Espen Breivik

Alder:
  RSS

Om Espen

Leder i Røde Kors Ungdom

Følgere

Tryggere i en verden full av atomvåpen?

Publisert nesten 5 år siden

Det finnes over 16.000 atomvåpen i verden. Eksplosjon fra bare ett av disse vil kunne ta livet av hundretusener av mennesker­ i løpet av få sekund.

Mener vi at verden er et tryggere sted fordi vi truer hverandre med masseødeleggelser, eller burde vi finne andre løsninger på dagens trussel- og sikkerhetssituasjon?

Da atombomben falt i Hiroshima i 1945, ble 270 av 300 leger drept. Av 1.780 syke-
pleiere døde 1.654. Konsekvensene av sprengingen har gitt ringvirkninger som fortsatt gjør seg gjeldene i området bomben falt, over 70 år senere.

Det finnes ingen­ realistisk beredskap eller nødhjelp som på noen måte vil være i stand til å hjelpe­ ofrene­ fra eksplosjonen av en atom-
bombe i dag. Hverken fra Røde Kors, andre humanitære organisasjoner eller myndigheter.

De humanitære konsekvensene er utenfor vår fatteevne. Derfor må debatten om nedrustning ta utgangspunkt i det faktum at bruk av våpenet vil føre til uakseptable menneskelige lidelser og enorm ødeleggelse.

Eksplosjonen fra en atombombe vil ramme på tvers av landegrenser og politiske­ forhold.

Røde Kors har siden 1945 bedt det internasjonale samfunnet om å forby atomvåpen. Gjennom vår 150 år lange historie, har vi vært vitne til ekstreme lidelser forårsaket av krig og konflikt. Vi kan rett og slett ikke tillate konsekvensene ved bruk av atomvåpen.

Arbeidet med atomnedrustning har stått i stampe i mange år. Selv om det er politisk enighet om at atomvåpen bør avskaffes­, beholder stormaktene sine enorme arsenaler.

Dette skjer samtidig som flere og flere stater erkjenner at enhver bruk av atomvåpen vil ha katastrofale humanitære konsekvenser, og at deres eksistens ikke medfører økt sikkerhet hverken for landene som har dem, eller for oss som ikke har dem.

Snarere tvert imot.

Mange har begynt­ å engasjere seg for at det må bli mer handling og mindre snakk om vi skal få gjort noe med denne enorme trusselen.

I 2013 vedtok også statsministerens parti­ at «Høyre vil arbeide mot spredning av atomvåpen [...] og styrke eksisterende nedrustningsavtaler. [...] Målet må derfor være en verden fri for atomvåpen».

Året etter tok Østerrike initiativ til et løfte der de lover å jobbe aktivt for å stigmatisere, forby og avskaffe atomvåpen. De inviterte alle andre stater til å slutte seg til løftet. 146 stater har signert, Norge er ikke en av dem.

Samfunnet er i endring, det er også verdens konfliktsituasjon. Med andre typer trussel- og sikkerhets-
situasjoner. Hva ville konsekvensene vært om en bombe gikk av i dag?

Det er over 70 år siden bombene gikk av over Hiroshima og Nagasaki, men siden den tid har vi vært vitne til flere nesten-ulykker. Produksjon, lagring og frakt av atomvåpen er i seg selv et farlig spill.

Diskusjonen om nedrustning og et atomvåpenforbud må ta utgangspunktet i de enorme humanitære konsekvensene bruken av våpenet kan medføre.

Jeg føler meg ikke tryggere i en verden med tusener av masseødeleggelsesvåpen som til en hver tid står klare til å utslette og ødelegge.

Derfor mener Røde Kors og Røde Kors Ungdom at et internasjonalt forbud er eneste veien å gå. Vi har allerede lært av historien, og trenger ikke gjøre de samme feilene igjen. Forby atomvåpen.

Først publisert i Vårt Land 26.2.2016

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere