Erling Grape

Alder: 69
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

Sådan er kapitalismen

Publisert over 6 år siden

Martin Shkreli, direktør og eier av medisinprodusenten Turing Pharmaceuticals, satte opp prisen fra 149 kroner til 6 210 kroner per pille, prisøkning på mer enn 4000 % for en medisin som brukes som livredning for pasienter med hiv/aids.

Som han selv sier i intervjuet når han forsvarer prisøkningen: "I am a capitalist".

Gå til innlegget

Øk sperregrensen i valg

Publisert over 6 år siden

Utgjør ikke alle småpartiene et demokratisk problem? Bør vi ikke øke sperregrensen også ved lokalvalg?

Etter valget diskuteres det om vi trenger så mange partier. Aller helst så vil en bli kvitt de små partiene, ettersom disse i mange situasjoner sitter på vippen og får klart mer politisk ut av situasjonen enn andelen stemmer skulle tilsi.
I den sammenheng er det flere som har tatt til ordet for sperregrense også i lokalvalg, for eksempel en sperregrense på 10%.
La meg bare si at jeg er helt enig, men synes disse forslagene ikke tar problemet ved roten. Hvorfor en sperregrense på bare 10%? Hvorfor ikke høyrere? 50% er i grunnen også for lavt, da risikerer vi dødt løp. 60% sperregrense virker for meg å være langt mer fornuftig. Da vil få garantert få et styringsdyktig apelnartiv. 60% er også kjent som et sterkt tall. En slik sperregrense vil gi rom for en kraftfull politisk ledelse uten unødvendige debatter og politiske hestehandler.

Gå til innlegget

Historie, Europa og migrasjon

Publisert over 6 år siden

Går det an si det mer presist enn ved hjelp av denne tegnestripen?

Ord i tillegg er vel overflødige?

Gå til innlegget

Fri og uavhengig presse?

Publisert nesten 7 år siden

Hva er grunnen til at norske media knapt nok omtalte John Kerrys nylig besøk i Russland og samtaler med president Vladimir Putin og utenriksminister Sergej Lavrov?

Jeg skal gjøre det kort og enkelt og kun stille et lite spørsmål: Hvor fri og uavhengig er nå norsk presse?

13. mai var USAs utenriksminister i Russland og hadde samtaler med president Vladimir Putin utenriksminister Sergej Lavrov. Utenom de politiske samtalene markerte også Kerry med blomsternedleggelse, 70 år siden seieren over Nazi-Tyskland. Dette mens de vestlige USA-allierte landene hadde fått forbud mot å dra til Russland for å delta i en felles markering.

Selve besøket og betydningen av dette kan nok diskuteres og analyseres, uten at jeg denne gang skal gå inn på en slik analyse. Det som dog er interessant er at dette kan markere det første tegnet til et skifte i amerikansk politikk og det også kan indikere en viss splittelse innad i det amerikanske synet på hvilken politikk som er riktig i forhold til Russland.

Det som jeg dog skal ta opp denne gang er imidlertid spørsmålet: Hvorfor var norsk presse så samstemte i sin taushet omkring dette besøket?

I rettferdighetens navn skal jeg si at Bergens Tidende hadde en lederartikkel omkring dette og i Dagbladet skrev Morten Strand en kommentar, men ellers så fant jeg bare korte nyhetsbulletiner.

Interesserer det ikke norske media at John Kerry uttrykte muligheten for opphevelse av sanksjonene dersom Russland overholder Minsk 2- avtalen, dette uten å nevne tilbaketrekking fra Krim?

Hva er det som gjør norske media så samstemte i å ikke omtale dette møtet, som i amerikansk presse er blitt kalt en diplomatisk seier for Vladimir Putin og Russland? Eller kanskje skyldes tausheten nettopp dette, at møtet blir betegnet som en seier for Putin?

Gå til innlegget

Aktuelt i Norge?

Publisert rundt 7 år siden

Hva sier du om en lov som krever "balansert dekning av valgkampen og partiene" og straffer de de som bryter en slik lov med bøter i hundretalls tusen kroner? Aktuelt i Norge?

I Portugal planlegges det visstnok en lov som pålegger mediene å følge disse retningslinjene.

Utrolig?

Tja, nabolandet Spania har allerede innført demonstrasjonsforbud og de som bryter dette, risikerer bøter i millionklassen, Frankrike har strammet til.

Demokratiet står ikke like høyt i kurs som en skulle tro. Toppolitikere i EU fotograferes marsjerende hånd i hånd for ytringsfriheten, "Je suis Charlie", samtidig som de fjerner rettigheter mange trodde var en selvfølgelighet i et demokrati.

Det er mangt og meget en kan ytre seg omkring norske politikere, men er det noen som vil påstå at de lider av lærevegring?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere