Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert rundt 8 år siden
Homofili. Kondomer. Sex som glede. Som eksempler. Faktum er at Kristendommen, og spesielt den kirken du tilhører overgår alt annet hva gjelder å påføre mennesker sorg, smerte, lidelse og død. Den har ikke sin like noe sted.

Jeg overrasker meg selv ved å gidde å svare på dette. Jeg overraskes også over argumentasjonsnivået du legger deg på her, som en angivelig "viktig" debattant på Verdidebatt.no (med skremmende mange publiserte kommentarer).

Man kan diskutere temaene homofili, kondomer og "sex som glede", og antagelig helst hver for seg, men jeg ser ikke hvilken sammenheng disse temaene har å gjøre med begrepet "fordom", i hvert fall ikke slik begrepet vanligvis forstås.

Men jeg ser uansett at diskusjon her blir en umulighet, da min meningsmotstander er for krakilsk til å takle rasjonell debatt.

Lykke til med de neste ti tusen. Jeg håper Verdidebatts server - og tålmodighet - tåler det.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden
Nyere historie har gitt oss eksempler på at mange har gått til katolsk nadverd og fått communion med paven uten å tilhøre DKK. Dette ønsker pFrans å unngå ved å ha en kontrollert utdeling til en engere krets av mennesker han personlig vet er ekte katolikker.

Helt enig med deg, Kristiansen. Men jeg vet ikke om dette er argumenter som overbeviser våre venner fra HEF o.l.

Det er for så vidt greit av Brun-Pedersen å trekke inn Tande-sitatet, men B.-P. tilhører jo ikke Kirken eller har noen spesiell innsikt hverken i dens lære eller pastorale situasjon. Kanskje engasjerer han seg ut fra en slags "rettferdighetssans", men det er ikke gitt at denne bør påvirke situasjonen som her er beskrevet. Men det hele er vel referert for å befeste et syn på Kirken som streng  og umenneskelig

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden
Finnes det steder med mer fordommer enn i det kirkesamfunnet som her kritiseres?

Nevn én slik fordom.

Det er vel snarere moderniteten som er fordommenes arnested. Og de formelig flammer opp når det er kirke og kristendom som står på agendaen. Kanskje er det først og fremst slik vårt samfunn er "opplyst" - ved den brennende harme som møter enhver kontrær påstand.

Ad "den katolske kirkes forståelse av virkeligheten": de fenomener du nevner, er ikke begrunnet eller definert (fra Kirkens side) med naturvitenskapelig metode e.l. "Limbo" og "skjærsild" er knapt definert i det hele tatt. Kirken opererer ikke med detaljerte definisjoner av vanskelig definerbare fenomener. (Uten at dette rokker ved fenomenenes realitet.) Men dette er vel ikke den interessert i å høre som ønsker å holde i live sine fordommer mot kristendom og kirke, ubesudlet av virkelighetens nyanser

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden

Når det er sagt, vil jeg gjerne slutte meg til O. Bastrups generelle redegjørelse for helgenkultusen. Men jeg står fast ved min kritikk av premissene for denne debatten

Gå til kommentaren

Uinteressant

Publisert rundt 8 år siden

Her kan Fragell og andre kritikere bruse med fjær og fordommer og kalle helgendyrkelsen for "katolsk flerguderi", osv. De ønsker egentlig ikke en debatt og i alle fall ikke en redegjørelse fra katolsk hold, de ønsker bare å spikre fast egne synspunkter en gang for alle som den uomtvistelige og "objektive" sannhet. Det blir nokså uinteressant å følge med på for alle andre.

Dette tegner seg til å bli litt av en ikke-debatt.

Kirkens egen forståelse av helgenene er selvfølgelig offentlig tilgjengelig på f.eks katolsk.no (der finnes mange artikler, i tillegg til hele Katekismen). Den som ønsker det, kan lete opp svarene der. Der vil en blant annet finne at helgendyrkelsen ikke kan sammenlignes med og dermed ikke kan kalles "polyteisme". En må gjerne kalle det dette, men det ville være feil både religionsvitenskapelig og ut fra Kirkens egen forståelse. (Så hvorfor fortsette å lyve for seg selv?)

Dersom man virkelig søkte å forstå Den katolske Kirke, ville jeg riktignok anbefale å begynne et annet sted enn helgenkultusen. Man kunne begynt med å se på Kirkens antropologi og syn på "helliggjørelse". Ut av dette springer helgenlæren, og i sin tur helgenkultusen. Men jeg tror ikke deltagerne i denne debatten er oppriktig interessert i å fremme forståelse - bare befeste fordommer.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere