Einar Sand

Alder: 69
  RSS

Om Einar

Følgere

Den andre siden av saken

Publisert rundt 3 år siden

I disse dager ruller media over oss med det ene utsagnet etter det andre hvor forferdelig det vil være om Abortlovens §2.c omformuleres slik at den ikke har en diskriminerende ordlyd. Nå mener selvfølgelig paragrafens forkjempere at den ikke har noen diskriminerende ordlyd, men har noen av dem spurt mennesker med Downs Syndrom om hva de synes? Nei, det er ingen ting som tyder på det.

Da skuespiller og forfatter Marte Wexelsen Goksøyr, som selv har Downs Syndrom, møtte i Stortingets vandrehall i 2011 for å snakke med daværende statsminister Jens Stoltenberg, beskylte både røde og blå politikere motstanderne av sorteringssamfunnet for å manipulere og bruke henne til å fremme sin sak. Selv gikk hun med en T-skjorte der det stod «Utrydningstruet». «Å luke ut det som er uønsket, det er å mobbe», uttalte Goksøyr da. Og alle som innbiller seg at den dama ikke har egne meninger, har aldri møtt henne eller lest boka hennes.

Selv hadde jeg gleden av å jobbe tett sammen med dikteren Hanne Mathiassen i 25 år. Hanne startet å skrive dikt etter at hun hørte en politiker si på TV at «sånne som henne ikke skulle få leve», som hun uttrykte det. For slik oppfattes denne loven; «mitt liv er ikke et liv verdt å leve». Hvem har egentlig rett til å si det om andre?

Hanne brukte skrivingen til å få ut tanker og følelser og fikk seinere gitt ut to diktbøker og en CD der hennes dikt var tonesatt.I tillegg vant hun en rekke priser for sitt arbeid og sin stemme mot sorteringssamfunnet.

Hanne hadde sine meningers mot og målbar følelsene til mange andre, både med Downs Syndrom og andre funksjonsnedsettelser. «Akkurat slik føler jeg det, jeg klarer bare ikke å få sagt det,» var det en av dem som engang uttrykte etter å ha hørt Hanne lese dikt. Hanne opplevde loven som gav anledning til å velge bort foster med Downs Syndrom etter 12. svangerskapsuke som diskriminerende, mobbende og svært sårende. Hun følte at menneskeverdet hennes ble tråkket på.

Nå finnes det ikke et eneste felt i Norge der vi aksepterer at menneskeverdet blir tråkket på. Bortsett fra dem som velges spesielt ut til abort etter § 2 c. Hvorfor er det ingen av paragrafens forkjempere som stopper et ørlite sekund og forsøker å se saken fra de menneskene som føler seg tråkket på? Er det virkelig for mye forlangt?

Selv har jeg en sønn med autisme som også er døv. Jeg husker enda en gang da han var liten og vi kom i snakk med noen mens vi gikk tur med ham. «Det var synd dere ikke visste det tidligere at han var så skadet, så dere kunne valgt abort.» Jeg ble så sjokkert over å kunne si noe slik, at jeg fikk ikke fram et ord. Han som «burde ha blitt valgt bort» var selv til stede, men «heldigvis»var han døv så han ikke hørte det. 

Vi hører også om mobbing av mennesker med Downs Syndrom og hatbrev til familier med slike barn. En lov som ikke kan tolkes på annen måte enn at noen mennesker ikke har like stor rett til å leve som andre, fører uvegerlig til holdninger vi ikke ønsker. Av hensyn til dem som nå rammes, må loven endres slik at deres menneskeverd ikke lenger trekkes i tvil.

Einar Sand – tidligere rådgiver for inkluderende kirkeliv i Agder og Telemark bispedømme.

Gå til innlegget

Skal man tro media, handlet årets kirkemøte stort sett om askespreding og salmevalg. Samtidig gjorde Kirkemøtet et historisk vedtak som forplikter kirken på alle plan til å arbeide for likeverd for og inkludering av mennesker med utviklingshemning.

Med forbehold om at jeg ikke har lest aviser og nettsteder, inkl Vårt Land, grundig nok, kan jeg ikke si at denne saken har vært behandlet som annet enn en bagatell og en parantes i media sammenlignet med om "Til ungdommen" skulle med i salmeboken og om prester skulle medvirke ved askespredning. Det er her jeg savner et visst perspektiv.

Kirkemøtet har ved sitt vedtak i sak 9/12: "Likeverd, inkludering og tilrettelegging. Mennesker med utviklingshemning i Den norske kirke" løftet dette opp fra å være en interesse for spesielt interesserte til å være et anliggende for både den lokale, regionale og sentrale kirke. Vedtaket uttrykker viktigeten av at alle er med for at fellesskapet skal bli helt og understreker utviklingshemmedes tro og livserfaring som impulser til hele fellesskapet.

Kirkemøtet understreker at alle kirkelige organer skal sikre at mennesker med utviklingshemning får en reell mulighet til å delta i sin lokale menighet evt. tilbud om tiltettelagte tilbud om store fellesskap er for vanskelig. Vedtaket innebærer arbeid for å styrke personellressurser som fagstillinger og diakoner, store utfordringer til utdanningsinstitusjonene og kirkelige opplæringsprogram og et rapporteringsansvar både for menigheter og bispedømmer. Alt dette er ting det hadde vært interessant om media hadde fulgt opp: Hvordan tenkes dette gjort i praksis?

I Den norske kirke er det ansatt fem integreringsrådgivere som skal arbeide spesielt med inkludering av mennesker med utviklingshemning. De siste ble ansatt for snart 10 år siden og det hadde vel nå vært på tide om kirken fullførte dette ved å sørge for at hvert av de 11 bispedømmene hadde en slik fagperson. Når en ser på hva skolen har av ressurspersoner i forhold til tilrettelegging for barn og unge med særskilte behov, blir det nokså puslete at kirken med sitt store trosopplæringsprogram ikke en gang kan ha en person i hvert bispedømme med spesialkompetanse på dette.

Kirkemøtet har gjort et meget sterkt vedtak som skal sikre inkludering og likeverd i kirken. Nå gjelder det at dette ikke støver ned i en krok. 

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere