Erling Rimehaug

Alder: 74
  RSS

Om Erling

Pensjonist. Tidligere redaktør i Vårt Land. Cand. philos. med hovedfag i historie.
Har blant annet skrevet bøkene "Ett land . to folk", "Jeg kan ikke hate", "Veien til Jerusalem", "Ansikt til ansikt", "Tørsten gir lys", "Når Gud blir borte", "Hellig land - evig strid?", og "Midtbanespilleren - Kjell Magne Bondevik og Kristelig Folkeparti".

Følgere

Når jøder blir muslimer

Publisert rundt 3 år siden

Det er da helt utrolig at debatten etter innlegget mitt skal handle om muslimer. Jeg skrev ikke et ord om muslimer.

Men bare for at det skal være klart: Jeg mener antisemittisme er en helt særegen form for rasisme. Den har holdt seg i århundrer, og finnes også der det ikke finnes jøder. Derfor har jeg ved tidligere anledninger lagt vekt på at handlingsplan mot antisemittisme i Norge ikke bare kan være en del av en generell kamp mot rasisme. Den må møtes spesifikt - og gjerne ved sitt rette navn: jødehat.

Så forstår jeg at Per Steinar Runde har hengt seg opp i en setning i mitt innlegg som går på det som er generelt for all forfølgelse av minoriteter: Det begynner med en utskilling av en gruppe som tillegges negative kollektive egenskaper og som vi derfor ikke behøver å regne med i fellesskapet. Det var det jeg ville si, verken mer eller mindre.

Gå til kommentaren

Lytt på nytt

Publisert rundt 3 år siden

Hvis du lytter til hele Hareides utsagn, vil du høre at «da» refererer til da Simen Bondevik talte på dette landsmøtet.

Gå til kommentaren

Salme

Publisert rundt 3 år siden

Dette er slikt som kanskje best lar seg uttrykke i salmens poetiske språk. Edvard Hoem gjør det mesterlig i salmen som knytter skapelse og nyskapelse sammen:

1. Når heile verda syng mot Gud, da gryr den nye dag. Vi møter morgonen i lag, vi stig av søvnen ut. Dei mørke vatna opnar seg der Herrens Ande sviv. På Herrens ord kjem lys og liv. Halleluja, halleluja, halleluja!

 1. Høyr vatnet renn med torelyd, og regnet fell og fell. Ein foss kjem brusande frå fjell, og havsens bølgjer

  bryt. Ein kvelving stig, der skyer driv, før andre skapingsdag finn kveld der lange skuggar kliv.

  Halleluja, halleluja, halleluja!

 2. Når heile verda syng mot Gud, set nye vokstrar frø, og kornet veks med smak av brød, og nektar renn

  frå sky. Ti tusen slag ber grøde fram, no mognar frukt og bær. Det er den tredje skapingsdag! Halleluja,

  halleluja, halleluja!

 3. Den fjerde dag, den fjerde dag skyt lyn i mørke rom, og soler flyt på skyers skum for Herrens andedrag.

Ein måne glid frå rand til rand, og stjerner brenn og skjelv i kulden frå den tome kvelv. Halleluja, halleluja, halleluja!

 1. Da stig det fisk der havbrot ryk, og kval med sporden slår, og fugl på store venger fyk dit dagens

  grenser går. Dei svevar over hav og jord, dei skrik og parrar seg. Det er den femte skapingsdag!

  Halleluja, halleluja, halleluja!

 2. Ein skugge flyktar gjennom skog, og villdyr skifter ham. Da stig ei kvinne og ein mann i Herrens

  likning fram. Og mannen leitar og finn svar i hennar andletsdrag. Det er den sjette skapingsdag!

  Halleluja, halleluja, halleluja!

 3. Og mennesket skal sjå seg sjølv blant alle skapte slag. Og Herren ser sitt store verk og held ein

  kviledag. Når mennesket er skapt på ny, stig jubelen mot sky! Og heile verda syng mot Gud: Halleluja,

  halleluja, halleluja!

Gå til kommentaren

Wright

Publisert rundt 3 år siden

Takk for den kommentaren. Det er jo ikke noe radikalt nytt jeg kommer med her, snarere noe som kommer fra mange kanter, men merkelig nok likevel ikke har slått gjennom i sin alminnelighet. N.T. Wrights «Surprised by Hope» kunne absolutt vært tatt med. «Det er ikke vi som skal til himmelen, det er himmelen som kommer ned til jorda, ja, det er kirken selv, det himmelske Jerusalem, som kommer ned til jorda. Dette er den ultimative avvisning av all slags gnostisisme, av alle verdensoppfatninger som ser fram til det endelige skillet mellom Gud og verden, mellom det fysiske og det åndelige, mellom himmel og jord».

Jeg valgte Utnem fordi han var den første for meg, og Moltmann fordi jeg nettopp hadde intervjuet ham.

Gå til kommentaren

Tvetydig parti

Publisert over 3 år siden
Arne Danielsen – gå til den siterte teksten.

Takk for innlegget, både for rosende ord og for at du bekrefter min tese: Gjennom sine valg har KrF skapt et inntrykk og en forventning av å være et borgerlig parti.

Men internt har man ikke forstått seg selv slik. Det har alltid vært en viktig strømning i partiet som har sett det som noe annet og mer, og dette har vært den forståelsen som stort sett har preget ledelsen.

Dette var ikke noe som kom med studentopprørets inntog i KrF, selv om det ble forsterket da. Jeg er kanskje mer klar over denne siden av det tidlige KrF, fordi min far var aktiv i KrF samtidig som han var tillitsmann i fagbevegelsen og i Kristne Arbeideres Forbund. I min tid som fylkessekretær i KrF traff jeg flere som ham, som for eksempel formannen for Sinsen KrF, som også var fagforeningstillitsmann. KrF hadde mange av sine velgere hos småkårsfolk som ville stemt Arbeiderpartiet dersom det ikke var for de kulturradikale sidene av partiets politikk.

KrF har da også alltid ligget nærmere Arbeiderpartiet i skattepolitikken, fordelingspolitikken, synet på uhjelp og lenge også alkohol. Derfor var det aldri selvsagt at de hørte sammen med Høyre, Det var harde tak rundt mange av veivalgene, faktisk mye hardere enn det er nå om dagen.

Men resultatet ble altså alltid at man valgte til høyre, og det gjør det mye mer dramatisk å velge noe annet.


Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere