Erling Grape

Alder: 68
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Dette viser til at Støre ikke tok avgjørelsen helt alene om bidrag til FN?

Den som klarer å finne en regjeringsprotokoll på vedtaket om at Norge skulle delta i krigen mot Syria med F-16-jagerbombere, er jammen god. Beslutningen om å delta, ble aldri behandlet på regjeringsnivå. Selv om partilederne via telefon og SMS etterhvert sluttet seg til krigsdeltakelsen, så var det som skjedde i seg selv et brudd på norsk lov. En må bare huske at i Norge så gjelder en lov for Loke, en annen for Tor. Slikt svelger en rekke "kristne" og "lovlydige" borgere glatt unna, selv når sannheten blir presentert i klartekst.


PS! Jeg har full respekt for kristne, ærlige folk, men for "kristne", uærlige sådanne, må jeg medgi at respekten er nokså tynnslitt.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Til sist er det vel de menneskene Norge drepte som bør volde oss de største samvittighets kvaler?

"opplysninger som framkom i Report of the International Commission of Inquiry on Libya,  utarbeidet av en kommisjon nedsatt av FNs menneskerettighetsråd. De undersøkte 20 av NATOs 9 700 bombetokter og dokumenterte at det i disse  angrepene var drept minst 60 sivile og såret 55. Flere av de drepte var  barn, og minst fire av bombemålene var rent sivile mål uten noen tilknytning til militær aktivitet. Dette er grunnlaget for å  anmelde regjeringen for krigsforbrytelser. Om ikke disse målene bevisst  var valgt ut, burde risikoen for å treffe sivile mål være åpenbar når man sender bombeflyene uten forhåndsklarerte mål, men  med beskjed om selv å finne egnete steder å bombe, slik det framgikk av  NRKs dokumentar i mars."

 

Altså minst 60 sivile drept og 55 såret bare i de 20 undersøkte bombetoktene. Totalt foretok NATO 9700 bombetokt. Da kan en bare tenke seg antall sivile drepte og sårede.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Litt mer om  Libyas velferdssystem. Dette er hentet fra en artikkel hos det norske FN-sambandet:

"Gaddafi var ikke så gal, som vi likte å tro

Libya kom mye lengere på velferd, på enkelte områder, enn det vi i  Vesten liker å innrømme.  Libyas innbyggere fikk økonomisk støtte til  hus og bil, gratis helsevesen og utdanning. Før Gaddafis tid kunne bare  25 % av befolkningen lese og skrive, med Gaddafi økte andelen til 83 %,  og 25% av innbyggerne fikk universitetsutdannelse. Gjennomsnittlig  levealder var høy, – 78år.  Vestlig media elsket å fremstille Gaddafi  som en gal despot. Utviklingen han fikk til passet ikke inn."

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Opptrappingen av konflikten, og spesielt frykt for at regimet ville angripe sivile i Benghazi,

Dette med Gaddafis planer for det såkalte angrepet rettet mot sivile i Benghazi, er forlengst dokumentert som som falsum og proganda.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.
Diktatoren drev et gedigent vanstyre, det er et uomtvistelig faktum.
https://simple.wikipedia.org/wiki/List_of_countries_by_Human_Development_Index

Du har hentet ditt bevis fra Wikipedia, slik jeg oppfatter deg og tolket det på din måte.

Dersom du hadde giddet sjekke litt bedre så ville du funnet ut hva Wikipedia skriver om Libya under Gaddafi:

"oljeinntektene,  samt Libyas lave innbyggertall, gjør at Libya er et av  de landene i  Afrika med høyest BNP per innbygger, og har muliggjort at  Libya kan  tilby sine innbyggere et omfattende og imponerende  velferdstilbud,  spesielt innen bolig og utdanning."

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere