Jan Hårstad

Alder: 78
  RSS

Om Jan

Skuespiller

Følgere

Meningen med likvideringen.

Publisert nesten 5 år siden

Cui bono? Hvem tjener på det?

 

        Jeg kan jo ikke begynne med å sitere meg selv,men jeg kan i det minste si at jeg for flere år siden her på verdidebatt redegjorde for at krigen som fant sted i Syria utviklet seg til å bli en krig mellom Nato og allierte på den ene siden, og Shanghai Cooperation organisation på den andre. SCO består av Russland-Kina-Iran og allierte.

    Det som har skjedd med Aleppo er intet mindre enn et historisk og strategisk nederlag for Nato/USA som godt kan sammenlignes med Dien Bien Puh og nederlaget i Vietnamkrigen.

   Jeg har da skrevet en stund at såfremt den militære stormakten Tyrkia skulle finne på å forlate Nato,ville verdens maktbalanse tippe over til SCOs favør. Vi bør ha i mente at en  gammel klient av USA,Filippinene,er på vei til SCO og atommakten Pakistan er der allerede.

  Min konklusjon var at når Nato-statene hadde tenkt seg litt om,ville de komme opp med noen nye strategiske konsepter som skulle velte Iran-Syria-Russland aksen i Midtøsten som var blitt dominerende.Dette er også et mareritt for Israel.Mossadsjef Yossi Cohen med stab har allerede vært i Trump-tower for å briefe Donald.

  Meningen var at Iran-Tyrkias ledere skulle møtes i Moskva for å diskutere veien framover for hele regionen tirsdag 20 desember,idag altså.

  Det politiske innholdet i drapet på ambassadør Andrei Karlov var å sabotere en russisk-tyrkisk tilnærming. Cui bono?

   Det ideelle sett fra Israel og Nato var om en fikk snudd Tyrkia til å igangsette en definitiv militær innmarsj i Syria og ved hjelp av sine Jihad-allierte grupper,starte en ny fase i krigen. Dette har ikke Erdogan det aller minste problem med å forstå og sier: "Vi er fast besluttet på å opprettholde våre forbindelser med Russland"

   Den neste fase i forhandlinger om Midtøsten var ment å finne sted i Astana i Kazakstan og Kazakstan var stiftelsesmedlem av nevnte SCO. Det vi ser er at den ikke-vestlige asiatiske verden nå holder hegemoniet i utformingen av Midtøsten!

   Allerede på 1970-tallet var det klinkende klart at Tyskland ønsket seg Tyrkia som en sentral strategisk partner i verdenspolitikk,men har i årene 2015-16 vært fortvilet over sine relasjoner med Tyrkias uberegnelige lederskap. Tyskland skjønner at det nye Midtøsten-toget går og dro med Ursula von der Leyen,forsvarsminister, til SaudiArabia med grandiose militæravtaler - samt utdannelse av saudiske offiserer på tyske militærakademier! Arbeidet med å utvikle en tredje verdenskrig pågår for full damp,det er bare i Norge man ikke forstår dette.

   En av favorittene i Klassekampen er seniorforsker Sverre Lodgaard i NUPI som er medlem av den norske globaliseringsorganisasjonen EN VERDEN. Se wikipedia. Han skamroste Obama 23 august 2016 i Klassekampen for å være foregangsmann for "total avskaffelse" av atomvåpen. Dette var på et tidspunkt hvor Obama fikk hard kritikk av konservative for å ha startet et 1 billion dollar atomvåpenprogram. (http://nationalinterest.org)

   Som om denne ekstreme desinformasjon i globaliseringens navn ikke var nok,skriver han nok en geopolitisk analyse i sitt foretrukne Klassekampen som bare kunne ha vært gjort av en anerkjent norsk utenrikspolitisk forsker. Det er en naivisme som utelukkende kunne vært frambrakt av en norsk person fra academia.

   Han er opptatt av at Trump skal "bedre forholdet til Russland" ved å kjøre opp ExxonMobil-sjef Rex Tillerson som utenriksminister og "venn" av Putin.

   Dette er et så billig og gammelt politisk knep at du får jo ingen i russisk toppledelse til å gå på denne, men de kan selvfølgelig late som om en stund.

   Meningen med omfavningen av Russland tar sikte på å skille Russland fra Kina og Iran,dvs med andre ord splitte SCO-organisasjonen. Om man klarer å splitte de tre største så har USA/NATO en reell mulighet - ved hjelp av Obamas B61-12s nye atomvåpen - å vinne kriger mot Iran-Russland-Kina. Men bare under forutsetning av at de er splittet. Ellers er USA/Nato sjanseløse.

  Attentatet på ambassadør Andrei Karlov igår var et første skritt på en lang rekke terror og likvideringshandlinger som tar sikte på å splitte SCO og splitte Russland fra Tyrkia.

  Team Rex Tillerson er da den amerikanske imperialismens TROJANSKE HEST i Russland, men krigstaktikken er så barnslig og enkel. 

  Av seniorforskere i det ganske Europa er det bare Klassekampens orakel,Sverre Lodgaard, som går på den finta.Men vi er altså i Norge,et land som avdøde Jens Bjørneboe karakteriserte som middelmådighetens diktatur.

Det er fremdeles sant.

   

 

 

 

Gå til innlegget

Psy-op Syria.

Publisert nesten 5 år siden

Krigspropaganda og ultrahumanisme.

 

     I det offisielle Norge lar det seg godt gjøre å være glødende tilhenger for vestlige iscenesatte kriger i den tredje verden samtidig som man framstår i første rekke som gråtekoner for "tragedien" om flyktningene. Hvordan de får dette til å gå opp i logikken går over min forstand. Jeg setter min lit til at klokere folk enn meg kan forklare dette. En trenger ikke gå så langt: de finnes her på verdidebatt; for bombing og for flyktninger. Samtidig!

   Det som i motvind holder meg oppe er dette, at selv om fakta og sannhet skal bekjempes,så er historiens logikk laget slik at før eller senere så propper sannheten opp. Verdenssituasjonen er nå slik at elitene,som fram til nå har holdt seg med internasjonale mediahus,er helt desperat over at internett lanserer tolkninger av samtidshendelsene som går imot deres monopol på de. Derfor denne pågående kampanjen om sensur og kontroll av livet på nettet. Det kommer raskt til Norge også.

   Den norske metoden for oppretthold av USA/Nato-versjonen av Syriakrigen er slik: Klassekampen,Aftenposten,Dagbladet etc ringer da opp til ymse "eksperter" som er "seniorforskere" i tenketanker som er knyttet enten til Nato eller den norske staten.Klassekampen ringer gjerne opp Cecilie Hellestveit som er tilknyttet super amerikanske new world order tenketank Atlantic Council. Jeg kunne listet opp mange slike eksempler,noe som jeg betrakter som fullstendig unødvendig. Vår "frie presse" gjengir hva som er den euroamerikanske fortellingen om Syriakrigen,via etablissementets "seniorforskere".

  Det aller siste som har skjedd ved nato-jihadistenes nederlag i Aleppo er en eskatologisk terminologi om "katastrofer","massakre","lammende maktesløshet,"tragedie" for å hente litt fra Aftenpostens leder 18 des 2016.

  Om man ikke driver med denslags sammenbruddsøvelser,driver man med ren krigspropaganda a la Klassekampen og Aftenposten.

  Her er hva Skjeggestad skriver i Aftenposten: "Ansvaret for drapet på sivile i Syria,ligger på den angripende part - den syriske presidenten Bashar al-Assad,støttet av russisk luftstyrke.

  Men har ikke også verdenssamfunnet en plikt til å gripe inn når syriske regjeringsvennlige styrker går fra dør til dør og dreper sivile "på stedet?" (14 des 2016)

  Det var faktisk Klassekampen som først i Norge lanserte ideen om at de islamistiske leiesoldatene fra 60 nasjoner var å sammenligne med "Spaniakjempere" anno 1936-38. Denne helt absurde metaforen syntes Inger Anne Olsen i Aftenposten var så god at hun lanserte den der også. Halskuttere,voldtekstmenn,hengere og korsfestere av motstandere skulle da av media ombygges til edle "opprørere" som bare kjempet for det gode. For de var jo Natos Jihadister.

  I alt som nå skrives om Syriakrigen er nå Norges rolle sjaltet ut.Alle norske media driver med OMERTA om Norge. Det er haram å skrive om at Norway på et meget tidlig tidspunkt i Syriakrigen anerkjente Nasjonalkoalisjonen som Syrias folkerettslige og legale regjering. Dette på et tidspunkt da Syria hadde full representasjon i FN.

  Ingen i den såkalte "venstresida" hadde noen innvendinger mot dette.

  Nå vet vi det at det var norske UD som finansierte at legene Gilbert og Fosses kunne dra til Hamas Shifa-Hospital under siste Gazakrig som statssubsidierte NORWAC. Dette ble de berømmet for av AP-regjeringen.

  Det var derfor ikke til å undres over at AP-regjeringen,etter å ha velsignet den Muslim Brotherhood-dominerte Nasjonalkoalisjonen,syns det var fint at Norwac satte opp et sykehus i byen Tell Abiad for å pleie sårete Jihadister,gjerne fra Islamsk Stat. Dette skal være betalt fra UD med 6,2 millioner kroner og 250 000 i måneden i lønn til personalet.

  Så var det Norsk Folkehjelp som rykket inn i Jihadland. E24 skriver: "Nødhjelp for millioner av kroner fra Flyktningehjelpen har havnet i områder som er kontrollert av den islamistiske terrorgruppen ISIL. Hjelpen utnyttes i ISIL-propagandaen for å vinne folkets gunst."

  Her er det da noen tall fra statsminister Ernas delaktighet i internasjonale Syriakonferanser jeg har notert meg i blokka mi,men de er så store at jeg tar et kritisk forbehold. Det finnes folk på verdidebatt som er dyktige i å verifisere sånt, men Erna skal ha lovet 10 milliarder kroner i bistand til Syria over tid og i naboland. 2,4 milliarder for 2016.

  En må komme i hu at når Norge her snakkes om "Syria" så er det IKKE det lovlig valgte Bashar al-Assad-regimet, men Nasjonalkoalisjonens Syria dominert av ymse Jihadister og Muslim Brotherhood.

  Når det er slik at Syriakrigen nå diktes som gudesendt Armaggedon,blir det nødvendig å påpeke at katastrofen som det offisielle Norge jamrer om,er menneskeskapt og at Norge som vanlig har hatt en sentral oppgave i krigsforløpet.

  Dette kan man legge lokk på naturligvis, men sannheten lar seg ikke temmes og bortforklares så lett. Her er skjeletter i det norske skapet som skrangler nå fryktelig nå.

  Men ingen vil møte dem.

 

 

Gå til innlegget

Vil Hamas og Fatah gå sammen?

Publisert nesten 5 år siden

US-ambassadør David Friedman kommer.

 

     Av palestinske insidere har det ofte blitt sagt at nasjonale Fatah og islamistiske Hamas hater hverandre mere enn de hater Israel.Dette kan avleses av det faktum at de fremdeles driver på med å drepe hverandre i mini-borgerkrig,men også inni Fatah skytes det på hverandre. Palestinsk politikk er et forferdelig møl,det skal være sikkert.

  De palestinske analytikere som nylig overvar den ferske Fatah-kongressen har da også samstemt vært enige i at det var et gammelhjemstreff for tidligere militante som nå drev og posisjonerte seg for mere internasjonal trygd og bidrag. De gjenvalgte også 81 år gamle Abbas som i en to-tre timers tale skrøt av at han drev med "diplomatisk Jihad".

  Muslim brotherhood-forbundne Hamas var knapt tilstede og opprettholdt sitt syn om at Allah har bestemt at Palestina var waqf,et gudegitt territorium tilhørende palestinerne og som i hver centimeter skal erobres tilbake. Jihad mot Israel til dommedag.

   Nå skjer det  saker som kan føre disse to palestinske antagonistene sammen,så rart det for noen kan fortone seg.

   Trump har nemlig utnevnt David Friedman som USAs ambassadør i Jerusalem og når nå palestinerne får ferten av Friedmans liv og levnet,vil det skje drastiske rokkeringer.

   Friedman er nemlig i seg selv en slags levendegjort declaration of war mot hele bunken av FNs resolusjoner om Palestina-Israel konflikten.

  Som vi vet går disse ut på at de områdene som Israel erobret i 1967-krigen er OKKUPERTE TERRITORIER. Slik er internasjonal folkerettslig lovgivning enten man liker det eller ikke.

   Friedman må kunne karakteriseres som tilhørende hardeste utgave av zionisme og som jeg allerede påpekte her på verdidebatt 20 november: Trumps administrasjon i Washington er en " israelsk regjering". Siden den datoen har det kommet nye utnevnelser  som har gjort regjeringen til den mest Likud-vennlige noen gang i den vestlige verden.

   Friedman har da i ti år vært president i noe som heter: American Friends of Bet El Yeshiva som er et settler samfunn som holder til litt nord for PLOs Ramallahhovedstad, Friedman holder gående giverkonferanser og middager for styrtrike folk som Sheldon Adelson,Haim Saban og Kushnerfamilien (foreldrene til Jared gift med Trumps datter Janka) og det anslåes at det leveres rundt 2 millioner dollar i året.

  Ikke nok med det: selve Trump har bebudet at den amerikanske ambassaden skal nybygges i Jerusalem og tomt er allerede funnet. 

Her har vi da situasjonen at i stort er israelerne helt euforiske over at de har fått en israelsk regjering i Washington mens det er stemmer og miljøer som allerede nå varsler at dette kan bli en katastrofe for anslaget i politikken er rett og slett ekstrem. I Knesset gir det seg utslag i ny lovgivning i behandlingen av Vestbredden og Mossadsjef  Yossi Cohen med team har allerede vært i New York for å briefe Donald Trump om ståa. På samme tid,15 desember, ble en høytrangert kader i Hamas/Hizballah, Mohammed al Zoari,likvidert i Tunis og pressen der skriver om en klassisk Mossad operasjon.

   Lederen for Higher Islamic Council i Jerusalem,Sjeik Ikrima Sabri,hevder allerede at USA har erklært krig mot araberne og muslimene:

   "Jerusalem is an occupied city. This means that America recognizes that Jerusalem is the capital of the Jews and has thus declared a new war against the people of Palestine and also against the entire Arab and Muslim nations."

   Dette kan man ikke utskille fra øvrig Trump-politikk som vil ha en fjerning av den internasjonalt godkjente atomavtalen med Iran og en kan heller ikke ekskludere forsvarsminister Avigdor Libermans daglige hatmeldinger mot Bashar al-Assad som må gå! og at Irans hær må ut av Syria.

   Tar man med absolutt alle momentene i det som nå skjer i Israel-Levanten regionen - med bensin fra Trump-teamet,så forberedes det en større ny krig i regionen. De vestlige metropolene London og Paris vil også ha hevn etter at de har tapt millioner av pund og euro på Jihadkrigen sin i Syria.

   Men ved neste krig vil den ikke bli brannslukket ved Middelhavsbassenget, men vil ta seg over til Europa som allerede nå har mange byer som er islamske.Og hvor det ulmer av ungt hat til kafirene.

   Selv EU-president Juncker skjønner dette i en fersk uttalelse:

"But whereever there is fire outside Europe,the conflagration moves toward Europe."

  Det er helt riktig. Så langt er det Trumps Midtøstenpolitikk som fyrer opp under den neste krigen.

  Og da har ikke islamistiske Hamas og nasjonalistiske Fatah noe annet valg enn å gå sammen. De vil befinne seg i Zugzwang,tvangstrekk, for å overleve den nye USA-Israel offensiven i Levanten.

  Trump ordner med sammenslåingen. Definitivt.

 

 

Gå til innlegget

Eventyrlig dill.

Publisert nesten 5 år siden

Braanen i Syria.

 

      Endelig kom redaktøren av Klassekampen,Bjørgulv Braanen,ut av skapet og skrev om Syria-krigen idag 17 desember 2016.

       Tankene mine går til Rosa Luxemburg som mente at sosialismen ville seire i verdensmålestokk fordi sosialistene var bærer av en moralsk kapital. Med det mente hun at at de var sanndru,holdt seg til sannheten og var redelige. 

     Dette,kjære Rosa, var ønsketenkning på aller høyeste romantiske nivå. "Sosialister" ljuger og bedrar like godt som alle andre,definitivt når det gjelder kampen om makt i politikken.

   Klassekampen er jo finansiert med 40 millioner kroner fra verdens mest loyale amerikanske delstat,Norway,som velter milliarder på milliarder inn i de amerikanske krigsprosjektene og har gjort dette siden 1949. Ikke noen stat i verden målt etter folketallet har gitt så store summer til koloniseringen av Afghanistan som Norway. Og hva med pengene til Jihadistene i Syria? Får vi noengang vite hva dette har kostet? Neppe,men det er også snakk om enorme summer levert som støtte til anglo-amerikansk verdensomdanning.

  Professor Bjørn Olav Utvik jobber jo delvis i samarbeid med Forsvarets Forskningsinstitutt som selvfølgelig forsker for USA-Natos seier i alle kriger. Han har fast spalteplass i Klassekampen for å romantisere terroristisk islam og det har igjen sammenheng med at terroristisk islam har vært Natos samarbeidspartner helt fra 1979 av. Om dette finnes det nå 500 bøker om på Amazon som enhver kan kjøpe for en rimelig penge.

  Så da Utvik skrev en kronikk om at de internasjonale Jihadistene i Syria var å sammenligne med de frivillige i den spanske borgerkrigen 1936-38,trodde jeg at Utvik ville bli fratatt sin faste kronikk,men nei da. Ingen hadde innvendinger mot den historiske metaforen og den har blitt stående som Klassekampens lesning av Syriakrigen.

  Det som skjedde med de norske Spaniakjemperne var at fattige arbeidersamfunn (Røros f.eks) spleiset for å sende Wesselvold til Spania for å kjempe mot fascismen.

  Jihadistene i Syria var hentet inn av Tyrkia-Qatar-SaudiArabia mot bra betaling for å innføre Shariasamfunn og emirat i Damaskus. Deres opptreden med halshugging,hengning,voldtekter og korsfestelser i mange år beviser at vi her står overfor selve islamofascismen inkarnert. Men sett fra alliansen Paris,London og Washington er det "fake news". Det politisk korrekte fra Vestens side er at de stadig er det samme som under Ronald Reagan: FREEDOMFIGHTERS.

  Her er da det som Braanen skriver idag: "Den syriske krigen har vært ekstremt blodig,og regimet har fart svært brutalt fram og har mange ugjerninger på samvittigheten: drap på sivile,tortur,vilkårsløs bombing og henrettelser.

   Opprørerne,som i stadig større grad domineres av salafi-jihadister,er blitt oppmuntret av Vesten  og Saudi-Arabia til å fortsette krigen."

   Det man kan si om denne lesningen av Syriakrigen er at det er en blåkopi av Pentagons pressemeldinger og krigspropaganda samt en refleks av Utviks tese som "Spaniakjemperne". Det er gjennomfalsk historiebeskrivning. Uovertruffen falsk.

   Allerede i 1996-7 da det berømte tankeskrivet "A Clean Break" utkom,startet man debatten om hvordan knuse Syria som ALLE tenketanker for militære spørsmål behandlet i Vestverdenen. Populært blant menigmann var  general Wesley Clarks video om alle de seks arabiske stater som skulle "tas ut" - en veileder for hva som skulle skje.

  Kanskje den største feilen USA/Nato gjorde var å bygge opp Syrian National Council i utlandet som bestå både av kultiverte liberale demokrater og Muslim brotherhood. Det gikk ikke mere enn høyst to år før demokratene trakk seg ut da de skjønte de var fullstendig maktesløse overfor Muslim Brotherhoods intriger og fanatisme. Siden har disse dominert.

  Så Michael Kilo,som var en prominent demokrat,trakk seg ut i likhet med de øvrige demokrater og sa i et intervju for mange år siden - omtalt av meg her på verdidebatt. "Denne krigen har nå overhodet ingenting med det syriske folks interesser å gjøre lenger. Det er en internasjonal krig som utspiller seg på syrisk jord."

  Ja,og det vil den jo bli i mange år til og kanskje bli verre og.Høyst sannsynlig det.

   Siden vi holder på med "sosialister". Mari Eifring er nå partisekretær i Rødt som har slått seg på at FN skal løse krigen i Syria og alle er like slemme der.

   Hvordan alt er under forvandlingens lov. Sommeren 2009 var den samme Eifring og Rød Ungdom på tur til Folkefronten for Palestinas Frigjøring (PFLP) for å dele ut penger innsamlet på Rød Ungdoms sommerleir. 

  Her er en tekst fra PFLPs web datert 2 september 2013 som forteller om hvordan palestinske sosialister analyserte Syriakrigen:

  "Den amerikansk-zionistiske alliansen.

Dens hovedmål er å tjene Israels interesser ved å påføre Iran skade gjennom å knuse Syria og Hizballah i Libanon, for derved å bringe hele regionen under dominans av den amerikansk-zionistiske alliansen. Dette forklarer klart hvorfor den tyrkiske regjeringen på et tidlig tidspunkt organiserte innreise av tusenvis av islamistiske jihadister fra utlandet til Syria,selv om Tyrkia ikke ville ha slike Jihadister innen sitt eget land."

  Dette er faktisk akkurat det samme som Brooking,Rand Corporation og Begin-Sadat Centeret har skrevet om i årevis og som Braanen later som ikke finnes.

  Den konklusjonen vi allerede nå kan trekke, er at Braanen-"venstre" ved Syriakrigen har gått over Rubicon,dvs fra å være småbluss anti-imperialister til å bli PRO-IMPERIALISTER.

  Braanens lederartikkel er en krigsdeklarasjon mot det som finnes av anti-imperialister i Norge og derfor har han servert det norske venstremiljøet stort Kaos i det neste året. En skarp splittelse er hel uunngåelig.

 

 

 

 

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere