Erik Dahl

Alder: 73
  RSS

Om Erik

Følgere

Vårt Land bommer

Publisert rundt 4 år siden

Jeg mener det er Vårt Land på lederplass som bommer her. Likestillings- og diskrimineringombudet tillot NRK's nyhetsreportere å bære kors, mens nemnda sa nei. Etter mitt syn gjorde nemnda et grunnlovsstridig vedtak. I §2 i grunnloven heter det at Norges verdigrunnlag er den kristne og humanistiske arven. Det står ikke noe om muslimsk arv. Det er dermed ikke diskriminerende å gi de kristne uttrykkene og symbolene fortrinn. Når vil man forby å bruke norske flagg med kors på offentlig sted? Kanskje er det NRK's regelverk som strider mot landets grunnlov. Jeg synes Vårt Land bør gi kulturministeren full støtte i denne saken.

Erik Dahl

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere