Tage Emil Good

Alder: 28
  RSS

Om Tage Emil

Følgere

Kirken på pride

Publisert nesten 6 år siden

Deler mitt blogginnlegg fra www.fyrlyset.blogspot.com Vårt land har slått opp flere artikler angående kirkens tilstedeværelse på pridefestivalen. Dette har skapt stor debatt, og engasjerer folk fra alle "leirer". De som gikk i toget hadde et banner med "Kirken på pride". Men var egentlig kirken på pride?


Pridefestivalen og kirken

På årets pridefestival hvor homofile feirer sine rettigheter og sin stolthet over sin legning, var kirken tilstede. Prester gikk med sine prestekjoler i toget for å markere solidaritet. Arrangementet er svært populært, og slagordet deres er "Pride". Stolthet. Dette slagordet er blitt såpass anerkjent at pridefestivalen er det første som kommer til manges tanker, når det nevnes.

Hvorfor dette innlegget? Den norske kirke befinner seg i en identitetskrise hvor sosiokulturelle konteksten er så utfordrende at kirken holdes på å rives i to.

Prestekjoler er et historisk tungt symbol som de fleste i vårt land har et forhold til. Det symboliserer kirken, og dens lederskap. Om det er et meningsfullt symbol i seg selv, er en egen diskusjon. Men bruken av prestekjoler og begrepet "kirken", er et sterkt symbol for mannen i gaten om hva kirken mener om homofili. Det å være seg bevisst sin egen makt, er svært viktig. Prester og andre som sender ut tunge symbolbudskaper, må være bevisst størrelsen av de handlingene de utfører.

Toleranse i steden for omvendelse

Budskapet som kirken sender ut, er toleranse i stedet for omvendelse. Kirken velger å velsigne det som Guds åpenbarte ord forbanner. Synd er synd, om man er homofil eller en løgner. Korset står forran oss alle. Med mindre biskoper eller proster går ut og irettesetter og markerer avstand fra dette, er de enige i det som skjedde. Presten Eli i første samuelsbok opplevde sterke følger fordi han ikke irettesatte sine prestelige sønner (1. Sam 2,12-36). Konsekvenser blir at kirken ikke lenger forkynner frelse for syndere, men anerkjenner synd som noe helt legitimt. Konsekvensen av dette er at mennesker ikke trenger frelse, fordi våre syndige liv er gode nok. Konsekvensen av dette igjen er at Jesus ikke kan frelse oss, fordi vi ikke trenger frelse. Med andre ord, hele evangeliet faller i fisk.

Om bibelsyn


Mange vil argumentere mot dette, og si at det hele koker ned til bibelsyn. Det er jeg helt enig i. Men spørsmålet blir så, er det greit at kirken ikke har et offisielt bibelsyn hvis konsekvensene blir så fatale? Hvis vi har et bibelsyn som innskrenker så sentrale deler ved Guds åpenbarte karakter, kan vi da si at det er bibelens Gud vi representerer? Når vi i tillegg lever i en tid som er preget av postmodernisme som fører oss ut i relativisme, mennesker opplever en rotløshet som aldri før, er dette tiden for kirken til å slutte og hevde at den innehar sannheten (Jesus) (Joh 14,6)?

Bibelen advarer selv om at det skal komme en tid med et stort frafall, og at mennesker skal være stolte av det som Gud hater (Matt 24-25).

Kirken var ikke på pride


Kirken var ikke på pride. Guds kirke ville aldri være så hovmodig at hun vil anerkjenne og velsigne det som Gud hater, og som Han har frelst oss fra. Den vil i sann lydighet si at Jesus er vår frelser og Herre, og frelsen gjelder både for homofile og alle andre syndere. Vi er alle store syndere, men Gud er en enda større frelser som vil adoptere oss til å bli Hans barn gjennom Jesu lidende død på korset og oppstandelse. Da blir vi som salmisten sier "Ren og rettferdig, himmelen verdig"! Fantastiske nyheter!

Hvis noen har tanker de ikke ønsker å dele offentlig, men prate med meg om privat, kan det sendes til tageemilgood@gmail.com

 

Gå til innlegget

Refleksjoner om moderne teologisk akademia

Publisert rundt 6 år siden

Refleksjoner om akademia

I de siste to hundre årene kan vi prate om noe som heter tekstkritikk innenfor de teologiske fakultetene. Tekstkritikken sitt mål var å finne de eldste manuskriptene til det nye testamentet, for å gjenskape den orginale ordlyden vi har til det nye testamentet. Det nye testamentet, som jeg nå kommer til bruke forkortelsen NT på, er det best dokumenterte skriftsamlingen vi kjenner fra antikken. (700 f.kr-500 e.kr.)

Vi snakker om mange tusen fragmenter og biter av skriftene, og det i en tid hvor det forekom bokbål av de kristne skrifter, og de kristne levde med sterke endetidsforventninger. På tross av dette, gjorde de en iherdig innsats på å spre Guds ord videre til de stadig voksende og nyplantede menighetene.

Det eldste bibelmanuskriptet vi har e p52, som kan dateres svært tidlig.

Tekstkritikkens prosjekt nummer to


I senere tid har teologiske fakulteter fått en ny motivasjon for tekstkritikken. Det handler om å skille ut særstoff for hva som er autentisk bibelsk stoff, og hva som er hentet fra andre kulturer sine religiøse og kongelige berretninger. En som har gått i bresjen i NT for dette, er tyskeren Rudolf Bultmann.(sjekk ut han for videre lesning)

Det gamle testamentet


Det gamle testamentet, GT, er det som rammes hardest av denne historisk-kritiske metoden innen moderne teologisk akademia gjennom noe som kalles kildekritikk. Mens vi før innen tekstkritikken oppererte med manuskriptkritikk, lower criticism, har man nå gått over til å kritisere kildene til GT, higher criticism.


Konsekvensene av dette er at man tolker syndefallet i genesis 3 som et menneskelig fremskritt hvor mennesket blir et seksuelt vesen, og at mennesket endelig får visdom. Ikke som et fall, som det i alle år har blitt, og som er bjelken i hele bibelen.

En annen historie om syndefloden, blir avskrevet som en historisk hendelse fordi man finner paraleller i mesopotansk religion i Gilgamesh. Deler av kapitlene i ordspråkene er også av egyptisk opphav, ifølge denne tenkningen.

Patriarkene og exodus som nasjonal identitet


Mange GT forskere vil si at patriarkene, Abraham, Jakob og Isak, ikke har levd, men er blitt til en felles kulturell identitet for Israelsfolket som trengte en felles historie og identitet når det gikk over fra å være et løst organisert stammesamfunn til monarki. Moderne sosialantropologisk forskning viser at muntlig overleveringstradisjon forrandrer innholdet i det som blir overlevert, og det er dette som er årsaken til at patriarkene finnes. De er mytiske forbilder for et Israel inneklemt mellom stormaktene, ment for å gi håp.

Exodus har i denne tankegangen heller ikke skjed.

Konsekvensene av denne teologien


Kort og brutalt. Abraham har ikke levd, da har ikke Moses heller levd sannsynlig vis. Da så ikke Jesus Moses og Elia på fjellet når han ble herliggjort. Da er Jesus en løgner. En løgner er ikke uten synd og et perfekt offer. Jesus er ikke Messias, og vi er ikke frelst gjennom Jesu stedfortredende død på korset og oppstandelse.

Dette undervises på norske fakulteter til det kommende lederskapet for DNK og mange andre kirker i Norge, og kan noe av frukten av en slik troløs tilnærming og undervisning være grunnen til at det ikke er noe kraft i kirken?

www.fyrlyset.blogspot.com

Gå til innlegget

Tanker om abort og menneskesyn

Publisert rundt 6 år siden

Verdien av å være et menneske er ukrenkelig. Hvis du ser deg selv i speilet, så ser du at du eksisterer.

Du lever. Eksisterer. Du kunne ikke gjøre noe for å komme her til livet, men se, her er du! For noen fantastiske nyheter. Du fortjener å bli behandler med respekt, kjærlighet og verdighet. Du fortjener å bli sett, og være en del av et fellesskap som verdsetter dine egenskaper, og som også gir rom for dine mindre gode egenskaper. Å være menneske er IKKE prosjekt perfekt.

I Norge har vi siden år 1000 grovt regnet, vert en kristen nasjon som ble samlet under Olav Trygvason, og keltiske misjonærer. En av de skikkene som døde ut da, var det å sette barn ut i skogen for å dø. Dette ble sett på som uhumant, og hvis det hadde skjed i Norge i dag, så hadde du blitt fengslet for overlagt drap. Siden har det vert slik i godt over 900 år.

Den verdiforankringen som har vert i samfunnet vårt, har vert at mennesket har en ukrenkelig verdi i seg selv, fordi de er bærere av Guds bilde. Dette er hentet fra skapelsesberetningen i første mosebok kapittel 1, spesielt vers 27. Et moralsk verdisyn som har dette i grunn, setter en moralsk beskyttelse rundt menneskeverdet.

I Norge i dag så har vi ikke lenger dette verdigrunnlaget. Et menneske har ikke en verdi i seg selv lenger, og sorteringssamfunnet er et faktum. Hvert år drepes rundt 15 000 barn i Norge. Tenk på det! Hvis vi hadde tatt min hjemby, Sandnes, så hadde den hvert borte på rundt fem år hvis det samme hadde skjedd med mennesker i alle aldre.

Paradokset i dag er at hvis vi ser et dyr som lider, så vekker det sinne og sterke følelser i oss. Eller hvis vi ser noen barn bli mobbet, eller svake grupper i samfunnet bli undertrykt, så vekker det forhåpentligvis sterke følelser i oss om urettferdighet.

Men det at et levende menneskebarn blir drept i mors sitt liv, som skal være den tryggeste plassen for et barn, hever ikke et øyenbryn. Den farligste plassen å oppholde seg i Norge i dag, er inne i mors liv. For et paradoks!

Du lever. Tenk hvis moren din hadde tatt en pille og abortert deg. Da hadde du ikke lest dette, eller hvert her. Er det greit? Liker du livet ditt? Hvorfor frarøver vi som samfunn barna våre å erfare livet?

Hvem bestemmer hvem som har rett til å leve, og hvem som ikke har rett til å leve?

Hvis det hadde pågått et folkemord, ville du ha reagert, eller bare snudd øynene en annen vei? Det er det samme dilemmaet vi står stil ovenfor i denne krisen.

Har vi som samfunn blitt så kaldt at vi ikke tillater kvinner å bli mødre? Bare fjern det, barn er ikke passende. Det samme sprer seg som en ukultur at det aldri passer med barn. Vi planlegger å få dem etter noen år med "frihet", før vi får barn.

Hvis fruktene av sekularisering, moderne menneskesyn og ateisme er at vi henretter 15 000 nordmenn i året, så kan vi spørre oss om dette er et menneskevennlig system, og et sant system.

Hvis de politiske kreftene vi har valgt inn i Norge renser ut innbyggerne våre, så kan vi tenke oss om det er de rette personene som sitter der.

Hvis du er uenig i at et foster er et menneske, så utfordrer jeg deg å tenke på hva som hadde skjedd med livet ditt hvis moren din hadde abortert deg. Hadde du satt pris på det? Man kan ikke teknifisere bort uttrykket med alle slags medisinske definisjoner o.l for å få bort det store bildet. De som ser, ser det.

videre lesning:

Bibelen

En prest og en plage


www.fyrlyset.blogspot.com
Gå til innlegget

Hva får deg opp om morgenen? Hva er drømmen du bærer på i hjertet ditt? Hvilke egenskaper er det du har som er unike, og som fortjener ros? Hvis du skulle rangert deg selv i forhold til dine venner på en skala om hvem som var mest viktig, hvor hadde du satt deg selv? Tenker du mer på dine egne behov, enn andres?
Mange spørsmål på en gang her. Det er lett å miste tråden og bli overvelmet av alle ting jeg ba deg tenke igjennom. Det er forståelig. En vis mann fortalte meg hvordan vi ofte fungerer, og hvordan vi formes som mennesker. Han sa at det vi tenker, styrer det vi føler. Det vi føler, styrer det vi gjør. Det vi gjør, viser hvor hjertet vårt er i praksis. Hvis du går igjennom spørsmålene ovenfor, så kan du få et inntrykk over hva du tenker mest på her i livet. Det vil styre hva du føler, som igjen vil styre hva du gjør, i korte trekk. Hvor er hjertet ditt i praksis? Dette er svært utfordrende til meg selv først og fremst.

Hvis du leser spørsmålene ovenfor en gang til, så vil du se at de er svært "jeg" sentrerte. Det er ofte hovedproblemet. I bibelen står det at vi skal følge Jesus, og da handler det ikke lenger om meg, men om han. (Mark 1,14-17 Matt 4,16)
Vi er ikke lenger ment for å følge vår egen vei, men personen Jesus. (Joh 14,6)
Når Jesus kaller noen, forlater de alt. Det tror jeg er et viktig poeng.

Ofte fungerer jeg som en lommelykt. Jeg har fullt fokus på en ting av gangen, og blir svært interessert i noe, og legger mye krefter ned i det. Livet mitt tar fort mange endringer, og jeg bruker lett mye tid på meg selv, og det som gagner meg best. Det hørres kanskje fint ut, men det ender alltid opp med den samme tomheten, og følelsen av at jeg har bommet på det virkelige livet.

Jesus ber oss oppgi alt, og følge Han. Han demonstrerer et liv hvor Jesus selv forlater sitt perfekte fellesskap med sin Far og den Hellige Ånd, for å komme ned til oss for å tjene, helbrede, lide og ta Guds straff for oss, for at vi skal kunne komme hele og rene fram forran Gud og leve med Ham igjen. Fantastisk!


Vår mester modelerer et liv som går "nedover", og ikke "oppover". Hvis vi ønsker å få, må vi gi. Hvis vi ønsker lykke, må vi gjøre andre glade. Hvis vi ønsker å bli rike, må vi gi bort pengene våre. Hvis vi ønsker frihet, må vi bli alles slave. Guds rike er radikalt opp ned fra det vi er vant til! Faktisk sier Jesus at den som vil bli min disippel må gi avkall på alt! (Joh 13,35, Luk 22,26 Matt 5-7 Lukas 14,33)

Jesus har gjort kirken til sin brud, og vi har fått retten til å bli Guds barn. Tenk på det du! Universets skaper har strekt ut sin hånd med sin sjalu, intense kjærlighet. Han har modelert et liv for oss, og invitert oss inn til seg. Alt vi trenger å gjøre er å si ja til han, og nei til alt annet. Enkelt og greit! Men fryktelig vanskelig i hjertet, er det vel ikke?

Opp ned. Alt sammen. Guds rike er snudd på hodet i forhold til det vi er vant til! Den rike mannen i Markus 10 klarte det ikke, det ble for mye. Guds ironi blir da at for de fattige vil det alltid være lettere å være hans disipler enn for rike. Rikdommen dysser oss fort i "søvn".


Hva er din karriæreretning? Er det en vei mot en fjelltopp hvor alle kan se deg, eller er det en vei nedover i tjeneste?
Så hvis du søker karriære og storhet, så vær alles tjener!

Gud er nådig! Ikke stol på noe annet en Jesus, det holder ikke mål. Det er ikke snakk om å "fortjene" noe hos Gud, men leve det livet Gud har frelst oss til! Jeg snakker først og fremst til meg selv her. Riktig god helg!

www.fyrlyset.blogspot.com

Gå til innlegget

Fyrlyset

Publisert over 6 år siden

Har startet en blogg med korte andakter og refleksjoner over bibelen og annet som jeg mener er aktuelt. Skriver fra et klassisk konservativt kristent baptistisk vinkel, og formålet er å bidra til å styrke kirken og enkeltindivider med undervisning av Guds ord. 

Bloggen heter www.fyrlyset.blogspot.no

hilsen

Tage Emil Good 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere