Erling Grape

Alder: 68
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

Publisert over 4 år siden
Roar Ulvestad – gå til den siterte teksten.
Kritikken mot sider ved privat barnehagedrift er ikkje ein kategorisk kritikk mot alt ved privat barnehagedrift. Desse barnehagane utgjer ein del av det allmenne tilbodet, og mange har rasjonell og reinhårig drift som kjem alle til gode.

Det er korrekt som trådstarter skriver, at all privat barnehagedrift er uønsket. Ja, det finnes ideelle barnehager og det finnes barnehager organisert som andelslag med foreldre som deltakere. De fleste av disse fungerer utmerket.

Bakgrunnen for at spørsmålet om de såkalte "velferdsprofitørene" har dukket opp, er den utviklingen en har sett over tid etter det såkalte barnehageforliket. Både idelle og andelslagsbarnehager har blitt kjøpt opp av konsern som er på jakt etter risikofri og solid profitt gjennom sugerør ned i den offentlige pengekassa. Dette har skapt gevinster som regnes i mange hundretalls millioner. Gevinstene er hentet gjennom dårlige lønns, arbeids- og pensjonsforhold for de ansatte. Dette er risikofritt, kommunene må betale disse selskapene uansett om de havner på Robeklista eller ikke.

Ideelle organisasjoner og foreldrebaserte andelslag har blitt fristet til å selge unna, intet hindrer disse i å gjøre det. Internasjonale velferdsprofitører har kastet sine øyne på Norge ettersom avkastningen på investert kapital er opptil 6 ganger høyere enn om de skulle ha investert i annen næringsvirksomhet som for eksempel industri, bygg eller anlegg.

Det er denne utviklingen som truer velferdsstaten.

Les mer på http://velferdsstaten.no/

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Kritikkverdig

Derfor er det både kritikkverdig og merkelig at Solberg foretar den største opptrappingen av norsk militær innsats i hennes regjeringstid med et minimum av offentlig debatt. Operasjonen er bare forankret gjennom fortrolige samtaler med de parlamentariske lederne og et hemmelig møte i Den utvidede Utenriks- og Forsvarskomitéen på Stortinget.

Det har du helt rett i. Først anerkjenner regjeringen Nasjonalkoalisjonen av syriske revolusjons- og opposisjonskrefter, altså anti-Assad-styrkene, som den legitime representanten for syrias folk. Når denne så går i oppløsning, så anerkjenner plutselig regjeringen Assad som Syrias legitime statsleder. Likevel sender Norge styrker inn i Syria uten at Assad har godkjent dette. Dette er et brudd på folkeretten. Som så ofte før, det politiske etablissement i Norge sammen med de store media, bryr seg ikke det døyt om Norges brudd på folkeretten.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden
Siden du er så sikker på at dette var et vedtak og ikke et unntak, så har du sikkert kort nok på hånden til en rettsak?

Ja, men likevel vil aldri den rettsaken bli gjennomført ettersom det er politisk enighet blant de fleste større partiene om ikke å en gang å etterforske. dette.

Påtalemyndighetene vil heller ikke etterforske dette.

Det viktigste er heller ikke brudd på norske lover. Bruddene på internasjonale lover med hensyn til krigsforbrytelser, er de klart alvorligste.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

Sitat: "Stoltenberg trengte en rask beslutning, ellers så hadde han ingenting å komme med på Paris-møtet. Paris-møtet var viktig for at Stoltenberg skulle få lov til å delta i det ypperste NATO-selskap."

Nå tror jeg du er på nivå med såpeopraer? Ubeviselige påstander blir for d u m t - og ligner trådstarters påstand som er tilbakevist av meg, og godkjent av deg. Det du er uenig i er tidsklemma; de satt ikke på stortinget og diskuterte avgjørelsen i ukevis... tror det heter "hastevedtak" ?

Dersom jeg er på nivå med såpeoperaer, så er jeg i slett selskap. Blant annet tidligere SV-leder og finansminister i Stoltenbergs regjering, Kristin Halvorsen, som støttet deltakelsen i krigen.

Selv ikke en statsminister kan på egen hånd verken selv vedta eller oppnevne en gruppe uten mandat som vedtar at Norge skal delta i en krig. Den gruppa som gjorde dette vedtaket, Jens Stoltenberg, Jonas Gahr Støre, Grete Faremo, forsvarssjef Harald Sund samt en ikke-identifisert representant fra E-tjenesten. En slik gruppe har intet mandat til å vedta krigsdeltakelse. Stortinget var holdt utenfor den prosessen, noe som er et brudd på grunnloven og norsk rettstradisjon.

Bare timer før dette møtet mellom de nevnte personer, ble det avholdt et regjeringsmøte hvor denne saken ikke var på dagsorden.

Gå til kommentaren

Publisert over 4 år siden

itat: "Jeg trodde og tror fortsatt at slikt strider mot den kristne tro, men kanskje jeg tar feil?"

Dette tilhører vel en annen tråd? Jeg mener kristendom tilhører et filosofisk tenkt syn, ikke et historisk faktabasert område hvor man snakker om bevismasse.

Til dels enig i at dette er et eget emne. Men kristendom er ikke bare et filsofisk syn, vi har, slik jeg har forstått det, også en kristen etikk. Det å støtte opp om krigsforbrytelser, oppfatter jeg er å bryte med den kristne etikken. Belær meg om jeg tar feil!

Gå til kommentaren

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere