Elisabeth Tveter Briseid

Alder: 8
  RSS

Om Elisabeth Tveter

Følgere

Sjansen biskopene skuslet bort!

Publisert rundt 3 år siden

Magnus Malm og Peter Halldorf har i Vårt Land 30.11 lovet å slutte å fly på grunn av klimakrisen. Tre biskoper ble intervjuet av avisen i den forbindelse. De forsømte sjansen til å utøve lederskap.

Verden har tolv år på seg til å halvere de globale utslippene, for å kunne begrense global oppvarming til 1,5 grader. Her hører utslippene fra flyving med. Det finnes ikke «CO2-frie» fly tilgjengelig de nærmeste 10-20 årene, og utslippene fra luftfarten øker. Velstående nordmenns flyreising ligger himmelhøyt over dét andre på kloden tillater seg. Det er åpenbart uetisk. Dette er konteksten biskopene uttalte seg i.

I møte med klimakrisen kommer de fleste opp med argumenter for å la være å agere. Det gjelder både stater, politikere og enkeltmennesker. Slik får vi «tut og kjør» både i politikk og hverdagsliv. Følgen blir en oppvarming langt over både 1,5 og 2 grader. Dessverre argumenterte også biskopene som statsledere, politikere og folk flest: De vektla sine gode grunner for å fortsette å fly. Jeg savnet fantasien, det brennende ønsket og viljen til å finne måter å redusere flyvingen på!

Men flere og flere ser nødvendigheten av nytenkning og radikal handling. Klimaforskeren Kevin Anderson, visedirektør ved Tyndall Centre for Climate Change Research, gjør som Malm og Halldorf. De siste 14 årene har klimaforskeren latt være å fly! Dette til tross for at han har et yrke der flyving er en normal del av tilværelsen. Ifølge Anderson har mennesker i ledende stillinger et spesielt ansvar for å vise veg. «Ingen ønsker egentlig å høre dette: Regjeringer, allmennheten, forretningsstanden eller akademikere som bruker halvparten av tiden på å fly rundt i verden på konferanser. Vi må finne alternative måter å gjøre ting på, for luftfarten blir ikke lav-karbon de neste 10, 20 endog 30 årene. Så hvis vi tar klimaendringene på alvor, så er «business as ususal» når det gjelder flyving ikke et alternativ. Vi må bort fra det,» sier klimaforskeren.

Kjære biskop Sommerfeldt, Byfuglien og Øygard. Velstående, tankeløst flyvende nordmenn trenger veiledning. Nedgang i etterspørselen etter flyvninger er en av forutsetningene for å få til nedgang i flytrafikken. Derfor er den enkeltes flypraksis et etisk ansvar. Altfor lenge har flyving i klimakrisens tid vært en blindsone i etikken.

Gå til innlegget

Klimakampen begynner med raseriet

Publisert over 3 år siden

Kanskje er kjærligheten til Jorden og våre egne barn og barnebarn så svak at den ikke driver fram noe raseri, bare et trekk på skuldrene?

Kjærlighet kan skape raseri. Den mektige Kjempeviseslåtten ble visstnok skapt da komponistens kjærlighet til landet fødte et intenst raseri over tyskernes hærtaking. Vi trenger en slik kjærlighet i dag, og har grunn til et like sterkt raseri: Kjærlighet til Jorden og barn og barnebarn. Raseri over slappheten til våre politiske ledere i møte med et truet livsmiljø.

Vi vet ikke sikkert om det ekstremt ­varme været på den nordlige halvkule i sommer ­henger sammen med menneskeskapte klima­endringer. Men vi vet det samsvarer med klima­forskernes modeller. Ifølge dem må vi framover vente hyppigere ekstremvær og stadig høyere temperaturer, med blant annet skogbranner og avlingssvikt som følge.

Ledende politikere hjemme og ute har sviktet. De har hatt kunnskapen, men de har forspilt årtier. De har sett bort mens artsmangfoldet har blitt redusert og mengden CO2 i atmosfæren har steget. Det er grunn til raseri!

Situasjonen roper på lederskap. Det uteblir. Fortsatt blir de alvorlige truslene mot livs­miljøet neglisjert her til lands. En drøy påstand, men jeg står inne for den. Så lenge ansvarlige ledere kjører oljepolitikken i gamle spor, blir mange andre tiltak altfor puslete. Vekst i el-bilparken, el-ferjer istedenfor dieselferjer, elektrifisering av sokkelen er selvsagt bra. Men det monner overhodet ikke når de fleste partiene fortsetter med «business as usual» i ­oljepolitikken. Nye oljefelt hører ikke hjemme, verken på norsk eller australsk sokkel, i en verden som må få ned utslippene.

Ledende politikere og folk i oljebransjen påstår at nye felt må åpnes for å sikre fortsatt velferd og velstand. I realiteten er det motsatt: Økte CO2-utslipp vil svekke velferden. Det har verden fått en sørgelig pekepinn på i sommer. Bare spør ofrene for de mange brannene eller bønder som mangler fôr til buskapen, hvilken framtid de frykter.

Nå trenger vi politikere med evne og mot til å lede i en krisetid. Som tør innse at nordmenns framtidige velferd må tuftes på ­annet enn nye oljefelt. Å forlenge oljealderen er økonomisk usikkert og farlig for miljøet. Vi trenger politikere som tar tak i problemet med at nordmenns flyreising går til himmels. Norge topper en stygg statistikk for klimautslipp per hode fra lufttrafikk. Og vi trenger ledere som får slutt på at Statens pensjonsfond utland investerer i oljevirksomhet.

Slike ledere mangler vi. Livsmiljøet og barn og barnebarns framtid rammes. Det gir grunn til raseri!

Men kanskje er forelskelsen i vår egen velstand for sterk? Kanskje er kjærligheten til Jorden og våre egne barn og barnebarn så svak at den ikke driver fram noe raseri, bare et trekk på skuldrene?

Trykket i Vårt Land 8. august 2018.

Gå til innlegget

Nattevåk

Publisert over 4 år siden

Den menneskelige sivilisasjon kan gå dukken hvis vi ikke får kontroll på ­klimagassutslippene. Jeg kjenner ­mennesker som ligger våkne om ­natten av den grunn.

NORGE ER verdens sjuende største eksportør av ­klimagassutslipp! Norsk olje- og gassvirksomhet bidrar kraftig til den globale oppvarmingen. Partier på begge sider av det såkalte hovedskillet i norsk politikk har ansvaret.

Dette slipper våre ledende politikere å svare for. Mangelen på effektiv klimahandling blir ikke avslørt!

Hvorfor stiller ikke utspørrerne flere og bedre spørsmål om dette? Kan ikke de ­politiske journalistene leksa si når det gjelder det aller ­alvorligste spørsmålet vi velgere står overfor?

Statsministeren for oljelandet Norge fikk ikke ett eneste spørsmål i NRKs utspørring om den høyst kontroversielle politikk hun står for på ­området. Norsk oljepolitikk er blitt utfordret av fem ­nobelprisvinnere, Oil Change International og FNs klimasjef, for å nevne noen.

Det triste er at barn og barnebarn – som er vel informert om klimakrisen - skal måtte leve med følgene av nærsyntheten. Håpet er at velgerne ser lenger enn mediene og sørger for sterke grønne krefter på Stortinget.

Elisabeth Tveter 
Briseid, Medlem av ­Besteforeldrenes 
klimaaksjon

Gå til innlegget

Liv og lære - Fly og klima

Publisert nesten 5 år siden

”Jeg skulle ønske alle hjalp til!” sa et skolebarn til meg forleden. Hun hadde fått med seg at fly skader klimaet. Hører dere barnets ønske, Vårt Land?

Vårt Land vil gjerne være en verdibevisst avis. Da har avisen et ansvar for å følge opp i praksis sitt eget syn på flyreiser. Signalene i så måte fra Åshild Mathisen og Lars Gilberg er dessverre bare for pip å regne. Hvis dere vil hjelpe til, bør avisen skifte retning! Reiseklubben bør fjerne tilbud om ferier som innebærer fly, og konsentrere seg om mer bærekraftige ferieformer og nærere feriemål. Det kan bli en like fin reiseklubb. Og framfor alt vil det bli en reiseklubb folk kan delta i med god samvittighet og uten å belaste klodens klima uforholdsmessig.

”Dagens massetransport av fly er umulig å se for seg i fremtiden.” (Klimaforsker Carlo Aall i Bergens tidende). 12% av nordmenns klimautslipp skyldes flyreising. Vi er blant de verste klimaforsøplerne på kloden. Vår generasjons utslipp rammer alt nå uskyldige mennesker i andre deler av verden. De vil også ramme barnebarna våre hardt om ikke vi snur. Dette må være utgangspunkt for Vårt Lands praksis. Ikke de ferieforventningene som en historisk søkkrik, reklamedopet befolkning har vent seg til.

Av dette følger en annen viktig oppgave for Vårt Land. Også avisbransjen er flyreklame-dopet. Det er forbløffende at oppegående mennesker i redaksjon etter redaksjon ikke sammen tar tak i dette grunnproblemet. I stedet fortsetter alle å pushe klimaforsøplende flyreiser på publikum. Derfor handler ansvaret til en verdibevisst avis som Vårt Land om å dra i gang en debatt innad i bransjen om hva bransjen kan og må gjøre med dette.

Inntil endringer kommer, gjenstår muligheten for hver og en til å finne gode og bærekraftige alternativer til ferier som innebærer flyreising. Vi har et handlingsrom! Vi kan alle hjelpe til!

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere