Ervin Kohn

Alder: 66
  RSS

Om Ervin

forstander i Det Mosaiske Trossamfund i Oslo.

2.Nestleder i Antirasistisk Senter

Følgere

Det Krudtaa sier er jo ikke sant.

Publisert nesten 4 år siden

Jeg forsøker å lime inn hele kommentaren til Hans Olav. Det ser ikke ut sem jeg lykkes. 

Gå til kommentaren

Dette er jo ikke sant.

Publisert nesten 4 år siden

Her er hele kommentaren til Hans Olav.


Gå til kommentaren

Syke mor?

Publisert nesten 7 år siden

Det var da et fryktelig sint innlegg, Andre Garder (Kommentar nummer 7).

Jeg ber jo ikke for min syke mor. Jeg forklarer Hege Storhaug hvorfor jeg gikk ut MOT demonisering av muslimer. Det er kampen mot islamofobi. Eller islamhatet. Eller hatet mot muslimer. Kampen mot antisemittismen er ikke først og fremst min kamp, men din. Antisemittisme ER rasisme. Antisemittisme ER en egen form for rasisme. Den har helt unike karakteristika. Den krev er f.eks. ikke jødisk tilstedeværelse. Den har en historie som er lenger enn noen annen form for rasisme. Den ikler seg ulike drakter og tar nye former. Den rasebiologiske antisemittismen som oppsto på slutten av 1800-tallet erstattet kirkens antijudaisme. Da var det ikke lenger mulig for en jøde å gå fri ved å la seg døpe. Jeg beklager bruken av ordet xenofobi. Jeg kunne ha brukt det norske fremmedfrykt.

Gå til kommentaren

Aldersgrense

Publisert over 7 år siden
For de av oss som er motstandere av omskjæring uten barnets samtykke og derfor ønsker en aldersgrense som gjør et samtykke reelt, har dette intet med jødefiendtlighet å gjøre

En ting er å debattere fordeler og ulemper med tidlig mannlig omskjæring. En annen ting er å debattere om vi skal innføre et forbud i Norge. Virkningen av en nedre aldersgrense på 16 år er at brit mila blir forbudt. Jeg tor på alle dem som hevder at de argumenterer for en nedre aldersgrens for omskjæring uten å være antisemittisk motivert. Resultatet blir imidlertid antisemittisk. En lov som de facto forbyr brit mila vil være en antisemittisk lov. Det er ikke mulig å sende et sterkere signal til sin jødiske befolkning om at den er uønsket, enn å forby brit mila. Det har vært gjort før. Grekerne gjorde det, etterfulgt av romerne. I Sovjetunionen i vår egen tid.

Jeg vet ikke om Geir Andersland plasserer meg i kategorien "omskjæringstilhengerne"? Jeg misjonerer ikke for omskjæring. Jeg har ingen intensjon om at vi skal innføre neonatal omskjæring på generell basis i Norge. Mitt engasjement i debattet går på tilbakevise udokumenterte og usanne påstander som stadig blir gjentatt. En tidligere propagandaekspert har sagt at gjentar du en løgn ofte nok, blir det en sannhet. Vi merker det i omskjæringsdebatten. 

"Det fins helsemessige argument både for og imot omskjæring" er en av disse påstandene som Andersland fremfører. Varianter av dette er at "det er ingen helsegevinster ved tidlig mannlig omskjæring" eller "uten medisinsk indikasjon", eller "at helseeffektene er omstridt". Sannheten er at det finnes massiv forskning på neonatal omskjæring. Det finnes omfattende systematiske og fagfellevurderte studier som alle peker i samme retning. Det er helsegevinster på en rekke områder. Helt fra barnet er baby og helt til barnet er på gamlehjem. Det eneste de seriøse forskerne er uenige om er hvor store fordelene er. Det finnes enkeltstudier, gjerne av dårligere kvalitet som gir resultater som kontraindikerer de systematiske studiene. Disse er også så få at det er bemerkelsesverdig.

"Skikken med omskjæring av guttebarn er et brudd på Barnekonvensjonen" er en annen påstand som ofte repeteres. Også av Andersland. Det er selvsagt helt feil. Det er selvsagt ingen dokuentasjon på denne påstanden. Hva med en rettslig prøving? Når 30% av verdens mannlige befolkning er omskåret skjønner alle at tidlig mannlig omskjæring ikke var i noens tanker da barnekonvensjonen ble utformet. 

Intaktivistene forsøker å lage et motsetningsforhold mellom seg selv som forsvarere av barnas interesser og dem som omskjærer sine gutter som religionsutøvere. Dette er selvsagt ingen reell motsetning, men det virker. Vi, jøder og muslimer, har selvsagt våre gutters beste for øye. Vi har massiv dokumentasjon på helsefordelene. Vi har flere tusen års erfaring. Intaktivistene har til gode å belegge at våre barn tar skade av å bli omskåret den 8. dagen. Ikke er det høyere barnedødelighet blant jødiske barn, ikke er de mer traumatisert ikke blir de mindre bidragende samfunnsborgere enn uomskårne.

Før man foreslår at staten griper inn i foreldreretten må det stilles krav om et minimum av bevis for at barna tar skade. Presenter dokumentasjon og slutt med alt det etnosentriske føleriet. 

"Vi kan ikke skjære i friske barnekropper uten medisinsk indikasjon" hevder intaktivistene. Er det ikke akkurat det vi gjør nå vi korrigerer utstående ører på barn fra 7-års alderen? Vi legger dem under kniven UTEN positive helseeffekter og funksjonsforbedring. Vi gjør det av rent kosmetiske årsaker. Noen hevder at de psykologiske effektene av å bli ertet for sitt utseende er positive helseeffekter. Vi setter tannregulering på barn over en lav sko. Store smerter, uten bedøvelse. Av rent kosmetiske årsaker. Jeg forstår at man reagerer mot det som er fremmed. Det jeg ikke forstår er at det er så lite undring og så lite ydmykhet for det fremmede. Det er rart at Tante Sofieholdningen er så utbredt. Hvorfor så mye hybris? Så mye selvgodhet? Så mye etnosentrisme?

"Uten medisinsk indikasjon" er en gjenganger. I Norge gjør vi en rekke tiltak uten medisinsk indikasjon. Vi gjør det av profylaktiske årsaker.(Vi vaksinerer uten medisins indikasjon.)Det er akkurat det vi gjør når vi omskjærer barna våre den 8. dagen. Vi forebygger. Det diskuteres i Norge om vi skal vaksinere alle jenter i grunnskolen mot HPV.(Human Pappilomavirus - infeksjon som gir livmorhalskreft, vortevirus og visse sjeldne kreftsorter) Dette er noe av det som neonatal omskjæring bidrar til å forebygge.


Gå til kommentaren

Konspirasjonsteorier

Publisert over 7 år siden

Leif Gullberg, din kommentar er kjernen i de klassiske konspirasjonsteorier, og er antisemittiske. Jeg sier for all del IKKE at du er antisemitt. Teoriene om at det er noe suspekt ved at jøder er overrepresentert i visse yrker. Det starter med en opptelling av faktiske tall, f.eks. hvor mange jøder som er ansatt i amerikansk filmindustri og fortsetter med gruppetenkning. Jøder er overrepresentert i en rekke sammenhnger; blant nobelprisvinnerne, legene, musikerne, komikerne, revisorene, skattejuristene, fysikerne, m.fl. Det er ikke antisemittisk å påpeke dette. Det blir antisemittisk å påstå at disse er en gruppe, med en felles agenda, et felles mål eller at de konspirerer.
Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere