Erling Grape

Alder: 68
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

Fredsprisen til Edward Snowden?

Publisert rundt 8 år siden

Muligens at jeg er i det litt provokatoriske hjørnet, men lar det likevel stå til ettersom det også handler om prinsipper.

Prinsippet handler om det å bryte et lands lover, finnes det situasjoner hvor dette ikke bare er akseptabelt, men også blir sett på som moralsk riktig?
Temaet er sikkert mye større og mer vidløftig enn det jeg er i stand til å sammenfatte. Derfor nøyer jeg meg med et eksempel fra historien, det sies jo at vi kan lære av vår historie.

Den tyske pasifisten Carl von Ossietzky ble dømt for landsforræderi og spionasje i 1931, altså før Hitlers maktovertakelse. Dommen ble forøvrig stadfestet av tysk høyesterett i 1992. Bakgrunnen for denne landsforræderidommen var at han hadde avslørt at transportministeriet i all hemmelighet forsøkte å bygge opp tysk luftvåpen i samarbeid med Lufthansa, noe som var i strid med fredsavtalen etter 1. verdenskrig. Dagen etter Riksdagsbrannen ble han arrestert på nytt og havnet i konsentrasjonsleire. I 1936 ble han tildelt Nobels fredspris for 1935. I Norge vekket dette store protester fra Aftenposten, Morgenbladet, Nationen, Norges Handels- og Sjøfartstidende, Knut Hamsun og kong Haakon valgte å utebli fra prisseremonien.

La meg også presisere: Jeg jevnfører ikke Edward Snowden med Ossietzky. Det er mulig at han har begått brudd på amerikansk lov. Men han har også avslørt for verden hvordan USA hensynsløst turer fram, ikke bare mot sine fiender, men også mot sine allierte og mot sin egen befolkning.

Jeg kjenner ikke Edward Snowdens moralske vandel eller hans innerste motivasjon, men det er også irrelevant.
Og spørsmålet om han er helt eller skurk har blitt debattert tidligere i denne tråden: Edward  Snowden - helt eller skurk?

Snowden er ennå ikke dømt for lovbrudd i denne sammenhengen. Carl von Ossietzky ble dømt for landssvik, en dom som ble opprettholdt av tysk høyesterett. Er det noen i dag som vil hevde at fredsprisen til Carl von Ossietzky av den grunn var feil?

De som vil vite mer om Carl von Ossietzky kan lese mer enten på Wikipedia  eller fra Jan E. Hansens omtale av han i Aftenposten i 2003.

Gå til innlegget

Bør FRP overvåkes?

Publisert rundt 8 år siden

Fremskrittspartiet støtter "væpna revolusjon" i Egypt, Libya og Syria. Da er det vel ikke umulig at de er prinsippfaste og også støtter dette i Norge - selvsagt under visse betingelser.

Nå står sikkert ikke FRP alene om denne saken, men de for stå som eksemplet som blir trukket fram ettersom de er tidlig ute med å flagge sitt synspunkt.

Gå til innlegget

"Vi"

Publisert rundt 8 år siden

I en annen tråd kom Njål Kristiansen med denne påstanden: "Mht fiskeressursene har vi tidvis klart å fiske havet rent uten hjelp fra andre". På mitt spørsmål om hvem er "vi", fikk jeg dette svaret: "I denne sammenheng er det nordmenn som er "vi"".

Det er ikke min intensjon å angripe Njål Kristiansen personlig, som jeg oppfatter som en meget hyggelig, kunnskapsrik person og ikke minst en stor, underfundig humorist.

Men det er bruken av dette "vi".

Er det "vi" nordmenn som tidvis har renset havet for fisk?

Problemet er at en slik bruk av "vi" skjuler virkeligheten og viser en manglende forståelse for hvordan økonomien fungerer og resultatet av denne.

For ikke å gjøre det for detaljert (noe jeg heller ikke har kunnskap nok til å gjøre på sparket), så får jeg gjøre det litt grovt. Nøkkelbegrepet er "kapitalisering".
"Kapitalisering" i denne sammenheng bruker jeg som et begrep som illustrerer hvordan f.eks. kystfiskerne blir tvunget til å investere i stadig større båter og dyrere redskap for å kunne nå ut på mer langtveisliggende fiskefelt og på denne måten skaffe seg stor nok fangst slik at de både får dekket en anstendig inntekt til seg selv samtidig som renter, avdrag og drivstoff skal dekkes.

Den videre utvikling blir selvsagt at investorer danner rederiflåter med havgående fartøy. Slike selskap er også underlagt de samme økonomiske lover, bare at de i tillegg skal tilfredsstille avkastningen til kapitaleierne, som ikke nødvendigvis selv er fiskere. Javisst, Røkke-selskapene er selvsagt i mine tanker, uten at jeg vil moralisere over disse.

Den langsiktige konsekvensen blir at slike selskap etterhvert utvikler seg til monopol som i større elle mindre grad tar kontroll over hele verdiskapningskjeden. Dette har vært en villet politikk uansett hvilken farge det har vært på regjeringen. Det er alltids diskutabelt om hvorvidt dette har vært en nødvendig utvikling, men akkurat den diskusjonen skal jeg ikke gå inn på her.
Konsekvensene har vært tidvis overfiske, kun strenge reguleringstiltak har berget flere av våre fiskebestander.

Kystfiskeren, som har dannet grunnlaget for bosettingen langs kysten vår, er nesten borte, bygder og grender er fraflyttet og lagt øde. De litt nostalgiske kan lytte til Jack  Berntsens (musikk)/Jahn-Arill Skogholts (tekst) vise "Kor e hammaren, Edvard".

Vi trenger ikke å bli bakstreverske og lengte tilbake til tider som er gått, men vi trenger heller ikke å inkludere kystfiskeren i dette "vi" som ansvarlig for den rovdriften som har vært og som vi også ser i dag.

Men det er ikke bare kystfiskeren som urettmessig blir tildelt et slikt ansvar.

Per Borten, har fått mye "pæs" og blitt latterliggjort i mondene kretser for sin rolle som statsminister i perioden 1965 - 1971. Uten at jeg skal ta stilling til hans rolle som statsminister, så oppfattet jeg han som en meget klok og våken mann med solid kunnskap på flere felt. Jeg var så heldig å være tilstede på et seminar med han rundt 1980 i Tromsø hvor han var en av foredragsholderne. Et av temaene som han tok opp var kapitaliseringen innen landbruket og de konsekvenser dette medførte. Blant annet hadde han vært i Tyskland og studert landbruket der og sett hvordan den tilsvarende utviklingen som beskrevet innenfor fiskeriene, førte til en rekke uønskede utviklingstrekk. Bøndene ble tvunget inn i en investeringsspiral som både medførte en økonomisk sjanseseilas for de selv, til stadig mer intensivt landbruk med økt vekt på kunstgjødsel og tunge maskiner som pakket jorda og forsterket den negative utviklingen.

Nå finnes det både bønder og "bønder", men jeg tror heller ikke vi skal inkludere alle bøndene inn i dette "vi".

Gå til innlegget

Fra før har kollega Eirk Fosse også mottatt denne utmerkelsen, og nå også den andre "Gaza-legen", Mads Gilbert.

Vel fortjent heder, men nå kan en vel regne med at smella vil gå hos en del av gjengangerne her på Verdidebatt.

Akkurat det tviler jeg ikke på. Til gjengjeld er jeg mer spent på hvordan Mads Gilbert vil ta i mot utnevnelsen.

Uansett så sier det noe om at den innsatsen disse to har gjort med fare for egne liv, er verdsatt også av det offisielle Norge.

Gå til innlegget

Carl Fredriksens Transport

Publisert over 8 år siden

Carl Fredriksens Transport er historien om kanskje den største redningsbragden i Norge under 2. verdenskrig.

Denne historien ble kjent for meg i den lange og opphetede debatten omkring NS-barna. Uansett hvilket motiv Inger Cecilie Stridsklev hadde for å trekke frem denne historien, så er jeg takknemlig for å bli kjent med dette.

Jeg er ikke ute etter å ta opp igjen den debatten, som nå er stengt, men synes denne relativt ukjente historien fortjener å bli kjent for flest mulig.

I stedet for at jeg gjenforteller historien, synes jeg at det er mest rettferdig ovenfor forfatteren av historien, Mats Tangestuen, historiker ved Jødisk Museum i Oslo, heller å legge ut lenken til dette skriftet, som også inneholder bilder og noter.

http://www.rodelokka-vel.info/pdf/et_fint_sted_2210_webfile_oppslag.pdf

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere