Terje Tønnessen

Alder: 72
  RSS

Om Terje

Prest og forfatter
Har utgitt bøkene:
UTFORDRING OG ANSVAR. Et bidrag i debatten om ekumenikk (1972). SVAK FORNEMMELSE AV VÅR. Tekster om frelsens mysterium (2000) MARIA (2000) Læren om Maria i Den ortodokse, romerske-katolske og lutherske kirke. RUBENS HUS. Roman (2001). DET MÅ DA VÆRE NOEN HER. Dikt, aforismer, hymner og bønner (2002) KRISTUS BLANT DERE - HÅPET OM HERLIGHET. Eukaristisk spiritualitet i en såret og splittet verden (2003).
TIDLIGERE PRAKSIS:
Spaltist, kronikør, andaktsskribent i flere aviser. Publisert artikler i det danske kirkebladet Re-formatio. Vært medarbeider og skribent i tidsskriftet Lære og Liv. Jobbet som journalist. Publisert kronikker, artikler og litteraturanmeldelser i aviser og tidsskrifter. Skrevet sanger og salmer, bl.a. i den katolske salmeboken Lov Herren (nr 791). Prest i flere menigheter
ENGASJERT I:
Mannsforskning, åndelig, eksistensiell veiledning og mentorvirksomhet for menn.
AKTUELLE INTERESSER:
Teologi, kristen tro i forhold til rasjonalitet / vitenskap, psykologi, psykiatri, maskulinitet, samfunn, astronomi, kosmologi, sekularisme, modernitet, evolusjon / skapelse, dyrevern, båtliv

Følgere

Rett faste - rett lære

Publisert nesten 10 år siden

Takk, Rune, for fin respons!

Jeg er enig med deg - spesielt likte jeg godt det du kaller den "sunne mat i Kristi lære" - som må være en forutsetning for at det er en kristen faste vi snakker om:

Både islam, buddhisme, hinduisme og en rekke andre (falske) religioner anbefaler eller forutsetter tider med faste:

Vi som tror på Jesus Kristus gjør det i samsvar med den "sunne mat i Kristi lære":

En Kristusfokusert, Kristushengiven faste er en dynamisk faktor som fyller oss med ny åndelig energi når vi renses og legger fra oss (mye av) den materielle og åndelige forurensning som hele tiden klistrer seg til både kropp og sjel...

Gå til kommentaren

Takk, Kjellrun Marie Sonefeldt, for informasjonen om den østerrikse fastelegen:

Ja, det er underlig at sulten opphører allerede etter 3 døgn...etter at kroppen har renset seg...

Renset kropp, renset sjel og fornyet ånd...

Det er jo nettopp det kristen faste dreier seg om:

Renselse, kvitte seg med alt unødvendig, ødeleggende, det som trekker ned:

Derfor hører jo også skriftemål og eukaristi / nattverd med til en sann og oppbyggelig fastetid

 

Gå til kommentaren

Må vi faste?

Publisert nesten 10 år siden

Takk, Ragnhild Kimo, for det skriftstedet som er høyst relevant, krevende og aktuelt i forbindelse med faste

Du spør om vi MÅ faste?

Alt som vi tvinges til som kristne, har vi en instinktiv opposisjon mot - noe i oss vil ikke tvinges, dirigeres, styres

Disiplin henger sammen med disippel:

Et disiplinert kristenliv innebærer også faste - men motivasjonen, energien, lengselen må komme innenfra - ikke først og fremst eller utelukkende utenfra:

Ytre regler kan nok gjøre oss lydige og gjøre at vi innretter oss etter det forventede - men idealet er at dette gjør jeg fordi det er en del av det dypeste i meg, det innerste, det jeg vil...

for å komme (enda) nær(mere) Kristus og hvile i nådens stråleglans...

duverden som vi i vår oppjagede (faste)tid trenger hvile...og nåde...

hvile i nåde...

Gå til kommentaren

Å faste mellom 2 måltider...

Publisert nesten 10 år siden

Ja, Sissel Johansen, det var en god tanke...

mange putter noe i seg kontinuerlig -

det er som du sier en BEGYNNELSE - så får man gå videre derfra...

Gå til kommentaren

Takk for innspill, Sølvi!

Interessant det med Ariel:

 Som nevnt i overskriften er ordet hebraisk, det er et mannsnavn og kan bety "Guds løve" eller "offerildsted"

I de navneleksika jeg har konferert, står Ariel ikke oppgitt som et androgynt/tvekjønnet navn - men som utelukkende mannsnavn

I Jesaja 29, 1ff i GT fungerer det som et symbolsk, poetisk navn på Jerusalem eller en del av byen , fordi brennofferalteret sto der - navnet kan derfor bety "offerildsted"

Det er noe av den faglig-historiske bakgrunn for navnet Ariel...

Det er derfor interessant at du også kunne tenke at en jente kunne hete Ariel:

---------------

Sølvi er kvinnenavn - Sølve er (i følge navneleksika) både manns- og kvinnenavn:

Kunne du tenke deg å hete Sølve? 

Når jeg hører (en sjelden gang) navnet Sølve, assosierer jeg umiddelbart en mann...

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere