Erling Grape

Alder: 68
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Lurer hva som skjedde med regjering og kongehus 9. mai 1940 da Tyskland angrep Norge? Ingen mobiltelefon den gang, og ingen lik situasjon, men dog... det var en "krisesituasjon" hvor avgjørelsene ble tatt underveis... og som Ine Marie Søreide Eriksen sa... "Veien ble til en viss grad til mens vi gikk..."

Det er en vesentlig forskjell fra situasjonen i 1940 og i 2011. I 1940 var landet angrepet av en fremmed makt. Ingen fremmed makt angrep Norge i 2011.

I tillegg, hva slags hinder var det at Stoltenberg kunne innkalle en samlet regjering for å drøfte tiltak? Slik jeg ser det, Stoltenberg trengte en rask beslutning, ellers så hadde han ingenting å komme med på Paris-møtet. Paris-møtet var viktig for at Stoltenberg skulle få lov til å delta i det ypperste NATO-selskap. Bortsett fra det, så var det ingenting formelt i veien for at Storting og regjering kom sammen og gjorde sine respektive vedtak, men det hadde altså Stoltenberg ikke tid til.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.
Herland er ikke i nærheten av å ha noe korrekt. Det er bevist utenfor enhver tvil.

Les mine kommentarer #8 og #11. Der står det i klartekst hva slags velferdssamfunn Liby var.

Forøvrig, dette med Libyas utviklingsnivå er det minst viktige både i Herlands innlegg og mitt eget standpunkt. Uansett utviklingsnivå i Libya, spørsmålet er, aksepterer vi at ledende personer, forhenværende statsminister og utenriksminister, stod bak vedtak (på tvers av Grunnloven) om deltakelse i en krig som var i strid med folkeretten og som innebar krigsforbrytelser?

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Jeg har ikke kommentert noe om kristenfolket?

Nei, men jeg har. Bakgrunnen for min kommentar er at mennesker som presenterer seg som kristelige, ikke har problem med å støtte opp om beviselige krigsforbrytelser. Jeg trodde og tror fortsatt at slikt strider mot den kristne tro, men kanskje jeg tar feil?

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Du må ha lest feil, kommentaren var fra Aftenposten som siterte Ine Marie Søreide Eriksen fra Høyre: Hun viser til at det var bred enighet om å bidra...

Poenget er: Ja, det var bred enighet om å delta. ALLE partiledere/gruppeledere på Stortinget for de partiene som da satt der (MdG satt ikke på Stortinget den gang) ga sin tilslutning via SMS eller telefon. Uansett, bred tilslutning, det hjelper ikke. VERKEN Storting ELLER Regjering behandlet saken i formelt møte. Årsaken til hastverket, Stoltenberg trengte ryggdekning når han skulle til Paris-møtet i NATO-regi, noe som senere sikret han NATO-jobben.

For øvrig, utenriksminister Jonas Gahr Støre hadde før dette signalisert at han var mot norsk deltakelse, men snudde brått.

Dette er bakgrunnen til at det ikke finnes noen gyldig protokoll av vedtaket om at Norge skulle delta, deltakelsen var derfor ulovlig.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
G Solli – gå til den siterte teksten.
Men uansett, hva så? Startinnlegget hadde alt feil også etter hva du skriver.

Dette er hva du skrev i kommentar #2:

"Dette her er det reneste oppspinn. Det har ingen basis i noen som helst  virkelighet. Libya var etter alle statistikker langt fattigere enn noe  vestlig land, ikke rikest i Afrika , hadde ingen gratis skole, ingen  studiestipend eller trygd."

Hvorvidt Herland har dekning for å hevde at Libya under Gaddafi hadde høyere levestandard enn Italia og Australia, synes jeg er litt tvilsomt. Men du hevder at Libya "hadde ingen gratis skole, ingen  studiestipend eller trygd." Dette er beviselig usant, så det bør du trekke tilbake. Selv om Herland kanskje er noe unøyaktig, så står hennes påstand om Libya som et relativt velutviklet velferdssamfunn og er langt fra "det reneste oppspinn" eller fjernt fra virkeligheten.

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere