

Jesus Kristus, verdens eneste, absolutte og unike Frelser er fundamentet, basis, grunnmuren, sentrum i tilværelsesns dyp, i tid & rom, i alle galaktiske dimensjoner er Marias sønn Begynnelsen & Enden, Alfa & Omega...

det er et mysterium - og det er en tro -

men det er et mysterium og en tro som har et forklaringspotensiale som tilfredsstiller meg (intellektuelt, rasjonelt, emosjonelt) i et kort menneskeliv på en utrolig vakker & såret roterende liten planet i en helt ordinær galakse i et grenseløst ekspanderende univers...

Gå til kommentaren

Jeg elsker Jesus...

Publisert over 9 år siden

Debatten her bekrefter det jeg startet med i åpningsartikkelen

Diskusjonen følger 2 spor:

1- Læremessig uenighet & divergens ut fra enten sitt eget kirkesamfunns eller sin egen religions forståelse & lærevedtak - eller ut fra ens egen subjektive, personlige, private bibeltolkning. Da kan man komme til mange heretiske (vranglærende) og skismatiske (splittende) konklusjoner 

2- Enkelte ikke-kristne - anti-kristne - aktører her på tråden kaller min påstand om at

JESUS KRISTUS ER SANNHETEN

for en total tom påstand, en påstand uten substans...

Det bekrefter det jeg sier i startartikkelen:

Verdidebatt er blitt et nettforum der sannhet & løgn, mørke & lys kjemper intenst om hvem som skal vinne...hele tiden. Personlig blir jeg trist av en slik monoman anti-kristen holdning - det går faktisk inn på meg - men det er ikke noe nytt - i 2000 år har anti-kristen retorikk & propaganda vært en daglig følgesvenn til den kristne kirke...

Og vet dere hva:

Jeg ikke bare forkynner at

JESUS KRISTUS ER SANNHETEN

 - som en slags abstrakt påstand uten praktiske konsekvenser -

jeg ELSKER Jesus, jeg vil gi alt for Ham -

og hvis noen tror dette er vakker uforpliktende retorikk kan man jo tenke over hva kjærlighet er

- en kjærlighet som ikke er en "tom påstand" og "uten substans" -

men en kjærlighet, en livsholdning og livspraksis som er så dyp, frigjørende, inspirerende, radikal, forløsende og altomfattende at den i sin ufortjente nåde daglig er det sikreste og mest fundamentale av alt...

 

 

Gå til kommentaren

I en oppriktig ment ønsket kombinasjon av nestekjærlighet, forståelse, respekt og objektiv analyse kunne jeg være fristet til å si at debatten etter mitt startinnlegg bekrefter det jeg tok opp i innledningen...

Jeg kunne sagt mye - men vil bare si følgende:

JESUS KRISTUS ER SANNHETEN

uansett hva (nå skal jeg bruke det klassiske teologiske språket) heretikere (vranglærere) og skismatikere (de som skaper splittelse) - for ikke å snakke om ateister og folk fra andre religioner - sier og skriver og gjentar og gjentar og gjentar - her på Verdidebatt

JESUS KRISTUS ER SANNHETEN

når det gjelder himmel & helvete, frelse & fortapelse

En LØGN blir ikke SANNHET

selv om den vedtas av et kirkesamfunn, et kirkemøte, et bispemøte, et eldsteråd eller tenkes fram i enerom - og gjentas og gjentas og gjentas 1 million ganger - her på Verdidebatt

JESUS KRISTUS ER SANNHETEN

Han alene

Holder ikke Kristus - holder ingenting

Holder Kristus - holder alt

Gå til kommentaren

Korrekt teologisk analyse

Publisert over 9 år siden

Takk, Ole T Eriksen

for en - dessverre - korrekt analyse av TFs teologiske utvikling. Fakultetet har en lang og tung (og visstnok i egne øyne stolt) liberal historie - som de faktisk og reelt må stå til ansvar for på dommens dag... 

Det som skjer er veldig trist -

men samsvarer med de utsagn Jesus & apostlene kommer med i NT med hva som læremessig & moralsk skal skje i tiden før Jesu Kristi gjenkomst i makt og herlighet da Han skal dømme levende og døde...

tenk om man da får høre

 - av Kristus, Sannheten -

at man har bidratt til at mange mange mennesker i landet langt mot nord kommer til det stedet man i sin teologi, undervisning og forskning 

har fornektet eksistensen av...

KYRIE ELEISON. KRISTE ELEISON. KYRIE ELEISON  

Gå til kommentaren

Menneskeskapte åndelige klimaendringer

Publisert over 9 år siden

Å konstruere sin egen teologi, sin egen menneskeskapte religion - og kalle det (den egentlige sanne) kristendom - er dessverre en klassisk ikke ukjent hersketeknikk

for å si det diplomatisk (og ikke sterkere - med nytestamentlig språk!) 

- man påstår man forkynner Evangeliet -

men det påståtte korrekte oppdaterte lærekonseptet er i virkeligheten så selektivt & tidstypisk & ufundamentert at det faller fra hverandre

 - som en kortstokk -

når Den Hellige Ånd blåser på det...

men

å ovebevise initiativtakeren om det, er - tror jeg - umulig...

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere