Erling Grape

Alder: 68
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

Radikal islam: Vern mot kvinneundertrykking

Publisert rundt 5 år siden

Radikal islam fungerer som et vern mot kvinneundertrykking, i hvert fall i Norge. Det må bli konklusjonen når en leser diverse kommentarfelt. Sjelden har det vært så mange som der tar til ordet mot slik kvinneundertrykking, også blant de som jeg oppfatter som nokså gubbete i andre sammenhenger og som ellers ikke akkurat har gitt uttrykk for slike holdninger - kanskje heller tvertimot.

Også homofile må oppleve det besnærende å få slik en støtte for å kunne leve ut sin seksuelle legning som det de også får i slike kommentarfelt.

Så da må konklusjonen bli: Radikal islam - aldri så galt at det ikke er godt for noe!

Gå til innlegget

UD truer partiet Rødt med fengsel

Publisert over 5 år siden

Dagladet melder at Utenriksdepartementet truer partiet Rødt med rettsak på grunn av deres satiriske bruk av riksvåpenet.

Riksvåpenet er beskyttet mot misbruk, da først og fremst mot kommersiell bruk.

FAKTA: RIKSVÅPENBESTEMMELSER


Slik skal det se ut:

De viktigste bestemmelsene i den kongelige resolusjon av 19. mars 1937 om «Noregs riksvåpen» er som følger:

 Noregs riksvåpen er ei upprett gull-løve på raud grunn med gullkrone på hovudet og gullskjeft sylvøks i framlabbane.
 Riksvåpenet skal vanleg ha skjoldform. Over skjolden skal vanleg stå ei kongekrone med rikseple og kross.
 Alle teikningar til riksvåpenet til bruk for offentlige institusjoner må bli godkjenne av Utanriksdepartementet, so framt dei ikkje er eller blir fastsett av kongen.


Bruken av Riksvåpenet:

«Riksvåpenet må kun benyttes av Statens myndigheter i utøvelsen av deres offentlige virksomhet.»


Straff for misbruk

Straffeloven § 328, fjerde ledd: «med bøter eller fengsel inntil 3 måneder straffes den som uhjemlet bruker norske eller utenlandske våpen, merke eller segl eller noe våpen, merke eller segl som lett kan forveksles med slike.»
Kilde: Aftenposten

Rødts satiriske bruk av riksvåpenet kan altså ende i rettsalen. De fleste som mottatt samme trussel for sin bruk, har gitt seg. Siste sak var da TV2 brukte riksvåpenet i sin logo til et TV-program. Vel og merke var dette en direkte kopi og ingen ironisk versjon.

Det skal bli spennende å se hvor langt Staten vil gå i denne saken ettersom Rødt neppe vil gi seg. Saken har minst to dimensjoner: Aksjonsdagen retter seg direkte mot statens utenrikspolitikk og er altså i konflikt med denne. I tillegg handler det om ytringsfrihet, hvor langt kan en gå i satire og ironi rettet mot staten?

Gå til innlegget

Jeg godtar redusert lønnsutvikling

Publisert over 5 år siden

Vårens vakreste eventyr, lønnsoppgjøret, er i gang.

Stein Lier Hansen er administrerende direktør i Norsk Industri. Til NRK sier han:
– Jeg mener motparten (norske arbeidstakere og lønnsmottakere) bør godta en reallønnsnedgang dersom det generelle prisnivået øker med 2,5 prosent som anslått. Vi har hatt en fantastisk lønnsutvikling i flere tiår nå.

Videre sier han at ettersom hans egen lønnsøkning tilsvarer industriarbeiderens, så vil en reallønnsnedgang også gjelde for han.

For å være ærlig: Jeg godtar også en redusert lønnsutvikling den dagen min lønn overstiger to millioner.

Gå til innlegget

Tre stammers møte

Publisert over 5 år siden

Et flerkulturelt innslag fra et miljø og område som for mange nordmenn fortsatt virker "eksotisk" og ukjent.

Jeg må jo bare innrømme at i dette innslaget har jeg et personlig forhold til svært mange av de medvirkende, inklusive programlederen, og ble dermed litt nostagilsk.
Jeg fikk oversendt dette programinnslaget fra en gammel venn, som også medvirker. Det er første gang jeg ser det, til tross for at det er 28 år gammelt.

NRK TV: Tre stammers møte

Begrunnelsen min for å dele dette med de av dere som er interessert, er flertonig.

  • Som ingressen antyder, dette er ukjent kultur for de fleste, men kanskje ikke alle.
  • Det danner bakgrunn for en kultur og et miljø som har vært med på å forme meg og mange andre.
  • Det er et litt annet tema enn gjengangerne på VD
  • Jeg fikk bare lyst til å dele dette.


Velbekomme for de som vil smake (lytte & se)!

Kommunevåpenet til Storfjord kommune, læstadiusvalmuen, en sjelden plante, seks-sju lokaliteter i Norge, to i Sverige, en plante jeg er vokst opp med, som symboliserer de tre stammers møte.

kommunevapen

Gå til innlegget

Jeg er enestående

Publisert over 5 år siden

Kringkastingsrådet har uttalt seg om satire og satirens politiske ståsted.

Kringkastingsrådet har uttalt seg om satire: NRK er en av de få aktørene i Norge som har kompetanse og ressurser nok til å bygge opp et satiremiljø med ståsted på høyresiden, i tillegg til den nåværende satire med ståsted på venstresiden.

NRKs ledelse kjenner seg ikke i gjen i kritkken. Dette illustrerer humorens trange kår i Norge. I stedet for å oppfatte dette som kritikk, burde NRK sett på denne utalelsen som det den var ment å være: Et satirebidrag fra høyresiden.

At humor kan være vanskelig, illustreres også av mitt eget epigram:

Jeg er enestående:
Jeg forstår noe ingen andre forstår - min egen humor
Jeg er enestående:
Jeg gjør noe som ingen andre gjør - jeg ler av mine egne vitser

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere