Eskil Dahlen

Alder:
  RSS

Om Eskil

Bosted: Nesbru, Asker
Alder: 49

Følgere

Publisert nesten 5 år siden
Du kan vel være enig i at det er absolutt viktig at en kjenner religionen Islam?

Det skal hardt la seg gjøre å ikke kjenne religionen islam :-)

Jeg leser Bibelen og jeg leser Bibelen. Jeg tror ikke jeg vil få det samme forholdet til Koranen.

Jeg forholder meg daglig til muslimer, men har ikke noe spesiell mening om hva det vil si å være muslim utover det de selv eventuelt mener har betydning i forskjellige kontektster. Jeg forventer imidlertid respekt for egen oppfatning i den samme konteksten og så ta det derfra. Ikke ulikt hvordan jeg forholder meg til de fleste religioner.

Jeg har i så måte imot såkalt halal-slakting som ikke tar hensyn til norsk regelverk om dyrevelferd. Hvis en har problemer med dagens ordning får en gå inn i en diskusjon om hva denne dyrevelferden skal inneholde og hvordan alle så må forholde seg til den, uavhengig av hva en velger å kalle den enkelte slakte-metode.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Jeg er urolig for at man på emosjonelt grunnlag fra en sak som er forferdelig velger å senke bevisbyrden til et nivå hvor uskyldige blir dømt på spinkelt grunnlag.

Poenget må være å gjøre grunnlaget mindre spinkelt slik at de faktisk ikke er uskyldige.

En 18-åring kan velge å ha sex med tre 30-åringer. En 18-årig idrettsutøver kan også velge å ha sex med tre 30-årige idrettsledere. Det er imidlertid en bjelle som ringer for de fleste, jeg håper alle, idrettsledere i en slik situasjon, - det kan faktisk være straffbart å begi seg inn på et slikt forhold. Det tilsvarende bør snart gjelde generelt hvis vi skal få en rettsmessig håndterlig endring av bevisbyrden for denne type voldtektssaker.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Så hvordan gjøre grensene klarere?

Trolig ved en utvidelse av paragraf 295 i Straffeloven, "§ 295. Misbruk av overmaktsforhold og lignende".

Denne brukes i dag ift. avklarte overmaktsforhold, ref. straffesaker mot idrettsledere og andre organisasjonsledere. Når det gjelder ad-hoc situasjoner vil det måtte skrives noen rammer for hva som vil anses å være situasjoner hvor spesiell aktsomhet bør utvises. Påvirkning av rus/dop, antall tiltalte, utvidet aldersgrense er trolig blant rammene som bør vurderes.

Det synes ihvertfall som om tre menn i 30-årene versus dopet 18-åring er over grensen.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Å ta narkotiske stoffer som senker evnen til å ta vare på seg selv er en dårlig idee, og det gjør det vanskeligere og bevise overgrep. Dersom en ikke husker hva som har skjedd, så kan man ikke si noe om hvordan man fremstod. Det er en annen situasjon enn å kunne si nøyaktiv hva som hendte. Det kommer man ikke utenom.

Men har ikke motparten et ansvar for å vurdere om den andre er i en slik situasjon? Det er sannsynligvis den eneste muligheten for å komme videre innenfor dette området.

I straffeloven er det spesielle vurderinger i forhold til misbruk av barn og funksjonshemmede og det spørs om en ikke må stramme inn på hvilket ansvar en har for å vurdere hvilke handlinger som kan tiltales generelt.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 5 år siden
Det damen må ha klart for seg er at hun ALLTID skal være ved din fulle fem, forå bli trodd.

Dette er ikke noe generelt prinsipp i det norske rettsvesen. Det vil selvfølgelig være en diskusjon om hva en er i stand til å huske når en ikke er ved sine "fulle fem", hva nå enn dette er definert som.

Uansett dreier vel saken seg om voldtekt, dvs. seksuelt overgrep, eller seksuell kontakt uten samtykke. Det vanskelige for mange å forstå er hvorfor det ikke er straffbart å gjennomføre en seksuell handling med en person som åpenbart ikke er i stand til å verken vurdere eller huske om en har gitt samtykke til dette, dvs. uaktsomhet ift. personer som en burde skjønt ikke kunne ta stilling til å gi et samtykke i den aktuelle situasjonen.

Dette uten at en tar stilling til hvordan den fornærmede var så beruset som hun var. For denne delen av saken var det også flertall i juryen for at den fornærmede mest sannynlig var dopet ned av en av de tiltalte, noe som trolig gir saken en enda mer energi ift. hvordan rettssytemet fungerer ved anmeldte voldtekter.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere