Erling Grape

Alder: 68
  RSS

Om Erling

I det virkelig store perspektivet er vi en kosmisk tilfeldighet og parentes, men livet skal leves her og nå og vi får gjøre det beste ut av det.

Følgere

Evolusjon og fundamentalisme

Publisert over 9 år siden
Frode Meland – gå til den siterte teksten.

Millioner av kristne aksepterer evolusjon og har ingen problemer med å tro på Gud fordet.

Nå tror jeg nok at de fleste kristne aksepterer evolusjonen som et faktum. Men vi har en gruppe fundamentalistiske, bokstavtro kristne som ikke bare bruker bibelen som sin rettesnor i livet, men som ikke tolker den, men hevder å leve etter bibelens lære og følger den slavisk. Spørsmålet er bare hvilken oversettelse støtter de, hvilken tolkning følger de og hva velger de bort (INGEN kan følge bibelen bokstav for bokstav - til det innholder den for mange motsigelser).

At mennesker og kristne bevegelser har ulik tolkning er udiskutabelt.

Jeg stiller spørsmål om de bokstavtro kristne oppfatter sin tro som så svak at evolusjonsteorien truer denne?

Som andre her inne allerede har påpekt, evolusjonen kan kombineres med kristen gudstro, men det blir vanskelig, for ikke å si umulig å holde fast på en bokstavtro tolkning av bibelen.

Gå til kommentaren

Ikke naturvern

Publisert over 9 år siden
Lars Randby – gå til den siterte teksten.

Det er jo bare å minne om monstermast debatten på vestlandet eller trekke frem Alta-utbyggingen for oss som har noen år på baken.

Alta-saken var ikke først og fremst en natuvernsak (det også), men sprengkraften i Alta-saken var samesak. Resultatet ble også at samene endelig ble anerkjent som et eget folk og som urbefolkning med de rettigheter det innebar.

Dette bare som et innspill for at monstermast og Alta-saken ikke er helt sammenlignbare.

Gå til kommentaren

Lenke til evolusjonsdebatt hos Minerva

Publisert over 9 år siden
Arja Larsen – gå til den siterte teksten.

Kan du formidle en eller flere linker til norskspråkige, enkle, lettforståelige og skriftlige foredrag om evolusjon?

En interessesant debatt, dessverre med en tragisk slutt.

http://www.minervanett.no/skaper-tabu/

Gå til kommentaren

Tro eller SANNHET?

Publisert over 9 år siden

etter min mening når ateister forlanger en vitenskapelig forklaring på noe som strengt tatt ikke lar seg forklare vitenskapelig, og som det logisk sett ikke kan finnes en vitenskapelig forklaring på.

Problemet er verken at du eller andre kristne har en tro og slett ikke når dere sier at denne guden deres befinner seg på et annet eksistensnivå.
Når kristne også sier at denne guden befinner seg utenfor det som er vitenskapen og det som er logisk, så kan jeg bare akseptere det at du TROR.
Det har både du og andre kristne en selvfølgelig rett til.
Men andre mennesker på denne jord har også en tro på en annen gud eller på andre guder. Også deres tro befinner seg utenfor vitenskapen og den logiske fornuft og de har selvsagt samme rett til sin TRO.

Men når kristne bringer denne troen inn i sfæren for hva som gjelder for andre mennesker og til og med forsøker å argumentere logisk for at deres tro er den allmenngyldige sannheten for alle, da oppstår konflikten.
Når kristne i tillegg krever særretter om at deres moralbegreper og deres verdisyn skal gjelde for alle andre i samfunnet, da blir konflikten skarpere.

Om folk tror på gud(er), om folk tror på engler, på evig liv på, på en guddommelig skaperkraft, på et helvete eller ikke, alt dette vedkommer ikke meg (selv om det selvsagt er interessant som fenomen). Jeg mener også at de skal ha rett til å stå frem med sin tro, fritt gi uttrykk for denne tro så lenge de respekterer andre mennesker.
Jeg har heller ingen problemer verken med å diskutere slike spørsmål med troende, være glad i slike mennesker, men jeg forlanger den respekt at deres tro ikke nødvendigvis er min sannhet og deres leveregler ikke nødvendigvis er verken min eller samfunnets leveregler.

Her på Verdidebatt.no opplever jeg kristne som har denne gjensidige respekten, men jeg opplever også andre som absolutt vil påtvinge meg en SANNHET som jeg ikke opplever som min sannhet.

Gå til kommentaren

Tusen takk!

Publisert over 9 år siden

Tusen takk for ditt engasjement!

En solid og personlig dokumentasjon av den hverdagslige undertrykkelsen det palestinske folket opplever.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere