Erling Grape

Alder: 68
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

Vi blir ikke ferdig med krigen

Publisert over 8 år siden

I de senere årene har det stadig vekk dukket opp bøker som forteller et annet syn på hva som skjedde i forbindelse med 2. verdenskrig i Norge og landsvikoppgjøret etterpå - enn det som kanskje ellers er alminnelig oppfattelse.

For historikerne er nok dette ganske kjent stoff, men for den alminnelige mann og kvinne i Norge vil mye av dette stoffet fremstå som nokså ukjent og nytt.

Jeg tror det er helt nødvendig historien blir alminnelig kjent. Forhåpentlig blir vi i bedre stand til å lære av historien. Men det er viktig at denne "nye" historien ikke blir av revisjonistisk art - altså at den ikke blir historien til de som vil renvaske Quisling, NS og de som var virkelige landsvikere i fiendens tjeneste.

------------------------
Kunngjøring
Den tyske overkommando forlanger at det skaffes 2000 arbeidere til planeringsarbeid på Lade og Værnes.

Arbeiderne må derfor straks i dag melde seg til følgende entreprenørfirmaer:
A/S Trondhjems Cementstøperi
A/S Betongbygg
A/S Jernbetong

De som ikke kan melde seg i dag, må møte på Trondhjem jernbanestasjon i morgen kl 8. formiddag.

Den tyske overkommando erklærer at disse arbeider er nødvendige for å beskytte Trondhjem.

Sør Trøndelag Fylke Centralkomite

Ivar Skjaanes (sign) Ordfører
Johan Cappelen (sign)
Andr. Clausen (sign)
-------------------------

Denne annonsen stod i Adresseavisen 24. april 1940. På denne tiden hadde Norge ikke kapitulert og de facto var i krig med Tyskland. Som kjent så kapitulerte Norge først 10. juni. Værnes ble brukt som utgangspunkt for tyske fly for å bombe de norske stillingene og forsyne tyske tropper i kampene om Narvik.

Paragraf 86 – den som yder Fienden Bistand i Raad eller Daad
"§ 86, 1. legg. Med Hefte i mindst 3 Aar eller med Fængsel fra 3 Aar indtil paa Livstid straffes den, som rettsstridig bærer Vaaben mod Norge, eller som under en Krig, hvori Norge deltager, eller med saadan Krig for Øie yder Fienden Bistand i Raad eller Daad eller svækker Norges eller nogen med Norge forbuden Stats Stridsevne."

Hvordan gikk det med underskriverne av dette oppropet?
Ivar Skjaanes ble fylkesmann og kommandør av St. Olavs Orden.
Johan Cappelen ble fylkesmann og justisminister etter krigen.
Ordfører Ivar Skjaanes sin nære medarbeider var rådmann O. C. Gundersen, som både ble justisminister med særlig ansvar for landsviksakene og ambassadør i Moskva.

Dette er bare ett av de mange eksemplene på hva som foregikk i Norge under og etter krigen.

I de senere årene har det blitt skrevet en rekke bøker som omhandler temaet i tillegg til de viktige nyutgivelsene av major Oliver H. Langelands, Milorg-sjef i Oslo, to bøker, "Dømmer ikke" (1948) og "For at I ikke skal dømmes" (1949), som begge ble inndratt i 1952.


Langelandsaken kaster også skygger i dag på den måten som Oliver H. Langeland er forsøkt fjernet fra den offisielle historien. Oliver H. Langeland, som bygde opp og ledet Milorgs motstandsbevegelse i og rundt hovedstaden og som med sine 7000 mann var den største og mest slagkraftige motstandsgruppen i landet.

Kronikk av Arvid Bryne om Langeland finner en her

Krig og sannhet — Langelandsaken og landssvikoppgjøret

Krigshistorien ™

i tillegg til Hans Fredrik Dahl og Øystein Sørensen: Et rettferdig oppgjør? Rettsoppgjøret i Norge etter 1945 (2004).

Svein Blindheim: Den lange reisen. Et oppgjør med krigen (2006).

Gå til innlegget

Ytringsfrihetens grenser

Publisert nesten 9 år siden

Sånn i etterkant av debatten omkring YouTube-filmen om Muhammed og debatten omkring blasfemi og retten til å komme med religionskrenkelser.

NRKs tidligere Afrika-korrenspondent Tomm Kristensen har flere ganger rapportert og analysert det som skjedde i Rwanda under folkemordet i 1994. Nylig hadde han en nyhetsanalyse på nrk.no, http://www.nrk.no/nyheter/verden/1.8335281

Nå er det ikke dette folkemordet jeg er ute etter å diskutere, heller ikke verken Muhammed eller Islam som sådan. Men sett i etterkant av debatten omkring ytringsfrihet kontra blasfemi/religionskrenkelser:

Hvilke grenser bør gjelde for bruk av ytringsfriheten?
Jeg kobler dette sammen med følgende melding som Tomm Kristensen refererer ble sendt over radioen under folkemordet: «Gravene er halvfulle, fyll dem opp»! Hatradioen, med redaksjon og antenner på toppen av et hotell, minner husmødrene om hva man gjør med en kakerlakk på kjøkkenet.

Et ekstremt eksempel, javel. Men ytingsfriheten har og bør ha grenser!
Hvor går de og hvor bør de gå?

Gå til innlegget

Slik etableres en internett"sannhet"

Publisert nesten 9 år siden

Jeg skriver en blogg.

Han lenker til meg.

Du lenker til han.

Jeg lenker til deg.

Og vips!... Plutselig har min blogg blitt til ny "sannhet".

Gå til innlegget

Norge som våpeneksportør

Publisert rundt 9 år siden

De to forfatterne Øystein Mikalsen og Tove Lie lanserer boka "Fredsnasjonens grenseløse våpenhandel" denne mandagen.

NRK Nyheter

Her avdekker de hvordan den norske staten både opptrer som fredsmekler og våpenhandler gjennom at norskproduserte våpen ble brukt av Israel i Gaza-krigen i 2009. Selv om Staten rent juridisk dekker seg bak at det er den norskeide, men USA-beliggende fabrikken Nammo Tally som monterer disse våpnene, så reiser saken en rekke etiske spørsmål som både angår Norge som våpenhandler og Norges dobbeltrolle som fredsmekler og våpenhandler.

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere