Bjørn Weld

Alder: 8
  RSS

Om Bjørn

Følgere

Gir dette kanskje anledning til å se nærmere på ekspertens egne bidrag til nivået, ettersom hans såkalte ekspertise er etterspurt av media ? Nemesis; "a spirit of divine retribution against those who succumb to hubris."

 Lars Gule: 

"Anders Behring Breiviks handlinger sprang ikke ut fra et tomrom. De sprang ut av et meningsfellesskap med mange andre. De meningene som terroristen begrunner handlingene sine ut i fra, er meninger han deler med mange. Det er disse meningene vi vil konfrontere, sier initiativtaker til nettverket Lars Gule i en presentasjonsfilm om nettverket som er lagt ut av Human-Etisk Forbund i Oslo."

Når får vi så høre at islamske terrorister kan springe ut av et meningsfelleskap ?  At de meninger som terroristene begrunner handlingene sine ut i fra, er meninger de deler med mange ?  Når skal vi få  høre at de kan springe ut av Muhammeds ord og eksempel som gjengitt i de islamske tekstene?   

Nei, da rygger Gule ut og står frem som islamapologet. 

---

Lars Gule: 

"Kan det ikke tenkes at det er nettopp denne nasjonalismen som er avgjørende for Hamas' karakter og kampmetoder - og ikke islam som sådann?"

Her seg vi Lars Gule føre et språk som nettopp kan lede til og legitimere ekstremisme ved å fremme Hamas kandidatur som demokratisk nasjonal bevegelse. Men ingen normalt begavede, som har lest Hamas Charter og som ellers følger med, kjøper sludder på et så tilslørende nivå.

Kan det være slik at Lars Gule helt enkelt selv bidrar til islamsk ekstremisme grunnet usedvanlig svakt og slett skjønn ved forsøk på å renvaske Hamas?  Å nekte for at Hamas seiler under islamske flagg må være et like håpløst foretagende som å nekte for at solen skinner, eller og at IS befinner seg på Gaza.  

----

Lars Gule: 

"Akkurat slik tenker og argumenterer tilhengerne av IS også. Gjør det noen forskjell at de drapene enkelte fanatikere i Europa i dag forvarer så varmt, skjedde i går eller for 3 000 år siden?

PST ønsker utvidede fullmakter - dvs. et lovverk som vil forby noen å hylle terrorhandlinger. Et slikt forbud må naturligvis også omfatte et forbud mot å hylle folkemord, etnisk rensing osv.

Det skal bli interessant å se hva Bratlie dermed kunne bli siktet og tiltalt for - med hans "jihadistiske" tolkning av Det gamle testamentet."

Her blander Lars Gule jihadisme (et globalt begrep ) med israelsfolkets tilbakekomst etter slaveopphold i Egypt til en liten stripe land bebodd av barbariske stammer i en avgrenset periode, - og mener at det skal bli interessant å se tiltalepunkter mot Bratlie hos PST ?

Så klager Gule over Det håpløst lave presisjonsnivået som et alvorlig problem i offentlig debatt, men bidrar altså med de groveste og mest slurvete omtrentligheter selv. 

Da er vi tilbake til journalist, forfatter og ekspert på islamsk ekstremisme i Norge, Lars Akerhaug, hvor en kommentar falt slik:

"Hans nemesis heter Lars Akerhaug, og Lars Akerhaug har bodd, studert og jobbet i Midtøsten, han vet hva han snakker om, det gjør ikke Gule."

Hvem ellers kan egentlig stille seg bak et slikt lavmål med mentalt skrot som ofte utledes og presteres av Lars Gule selv ?

Gå til innlegget

Arabiske og jødiske flyktninger.

Publisert nesten 8 år siden

Noen perspektiver bak de tragiske hendelsene i Midtøsten.

Etterfulgt av FN`s delingsplan ble arabere bedt om å forlate Israel av sine ledere som lovet å rense landet for jøder. De mente at et arabisk nærvær ville hindre dem i å gjennomføre planen. 68% anslås å ha forlatt området uten å ha sett en eneste israelsk soldat. 

Jøder rømte landene fra Marokko til Iran pga. forfølgelse og pogromer. (Walter Rauff, Waffen SS, besørget drap på 2500 jøder Tunisia i 1942. "Rauff is thought to have been responsible for nearly 100,000 deaths during the Second World War. He was instrumental in the creation of the Nazis’ “mobile gas chamber”)

Antall arabiske flyktninger som forlot Israel i 1948 er beregnet til rundt 630,000. Antall jødiske flyktninger som ble absorbert i Israel fra arabiske land beregnet er tilsvarende.

Arabiske flyktninger ble under intensjon ikke absorbert eller integrert i arabiske land til tross for enorme landområder. Blant 100,000,000 flyktninger etter andre verdenskrig er dette eneste gruppe flyktninger i verden som ikke har blitt integrert i sin egen folkegruppes land som og er ansvarlig for flyktning tragedien. 1. Den arabiske liga ba dem om å flykte. 2. Den arabiske liga angrep straks Israel.

Jødiske flyktninger ble absorbert i Israel på et landområde på størrelse med staten New Jersey. Araberne, representert ved åtte ulike land, inkluderte eller absorberte ikke sine flyktninger. 

Det finnes kun en liten jødisk nasjon. Araberne la opp til fem kriger og tapte. Israel forsvarte seg alene, og overlevde alle.

PLO's Charter kaller fremdeles på Israels ødeleggelse ( et offisielt nytt er etterlyst ) selv om Israel har gitt bort mesteparten av Vestbredden til PA`selvstyremyndigheter. Israel har innrømmet PA ressurser og egne våpen.

Under Jordansk styre ble jødiske helligsteder ødelagt. Jøder ble nektet adgang. Jødiske gravstener ble brukt til å bygge offentlige toaletter i den okkuperte delen av Jerusalem.

Under Israelsk styre ble muslimske og kristne helligsteder bevart og gjort tilgjengelige for alle. 

I FN`s liste over sikkerhetsrådets resolusjoner før år 1990 gikk 97 mot Israel av totalt 175. Dette til tross for at araberne nektet å godta / delta i 15 kommisjoner som anbefalte deling, og istedet søkte å vinne frem gjennom våpenmakt. 

- Av 690 resolusjoner fra FN`s generalforsamling før 1990 ble 429 rettet direkte mot Israel. 

- FN var stille da 58 synagoger ble ødelagt under Jordans styre frem til 1967. 

- FN var stille da jordanerne ødela fortidsminner og gravsteder ved Oljeberget.  

- FN var stille da Jordan innførte et apartheid liknende styre og hindret jøder i å besøke 

tempelhøyden og klagemuren.  

- FN var stille da Gaza ble gjort jøderent og rustet opp som en militær base. 

- FN var stille da Hamas laget rakett-fundament blant sivile.

- FN var stille da Hamas laget underjordiske tunneller inn i Israel.

- FN så det ikke som en oppgave å bistå Israel med å stoppe tusentalls raketter fra Gaza. 

- Til tross for Hamas Charter, som påkaller død over jødene, forblir det stille i FN. 

Gå til innlegget

VD - redaksjonelt

Publisert nesten 8 år siden

Redaktør Morken er tilbake etter en ukes ferie. Det har ført til at et innlegg av stor aktualitet ble fjernet fra hovedsiden. Hva innebærer dette for VD`s aktualitet som verdimarkør i den krevende tiden vi lever i ?

Innlegget som nå er fjernet fra hovedsiden var skrevet av Erling Rimehaug, og tok etter mitt og tydeligvis flere`s skjønn opp et høyaktuelt spørsmål om islamismen kan stanses, - da under ingressen: 

"Islamismen er vår tids totalitære trussel. Har vi noen handlingsplan mot den?"

Dette innlegget må nå hentes frem fra arkivet, mens samtlige innlegg som fortsatt står i samme gruppe alle er av eldre dato, hvor heller ingen har generert i nærheten av samme interesse i forhold til antall visninger og kommentarer. 

Til saken hører at Morken valgte å stenge tråden, - noe en kan forstå, - men var det nødvendig å fjerne innlegget med alle kommentarene fra plasseringen på hovedsiden ?  

I forrige uke ble en annen tråd stengt, - dette uten at det medførte fjerning, - kun at nye innlegg forskjøv det til arkivet. 

Selv må jeg få lov til å si at jeg ganske ofte har stusset over VD`s prioriteringer i tiden jeg har fulgt nettstedet. Men om vi holder oss til denne konkrete saken. Kan det virkelig være godt redaksjonelt skjønn å la innleggene "Bedre enn pistol " eller "Sex i solnedgang " beholde plassen fortsatt ? - til tross for at muligheten til å kommentere Islamismen ble stanset ? 

Hva mener du ?  Er det flere som har meninger om dette ?  Hadde f.eks avslutningskommentaren til Afsar så liten verdi at den best hører hjemme i arkivet ? 

Gå til innlegget

Debatt i Nord Norge

Publisert nesten 8 år siden

Helse Nord har i et anbud poengtert at pølser og farseprodukter skal være uten svin. Dette reagerer FRP talsmann og stortingsrepresentant Morten Wold på: "Dette synes vi er tøysete. Norske sykehus tilbyr et bra kosthold som er godt tilrettelagt....."

Nordlys skrev i forrige uke at også Kjøtt og Fjørfebransjens Landsforbund (KLF) reagerer på at det ikke skal være svinepølser på nordnorske sykehus; "Vår næring lever av å selge kvalitets-produkter. I Norge inneholder en stor del av pølsene svin, kanskje så mye som 95 prosent. Svinekjøttet er viktig for smaken, og vi synes det er problematisk at vi må produsere produkter som er annerledes enn det forbrukerne er vant med. Dette er klart i strid med norsk pølsetradisjon", sier Bjørn-Ole Juul-Hansen, administrerende direktør i KLF til Nordlys. 

Han forteller at det er mulig å levere mat både med og uten svin til sykehusene; "Vi mener selvfølgelig ikke at alle skal spise svin, men vi mener at folk må få lov til å få svin i maten om de vil. Såpass service må det være", sier Juul-Hansen. I likhet med Jull-Hansen legger Wold vekt på at svinprodukter er en del av norsk tradisjonsmat (Nord24) :"Svinekjøtt har vært brukt i norsk matproduksjon i hundrevis av år. Det er fremdeles en del av norsk matproduksjon, og det skal det fortsette å være", sier FrP-politikeren. 

Så var det AP: Stortingsrepresentant og medlem av helsekomiteen i Stortinget, Tove Karoline Knutsen, er uenig med Wold i at norsk mattradisjon forringes dersom man tar svinekjøttet ut av pølsene:  "Slik jeg vurderer det kan det ikke være noe dramatikk i Helse Nords avgjørelse om å ha pølser uten svin, og samtidig være i tråd med gamle, nordnorske mattradisjoner. Jeg tenker helseforetaket til enhver tid må kunne vurdere hva som kan være gode matleveranser for institusjoner i helseregionen. Jeg lytter selvsagt til Kjøtt- og fjørfebransjens reaksjon, men mener nok at man må se det som ei utfordring å imøtekomme ulike behov og bestillinger så langt det lar seg gjøre". Hun mener at dersom man lager nasjonale retningslinjer, bør ikke det nødvendigvis bety at alle foretakene skal servere det samme, skriver Nord24. "Her i nord kunne man jo for eksempel brukt mer reinkjøtt i pølsene. I dag lages reinsdyrpølser kun som nisjeprodukter, men de er utrolig gode", sier hun.

Forsyningssjef Eivind Nydal ved UNN forteller at de har valgt å la farse- og pølseprodukter være uten svin for å ta hensyn til alle pasientgrupper.

Er dette en god logisk slutning med respekt for mangfold i Norge anno 2014 ? 

Gå til innlegget

med den Genetiske Liv-linjen som ivaretar Far-barn-relasjonen i dobbel forstand, -

På dagen da vi skal feire Jesu fødsel, vil jeg hilse God Jul til alle trofaste lesere ved å minne om den genetiske livlinjen i far- sønn - relasjonen.

Ettersom den brytes på prinsipielt grunnlag i ekteskapsloven, hos Presteforeningen og bredden i velgermassen med mange i dobbel forstand, som ikke tror på jomfrufødselen, vil jeg tillate meg å bringe et gledens budskap om at livslinjen kan medføre riktighet likevel uavhengig av hva vi i vår begrensning skulle tro eller mene. 

Vi er altså utsatt for en ramsalt radikal bibelkritikk med mistro til legen Lukas, som forteller om Marias mann Josef, som ville skille seg jmf. før de var kommet samnen, men og alle vitnene i Betlehem.

Det er med sorg vi må konstatere at den genetiske livslinjen for mange er brutt i dobbel forstand, men desto større glede over å feire en sann jul, hvor troen er full visshet om hva som ikke lenger kan ses med det natrulige øyet. Det er da vi kan glede og undre oss over spørsmålet; Tenk om det skulle være sant ?

"Et barn er oss født, en sønn er oss gitt" Jesaia vs. Peters bekjennelse; "Du er Messias, den levende Guds Sønn" Matteus.

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere