Erling Grape

Alder: 69
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

The good guy and the racist

Publisert over 5 år siden

En moral for Loke, en annen for Tor

Lytt nøye på denne YouTube-snutten på 1 min og 34 sekunder.

Har du ikke hørt tilsvarende tale ganske nylig?

President Bill Clinton taler i 1995

Så da gjenstår spørsmålet, hvilken av disse uttalelsene tilhører The Good Guy og hvilken er rasistisk?

Er det stilen som avgjør når innholdet er likt?

Gå til innlegget

Sertifiserte grytekluter

Publisert over 5 år siden

Jeg er blitt gjort kjent med et nytt EU-direktiv,

EU-forordning 2016/45 er på gang. Denne forordningen skal visstnok være endelig og blir ikke sendt ut på høring og blir gjort gjeldende fra 2018. Denne gangen handler ikke direktivet om korrekt krumming på bananene eller agurkens form. I stedet handler det om grytekluter.

I følge EU må "personlig verneutstyr" sertifiseres og det er jo vel og bra. Slik også med grytekluter. For at de skal kunne vise at gryteklutene oppfyller grunnleggende sikkerhetskrav, så skal de sertifiseres. De skal påføres teknisk dokumentasjon som typenummer, partinummer og serienummer. Bruksanvisning på alle språkene i EU skal også medfølge

Grunnen til at forordningen ikke sendes ut til høring, skal visstnok være ønsket om å spare betydelige beløp.

Dersom noen mot formodning skulle sitte på et større lager av gamle grytekluter, så kjenner jeg ikke til om direktivet har tilbakevirkende kraft. Det jeg vet er at grytekluter kun ment til dekorativ bruk, er unntatt fra forordningen.

 

PS!

Jeg har ikke sjekket sannhetsinnholdet i denne historien og har heller ikke tenkt å gjøre det, dette i henhold til det gamle journalistiske uttrykket: "Never check a good story"!

Gå til innlegget

Propaganda i beste sendetid

Publisert over 5 år siden

Fredagens Skavlan på NRK 1 var et selsomt skue.

white helmetsMed i sendingen hadde Skavlan fått med seg et kvinnelig medlem, Gardenia,  i "The White Helmets" (De Hvite Hjelmer) eller Syria Civil Defence. Gjemt bak et slør som dekket ansiktet unntatt øynene og panneluggen, fortalte denne kvinnen litt om de vanskelighetene hun og familien opplevde og opplever i krigens Syria. Bakgrunnen for det dekkende sløret var at hun fortsatt har familie i Syria.

"The White Helmets" påstås å være en hjelpeorganisasjon som opererer i opposisjonelle områdene med å hjelpe og redde ofrene for brutal bombing. De påstår at de er rundt 3000 medlemmer i organisasjonen som etter eget utsagn skal ha reddet rundt 80 000 mennesker. "The White Helmets" er finansiert av USAID, Storbritannia og noen andre vestlige land. Stifteren, en leiesoldat, James Le Mesurier , tidligere ansatt i det beryktede leiesoldatfirmaet Blackwater, nå Olive Group og "vice President for Special Projects". Dagens leder av "White Helmets", Raed Al Saleh, er nektet innreise til USA på bakgrunn av terrorfrykt. Det hindrer dog ikke USA å bruke organisasjonen i sin propaganda.

Foran fjorårets Nobels fredsprisutdeling ble det kjørt en intens kampanje, ikke bare i Norge, men i mange vestlige land, for å få gitt denne organisasjonen fredsprisen. De var en av favorittene, blant andre hos flere NGOer (ikke-statlige organisasjoner), som PRIOs direktør, Kristian Berg Harpviken. Også Flyktningehjelpens generalsekretær, Jan Egeland, går god for organisasjonen, uten å konkretisere dette nærmere.

Blant avisene ledet Aftenposten an i propagandaen for "The White Helmets". Allerede i mai 2015 hadde Aftenposten en reportasje fra treningssenteret i Tyrkia. Medlemmene håndterer moderne redningsutstyr, med tidsriktig verneutstyr, splitter nye kjeledresser med prangende logo og de selvfølgelige hvite hjelmene. Husk at dette er en nystartet organisasjon knapt året gammelt, bestående av frivillige lærere, snekkere, bønder, bankansatte, altså helt vanlige folk, fra det krigsherjete Syria, men langt bedre utstyrt enn noen norsk sivilforsvarsgruppe.

I alle filmsnuttene til organisasjonen, opptrer redningsmannskapet med strøken påkledning og plettfrie hvite hjelmer. Alle filmsnuttene som skal dokumentere deres redningsinnsatt, er merket med deres logo, de har en oppegående hjemmeside, Twitter-konto, Facebook-side, god internettforbindelse hvor de kan oppdatere sine YouTube-snutter.

Dessverre har enkelte filmsnutter havnet litt feil. På disse kan en se den samme jenta bli reddet tre ganger fra 3 ulike steder, se personer ikledd deres uniformer og hjelmer, viftende med våpen de fyrer av i lufta mens de roper "Allahu akbar". En av videoene viser en mann i ruinene liggende helt stille, fast i ruinene etter et bombeangrep. Rundt han står avventende redningsmannskap. Så blir endelig lyden klar, mannen ynker seg og redningsmannskapet trår til for å redde han.White Helmets-logo

 

"The White Helmets" påstår at de er en nøytral, humanitær organisasjon. De opererer dog bare i jihadist-kontrollerte områder, områder kontrollert av al-Nusra, som altså er en al-Qaida-gruppe. Da Aleppo ble frigjort, evakuerte også de hvite hjelmene med de grønne bussene. Knapt noen i det frigjorte øst-Aleppo hadde sett eller hørt om "The White Helmets" eller stod fram i takknemlighet til organisasjonen som påstår at de har reddet titusener av liv. Utenom innslaget i Skavlan, er de stort sett borte fra nyhetene.

Den Sør-Koreanske presidenten klarte i sin tid å kjøpe seg Nobels Fredspris . Skavlan er litt sent ute. Fredsprisen er utdelt, skandalen ble unngått, verken al-Qaida eller "The White Helmets" fikk fredsprisen. Innslaget i Skavlan føyer seg likevel pent inn i propagandakrigen.

 Aftenposten har vært desidert ivrigst i Norge, Dagbladet, VG og NRK fulgt godt opp. Til Vårt Lands ære, så virker det ikke som om de har deltatt i denne kampanjen.

Hvem husker sykepleieren som etter Iraks invasjon av Kuwait, stod gråtende fram på amerikansk TV og fortalte hvordan Saddams soldater rev de kuwaitiske nyfødte ut av kuvøsene og og lot de dø på det kalde gulvet. Amnesty gikk god for innholdet i denne historien. Problemet viste seg en stund etter. ”Sykepleier Nayirah” viste seg å være Nijirah al-Sabah, datter av den kuwaitiske ambassadøren og hele historien var oppspinn.

Historien om "The White Helmets" minner om ”Sykepleier Nayirah”. Den avisen i Norge som har vært ivrigst i kampen mot "fake news", er kanskje den avisen som i størst grad har presentert slike "falske nyheter". Her er de i godt selskap sammen med velrenommerte engelske The Guardian, som nylig to ganger er knepet i det samme. Ironien består i at det ikke er slike det jaktes på. Den jakten retter seg mot alternative media, debattinnlegg  og kommentarer på Facebook og i andre fora. I EU lages det index over ikke godkjente- media. Aftenposten, NRK, The Guardian havner neppe på den lista, uansett.  

Gå til innlegget

Saueflokken

Publisert over 5 år siden

Det sies at ledersauen kan lede resten av flokken utenfor stup. Nyhetsbildet, spesielt i Norge, gir meg assosiasjoner til dette bildet av saueflokken som lydig følger ledersauen uansett hvor galt det kan gå.

saueflokken

Vi har sett det mange ganger tidligere, blant annet i forkant av Nobelprisutdelingen hvor media kritikkløst hev seg på kampanjen for at PR-byrå-konstruksjonen "White Helmets" skulle få fredsprisen.

Nå ser vi det forhold til spørsmålet om hvorvidt Russland har hacket seg inn i diverse datamaskiner i den hensikt å påvirke presidentvalget i USA.

Selvfølgelig spionerer Russland på USA. Men spionerer ikke USA på Russland? Har journalistene og media glemt at USA drev med direkte telefonavlytting av sine nærmeste allierte, som Merkel i Tyskland?

Påstandene om hacking gjelder heller ikke spørsmålet om hvorvidt selve stemmemaskinene er hacket og at det slik har vært en direkte manipulering med stemmetallene selv om det er dette inntrykket det virker som om er ønskelig at det skal festes til folks bevissthet.

Lekkasjer har det vært. Det som har vært det sentrale i disse lekkasjene, er innholdet i Hillary Clintons eposter. Det har handlet om hvordan hun gjennom mange år har vært involvert i krigsforberedelser, hvordan demokratene saboterte valgkampen til Bernie Sanders, hvordan Hillary Clinton ble forhåndsinformert om spørmålene som ville bli stilt i presidentkandidatutspørringen. Dette skulle ikke amerikanerne få vite, men det er dette som er det vesentlige i de avsløringene som er kommet.

Men dette er ikke vesentlig for medieflokken. De stiller seg opp som mikrofonstatistiv. Etterpå gjentas budskapet i aviser, i radio og TV uten at det søkes å kritisk gjennomgå budskapet. Leser de ikke en gang selve rapporten hvor det i konklusjonen tydelig kommer fram at de slett ikke har sikre bevis for at russerne virkelig har bedrevet denne hackingen? Men i NRK, i Dagbladet, i Aftenposten, i VG, der er de sikre på dette.

Til og med demokratenes leder i Kongressen, Nancy Pelosi, innrømmer at hun ikke er imponert. Det samme sier republikanernes leder, Paul Ryan. Og de virkelige ekspertene ler rått av CIA-rapporten. Blant annet dataeksperten og anti-virusguruen, John McAfee. Slike innvendinger teller ikke for saueflokken og blir knapt nok verdiget en setning innimellom propagandaen.

Er det rart at folks tillit til MSM forvitrer og at mange i stedet søker sannheten i alternative media?

Gå til innlegget

Stans velferdsprofitørene

Publisert over 5 år siden

De fleste av oss forventer at våre skattepenger skal brukes til å finansiere og bygge opp velferdsstaten.

Velferdsstaten er bygget på solidaritet, en for alle - alle for en. Dessverre er velferdsstaten under angrep. Spekulanter stikke sine sugerør ned i vår felles kasse og slik greier de å bygge seg opp enorme formuer, verdier som var ment brukt til felles goder.

 Sykehjemsdrift, eldreomsorg, barnevern, renhold i offentlige institusjoner, barnehager, utdanning, flyktningemottak har fått sine kommersielle aktører, det vil si at disse drives med mål om å skape profitt for eierne - ikke med mål om å gi best mulig tjenester til brukerne og befolkningen, det må vi ikke glemme.

Så er det enkelte som sier at dette er svartmaling, de kommersielle aktørene gjør samme jobb som det offentlige både billigere og med høyere kvalitet.

Aller først, også det offentlige har et forbedringspotensiale. Men da må ikke det føres en politikk som enten sultefôrer kommuneøkonomien eller som pålegger kommunene reformer og oppgaver som svekker mulighetene til å gi gode tjenestetilbud til sine innbyggere. Folk vil ha best mulige velferdstjenester for seg og sine. Når den offentlige velferden ikke dekker nødvendige behov, vil de som har økonomi til det, se seg om etter private løsninger. På det viset svekkes tjenestetilbudet ytterligere for de som er avhengig av offentlig velferd.

Dernest, vi bør gjennom ulike avisoppslag etter hvert være kjent med at privatisering ikke nødvendigvis medfører verken bedre kvalitet eller billigere drift. De ansatte i slike bedrifter opplever gjerne lavere lønninger og dårligere pensjonsavtaler. I tillegg har uskikken med bruk av kontraktører blitt økende problem, det vil si at i stedet for faste ansettelser, må de som utfører arbeidsoppgavene opptre som selvstendige aktører som oppdragsgiver leier inn. Kontraktører har verken oppsigelsesvern, rett til feriepenger, sykelønn fra oppdragsgiver eller er underlagt arbeidsmiljøloven.

Faste stillinger med ansatte som har den nødvendige kompetanse, sikrer en trygg og god omsorg. Ved bruk av private aktører opplever både tjenestebrukere og pårørende at gjennomtrekket av ansatte øker, noe som er svært uheldig i omsorgssektoren. Lav kompetanse gir lavere lønninger og billigere drift, men kvaliteten senkes.

Markedsliberalismen har blitt overklassens ledende ideologi, ikke bare i Norge, men i store deler av verden. Når omsorg, utdanning, oppvekst, pleietrengende og flyktninger blir gjort om til en vare hvor pris og profitt er viktigere enn kvalitet, rammer dette store deler av befolkningen. Vi har sett opprør mot denne tankegangen, ikke bare i England, men også i en rekke andre land i Europa.

Vi må ta tilbake tjenestene som har blitt privatisert og trenger et forbud mot profitt i velferdssektoren.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere