Unn Elisabeth Aarø

Alder: 70
  RSS

Om Unn Elisabeth

Kvinne som kom til tro i godt voksen alder. Har alltid vært på reise.
Studerte fra bunnnivå i mange år både i USA og Norge. Jobbet som terapeut i USA, Sverige og Norge.
Gud var alltid den sterkeste gjennom mange omstillinger og (lærer-)Mesteren for det innerste menneske i gode og onde dager.

Følgere

synd

Publisert over 5 år siden

snevert syn på synd

Tenker at mange Norske kristne (eller de som kaller seg kristne) driver sekulære bort fra trosfelleskap med et snevert og trangt syn på synd.  Dette var noe av det første jeg oppdaget da jeg for ca 20 år siden kom i nærkontakt med kristne miljø.

Og ja, rus er synd og det skader alt og alle i samfunnet og misbruk har tatt helt av. Alle kristene elsker en plutselig omvendt synder-men så enkelt er det ikke for svært mange. Flere store og omfattende syndere begynner med annen synd istedet og for en tid tilbake var det mye snakk om poro også i det kristne miljøet. Mange av disse innlegg i avisene stilnet. Husker en fremskrittsparti-leder som ble tilgitt for kjøp av sex i utlandet, men nå kanskje de kristne partier vil distansere seg fra FRPog finne egne mere kristelige-moralske og skikkelige ytre-moralske velgere. Men hvem vil fortsette på den veien i vår tid.? Moralen er jo flyttet til det humanistiske området.

Mange er opptatt av det veldig synlige i mange kristne sammenhenger. Ja, jeg tenker også at Hanevold kanskje burde ha gått i terapi så han kunne skille mere med hva som tilhører Gud og hva som er hans egen grei i det kristelige landskapet, men han er bare en av mange som nå har kommet i søkelyset. I tillegg har det kanskje sneket seg inn vranglære etterhvert i en del slike landskap rundt omkring. Men syndere i trosklær fremstår ikke alltid så tydelige. Se en gang til.

Media og andre skriker høyt når det er noen som skal mobbes og som står helt lagelig til for  offentlig høgg.. Det er klart at en ikke må misbruke Guds navn-jeg forstår ikke at noen i det hele tatt tør det- og i egen vinning.  Men noen ganger så kommer det overgripere listende på snille føtter og vifter med freds-flagg-og de både skriver og snakker -og tolker på Guds vegne. Jeg begriper ikke at noen tør å krenke Gud med mangel på ydmykhet og i tillegg på Hans vegne. Det spiller ingen rolle om det er høylytt i alle media eller om det falske budskap kommer inn bakveien forkledd som en omsorgsperson eller veileder. Gud både ser og hører alt.

Selvfølgelig er det ille at menneskeheten nærmest ruser seg ihel og det finnes mange slags rus, men når en bare betrakter det ytre og ikke ser alle omstendigheter i avhengighetens landskap så blir verdensbilde veldig enkelt. Avhengigheter er som et hjul som snurrer rundt og rundt, og det er konsekvenser i alle retninger.

Jeg kjenner ingen som er uten synd (meg selv inkludert) og jeg kjenner bare noen veldig få som jeg gjennom lang tid (livet) har tenkt nærmest og allerede er inne i det området som kalles helliggjørelse. Men jeg kjenner respekt for de som går med Gud på en vanskelig vei og som fatter dybden i Bibelen. Der henter jeg trøst om veien sannheten og livet, for  mennesker er fulle av selvbedrag og verden vil bedras.

Gå til innlegget

Nytt trossystem

Publisert over 5 år siden

Våkn opp!

Det jeg leser på disse sidene og i andre aviser her nå er at et nytt trossystem  vokser seg frem og det er helt uangripelig i sin innpakkning. Det jeg leser er at det også får støtte fra ikke troende. Jeg husker da det alternative kom til Blindern og alle som søkte den nye kjærligheten-veldig mange ble forført og de mistet seg selv. Det er nesten retraumatiserende å lese at dette nye trosbildet-og  faktisk mere enn alternativ bevegelsen- er grunnet på kjærlige hersketeknikker.

Det er jo et samarbeid med lenker på nett i vår tid.

Jeg kan begrunne dette med at det gis opplæring i dette trosbildet og en blir fjernet om en har en annen tro. Leser også i Dagen at de som har en annen tro nå er på vikende front og opplever represalier fra omverden. Det skjer ganske mye i den digitale verden.

Kunsstykket blir å få dette ut til et forsagt troende landskap.

Gå til innlegget

bedehus

Publisert nesten 6 år siden

bedehus og raseri

Det sto en artikkel om bedehus og finner den ikke igjen nå, men den kan ikke stå uimotsagt.

Kanskje handler det mye om oldermor- jeg bodde hos henne  i perioder i barndommen, på sommerene. Tryggheten, det gamle lille huset på Larsneset. Odermor var troende i sitt innerste vesen og jeg tror at hun ba for meg - jeg flettet det lange, tynne  håret hennes og så inn i et par øyne som hadde sett ting jeg aldri hadde opplevd eller kom til å oppleve i min tid. Roen og uroen samtidig. Lukten i huset- glemmer det aldri. Og tante Ingrid som ofret seg og ble hos oldermor for å ta hånd om henne selv om hun var delvis krøpling fra fødselen. Det var to slike av alle de mange barna i det lille huset, men guttene reiste alle vekk.

Vanskelige tema jeg møtte i det huset i flere år, det handlet om mitt liv. Kanskje var det oldermor som gjorde at jeg søkte behus-miljøene etterhvert seinere i livet, uten å ha et språk for det da. Har av og på søkt grunnfjellet i Oslo, og det har aldri skuffet meg eller skapt noen konflikt om tro.

Så skriver noen overfaldisk og nedlatende i vårt land om bedehuset som om det er et slags motebegrep i vår tid.Så nedlatende og så respektløst. Jeg fikk en voldsom reaksjon... men det er sommer og en er ute en gjør andre ting en ser lyst på livet-liksom.

Men det slapp ikke taket.

Pietismen - jeg ble veldig sint på de dypt-troendes vegne.  Kloke, gamle  jeg søkte sammen med i enkle og ekte fellesskap. Ingen har holdt noen pekefinger overfor meg elller krenket meg på noe tidspunkt i disse felleskap. Hvem er de som snakker nedlatende om grunnfjellet!!! i Norge- Da våkner kraften i meg til å stå opp for- eller si noe veldig høyt etterhvert om de troendes samfunn. Kanskje jeg får krefter  til å si enda mere om tro og livsvalg, jeg som ble så liten  og svak da Gud innhentet meg i voksen alder.

Gud trenger inget forsvar, men de troende må beskyttes,  de redelige og ekte i vår tid. GRUNNFJELLET de som holder seg til skriften uten moter i alle retninger-tidløse på et vis.

Ja de er preget av sin oppvekst og sin tro i sin tid men det er vi alle.

Gå til innlegget

verdidebatt

Publisert nesten 6 år siden

hersketeknikker

Jeg tenker at debattsidene mere og mere styres av indirekte hersketeknikker. Tidligere var de mer direkte hersketeknikke og styrt av et slags gubbevelde som ofte støtter hverandre. Nå er det nok å komme med indirekte trusler og som at vårt land sidene kommer til å måtte stenge av om disse ikke får lesere og tilhenger som tidligere. Noen har klart å skape et slags maktovertak og om VL ikke ser dette eller tør å ta tak i det -det vet en jo ikke. Men så er det jo bl. annet slik det foregår i diverse kristene mijø og som vårt land da belyser på første side i avisen i bl.annet karismatiske miljø, og da skal en skrive om det og det skal det tilogmed snakkes høyt om det. Det henger ikke helt sammen dette landskapet.

Det som blir slått stort  opp på forsiden i VL blir tillatt i VL på disse skjulte debattsiden.

For et paradox.

Det var jo bedre en tid her men det mangler mye psykologisk innsikt i kristne miljø for det har jo vært veldig adskilt fra tro i norge i alle år tidligere. Dette snakkes det nå mye om i husgrupper men det når kanskje ikke videre til etablerte miljø.

Tror det er mange som har ting på hjertet men det er bare enkelte områder som blir tillatt belyst. Om folk får mange lesere og et tema, men det er ingen som tør å ra tak i det eller  ingen ønsker å ta tak i det i redaksjonen så blir innlegget flyttet ganske raskt vekk fra all tilgjengelighet-bare etter noen dager. Har merket meg det flere ganger. Det blir litt rar logikk her, men jeg vet ikke hvor mange som er med på hvilke avgjørelser innad i styre og stell.

I tillegg har det kommet en ny kvinnelig leder i avisen, men vet lite om henne.

Ja, hersketenikker skal nå belyses i kristne miljø, men helst de som er godtatt for å kunne belyses og  ikke de andre som driver med tro og hersking - så snevert er det. Hvem er tillatt å herske med -jo eks.Jehovas viner, de som har et sår i livet med unntak av de som jobber i vårt land og små karismatiske miljø - altså alle som ikke kan svare så veldig for seg og sitt på disse sidene her. Da kommer hersketeknikkene til syne.

Folk kan bli anklaget av herskere som sære og upassende for å belyse tro og vantro på disse sidene.  Samtidig snakker tilogmed 40 og 50 åringer on serien Skam. Mens her på sidene er det da etablerte maktmennesker som skal fortsette å definere alt og alle og det tør ikke noen å gripe fatt i - i avisen?? Det er jo en kristen avis, men på nett er den veldig forskjellig fra papirutgaven. Lurere på om alle de som bare leser papirutgaven er klar over det.

Tror ikke mange yngre eller nytenkere kommer med innlegg da fremover. De yngre jeg snakker med  fanger opp veldig mye veldig fort og de som vil være konger på haugen vil jo ikke at det skal skrives om. De yngre har en helt annen form og dialog og ytringsområdene slik som i skam og det vil jo ikke gamle mennesker  begripe.

Stoltenberg har vett nok til å fortså at hans verden forsvinner stadig merer og mere-ikke alle som er villig til å gi slipp på denne makten i det kristne rommet tydeligvis.

Det er noe det med tro i Norge... noen er ydmyke, vennlige eller opptatt av kunnskap mens andre bruker tro som maktmiddel og for å sikre sine egne og faslåste holdninger. Danne seg nettverk av fans eller støttekontakter. De kloke og kunnskapsrike behøver ikke å drive med spill og kameraderi de er opptatt av helt andre saker.Ofte tema og ofte tro og sakelighet.

Har veldig sans for det ryddige oppgjøret i Oase-sammenhengen. Mye sakelig diskusjon der.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere