Endre Stene

Alder:
  RSS

Om Endre

Lærer på Fjellheim Bibelskole i Tromsø. Redaktør i nettportalen foross.no.

Følgere

Listhaugs politiske prosjekt og kristen tro

Publisert over 3 år siden
Men derfra til det å så tvil om vedkommendes kristne identitet, og dermed dypt personliggjøre sakene, er det et litt for langt steg.

Jeg har forståelse for at det kan reageres på den siste setningen i mitt innlegg. Det er en fare for at den kan forstås som om jeg sår tvil om "vedkommendes kristne identitet". Det var ikke min hensikt. Jeg burde satt en slik kanskje unødig spissformulering inn i rett kontekst. Jeg prøver derfor det nå: 

Listhaug har gjort sin tilslutning til kristen tro som et sentralt element i sitt politiske prosjekt. Hun synes å se på seg selv som en som har en særlig oppgave i å ta vare på og berge kristendommens plass i det norske samfunnet. "Eg har lenge følt at altfor få står opp for den kristne arven. Dei kristne vert mobbeoffer, særleg dei som står for konservative standpunkt. Difor vil eg forsvare deira rett til å meine det dei meiner." (Vårt Land 16.12.15)

Hun har i sin retorikk knyttet det å ta vare på kristendom sammen med de politiske løsninger hun argumenterer for. Ikke minst på innvandringsfeltet. Det er vanskelig å forstå bruken av korset som annet et bevisst middel i denne sammenheng. 

Det er dermed hun som knytter dette sammen, ikke jeg. Det er få - om noen - politikere i dag som nettopp bruker kristen tro som et så tydelig element i sin retorikk som Listhaug.  Og når hun som offentlig person gjør dette, blir vi nødt til å forholde oss til det. Og debattere det. 

Når jeg så etterspør troverdighet i forhold til kristen tro, så går det altså ikke på det personlige plan. Men på om retorikken og den politiske helhetstenkning i hennes politiske prosjekt på troverdig måte kan knyttes til kristen tro, tenkning og liv.

Gå til kommentaren

Kjønnsforskjeller og yrkesvalg

Publisert nesten 5 år siden

Så langt jeg kan se, er det ikke mulig å slutte ut fra det Stein Solberg sier at han argumenterer imot at kvinner kan ha sekulære lederstillinger, eller menn kan ha omsorgsyrker. Spørsmålet om yrkesvalg ser ut til å være utenfor hans perspektiv. Han forsøker derimot på bibelteologisk vis å peke på at mann og kvinne er skapt forskjellig. Og at dette ikke bare handler om kropp, men også om at vi er skapt med forskjeller for å kunne utfylle hverandre. Disse forskjellene kan vi vel bære med oss, selv om en mann velger et tradisjonelt kvinnedominert yrke - og motsatt?

Det er selvsagt legitimt å være uenig i dette premisset: at vi er skapt forskjellige på et dypere plan enn bare kropp. Men det blir så langt jeg kan se i alle fall feil å hevde at Solberg vil begrense kvinners - eller menns - yrkesvalg. Ut fra det han selv har skrevet (feks her) tror jeg han vil kunne være enig når du skriver at "Når me utdannar oss og vel yrke skal me ikkje la kjønn styre vala våre. Det er det ferdigheitene og interessene våre som skal gjere.»

Gå til kommentaren

Hva mener Stein Solberg egentlig?

Publisert nesten 5 år siden
Eg var ikkje på seminaret til Solberg, og det er ikkje alt som kjem fram i eit kort intervju som dette, men eg meiner likevel at utsegna legg til rette for ein debatt om temaet.

Denne debatten tar utgangspunkt i et kort intervju med Stein Solberg i Sambaandet. Den som ønsker å sette seg mer inn i hva Solberg mener, kan - foruten å lese hans bok - også lese hans artikkel på foross.no: Mannen og kvinnen, brudemystikken og etikken

Gå til kommentaren
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
Redaktør Vebjørn Selbekk uttalte seg positivt om arrangementet, og det trofaste kirkemedlem Sylvi Listhaug bidro til å gi arrangementet både reklame og styrket troverdighet. Men utgangspunktet for mine utspill har for tiden vært Oase og den inviterte dødeoppvekker Supresa Sitholle. Her er jo selve organisasjonen drevet og ledet av lutheranere, som for øvrig hver sommer har invitert amerikanske mirakelpredikanter med et tildells mer skandaliasert rykte enn Maldonado.

Takk for svar Fragell. Din påstand om at «fremtredende lutheranere» har støttet Maldonados besøk er altså bygget på to halmstrå: Sylvi Listhaug og Vebjørn Selbekk. 

•    Sylvi Listhaug er politiker, ikke noen lederfigur i norsk kirkeliv. Det at hun også er medlem i DNK gjør henne vel neppe akkurat til noen «fremtredende lutheraner». 

•    Vebjørn Selbekk er redaktør i en ikke-konfensjonell kristen avis. Det gjør ham heller ikke til noen «fremtredende lutheraner». Ja, han meldte seg inn i DNK for noen få år tilbake. Samtidig har Selbekk pinsekarismatisk bakgrunn, og har aldri vært noen fanebærer for luthersk teologi. (Forøvrig omtalte ikke Selbekk Maldonado som sådan med positive ordelag. Men at immigrantmenigheter hadde et felles arrangement i dette konkrete Visjon Norge-arrangementet.)

Din påstand var knyttet til Maldonados besøk spesielt (ikke Oase eller Visjon Norge). Den viser seg altså i beste fall å være svært upresis. 

Jeg stiller også spørsmål ved dine nye påstander om at «kjente lutheranere går  ut og inn av Jan Hanvolds studio uken lang». Det er en sannhet med svært sterke modifikasjoner. Etter min vurdering er det marginale lutheranere som bidrar der. 

----

Men, alt dette er et sidespor i forhold til det som er utgangspunktet for denne tråden. Christine Josephine Andreassen har skrevet en viktig, sterk og aktuell artikkel. Fra mitt perspektiv skulle jeg ønske at en kunne belyse teologien som ligger til grunn for denne type kristendom. Et forsøk på dette gjøres på foross.no, der det er en podcast med en kritisk vurdering av Maldonados teologi. I et innlegg på dagendebatt.no publisert i dag, etterspør også teolog Arne Helge Teigen et kritisk oppgjør  med ytterliggående karismatikk, med bakgrunn i den type historier som også Andreassens kronikk representerer.

 

Gå til kommentaren
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
Fremtredende lutheranere såvel som pinsevenner støttet både arrangementet og Visjon Norge.

Kan du presisere hvilke "fremtredende lutheranere" som har støttet Maldonados besøk? Jeg har i alle fall ikke registrert noen slike...?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere