Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert over 7 år siden
Kjell Aarsund – gå til den siterte teksten.
Rene Descartes sa følgende: cogito ergo sum, tenker altså er, eller mer forståelig, jeg tenker altså er jeg

Ikke for å pirke, men..:

Descartes sa vel aldri bare "tenker, altså er." Cogito og sum er begge 1. p. entall på latin; man behøver ikke legge til personlige pronomener i latin som i norsk. Så ja: "Jeg tenker, altså er jeg" er en mer forståelig oversettelse - og den eneste rette.

Forøvrig er det et tankekors at de beste og mest innsiktsfulle bidragene konsekvent mottar de tåpeligste kommentarene. Ingen navn nevnt, ingen glemt

Gå til kommentaren

Publisert over 7 år siden

Lars Gule freser over mottagelsen hans fiffige Frp-kritikk har fått blant anderledes menende forskere. Men problemet med å snakke så høyt og sterkt - med adjektiver i fleng - er nettopp at presisjonsnivået blir lavere. (Tør jeg si "håpløst lavt"?) Det virker dessuten lite troverdig når Gule pakker sitt innlegg inn med fromt prat om "alle omtrentlighetene i offentlig debatt" og på internett, når han er slikt et elendig forbilde selv. En seanse på Litteraturhuset for etpar år tilbake rinner meg ihu. Debatten handlet om sekulariseringen av samfunnet, og ved en anledning bjeffet Gule overfor J.H. Matlary at kristendommen forkynte at menn skulle "banke sine koner." Såvel katolske som protestantiske prester hadde utbasunert dette fra prekestolen i århundrer, skulle vi tro Gule. (Da påstandens feilaktighet ble påpekt av Matlary et al, lot opphavsmannen seg ikke korrigere.) Og forresten: å peke ut enkeltpersoner på Verdidebatt.no som særlige eksempler på en nedsettende karakteristikk, når de har ingenting å gjøre med innlegget forøvrig, er direkte smakløst. Og det er den desidert mildeste karakteristikk jeg kommer på.

Så til saken: Gule mener at det her neppe er snakk om "enkelt empirisk testbare påstander," men Lars Akerhaug legger frem veldig konkrete eksempler - empiri - på hvorfor han mener som han gjør: at Frps "retorikk" har hatt lite å si for fremveksten av ekstreme islamistiske miljøer i Norge. På sin side har Gule og Eggen ingen empiri å vise til, bare et lettvint spill på følelsen enkelte har av at "ja, slik må det jo være." Frp har sikkert noe med dette å gjøre - huffameg!

Men Akerhaug har, altså, snakket med nåværende og tidligere ekstremister. Lest om dem og deres ideologi. Gjort arbeidet. Og konkludert med at den retoriske situasjonen i enkelte vestlige land har fint lite å si for motivasjonen. Er man islamistisk ekstremist, bryr man seg uansett ikke om de demokratiske prosessene, men stiller seg utenfor dem.

Så blir spørsmålet hva Gule og Eggen ønsker å oppnå med sine utspill. Skal Frp komme med en offentlig syndsbekjennelse - "vi beklager for at vi har bidratt til radikalisering av enkelte norske muslimer" - når dette viser seg å være en høyst diskutabel påstand? Og: siden radikale islamister bryr seg lite om forskjellene mellom de politiske partiene, som Akerhaug viser til, ville de nok tilsvarende gi blaffen i en beklagelse fra et av dem. I Profeten Ummahs innerste kretser ville det nok fremprovosere hånlatter mer enn noe annet.

Og hva er egentlig det alternative scenariet her: at Frp-representanter (og andre) skulle ha vært ilagt taleforbud mht. islam de siste tredve årene? Skulle man gått inn for forhindre kritikk av islam og muslimer ved et tidligere tidspunkt? Det synes på meg som om vi allerede har ganske sterke mekanismer for å tone ned kritikk og ta "de store debattene" i dette landet, og ytterligere sensur ville neppe tjent det som burde være vårt felles formål: å unngå at muslimske ungdommer havner i ekstreme grupperinger. Jeg kan ikke se at Gule eller Eggen har kommet med noen forslag til hvordan vi kan arbeide for dette.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 8 år siden
Vidar L. Haanes – gå til den siterte teksten.
Når det gjelder Den katolske kirke uttalte Paul Murray O.P. Fra Angelicum senest på seminar på MF i juni sin begeistring for samarbeidet med MF og felles arbeid for kirkelig forankret teologi, i likhet med sekretær for Vatikanets kongregasjon for katolsk utdanning, P Friedrich Bechina - som i mange år har samarbeidet tett med MF og med meg, både nasjonalt og internasjonalt. Grunnlaget for dette samarbeid er nettopp forståelsen av en kirkelig konfesjonell forankret teologi, drevet av forståelse for det vi har felles og respekt for hverandres forskjellighet.

Dette vil jeg gjerne kommentere.

Murray berømmer selvsagt samarbeidet med MF - hva skulle han ellers gjøre? - men han er hverken ansatt ved MF eller kjenner til diskusjonen som nå løper der. Saken er jo dessuten den at det er til Murrays lærested, Angelicum i Roma, katolske studenter sendes når de skal studere moralteologi og dogmatikk. Dette var også biskop Bernt Eidsvig inne på i et intervju i Dagen forleden.

Det skulle da også bare mangle. I de to "sakene" som i det siste har vært oppe til drøfting - likekjønnet ekteskap og fortapelsen (ingen sammenheng forøvrig - tror jeg) - har MF-teologer stått frem med synspunkter som ligger langt fra klassisk katolsk teologi.

Og klassisk luthersk teologi, når det er sagt.

Spørsmålet blir da hva som legges i at samarbeidsgrunnlaget mellom MF og Den katolske Kirke er "forståelsen av en kirkelig konfesjonell forankret teologi," når moralteologi og dogmatikk ikke kan være en del av dette samarbeidet.

Dette mener jeg ikke som en kritikk, men en påpekning av fakta. Jeg og mange andre har stor glede av kirkehistorie- og bibelundervisningen ved MF, og lærings- og studentmiljøet i det hele tatt. Men for katolske studenter stopper den akademiske siden av saken der den gjør. Og, tør jeg påstå, ikke bare pga konfesjonelle skillelinjer, men fordi man ikke vet hva man får.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden
Nytt tullball & dilldall fra Steenhoff, selv etter lang tenkepause.

Jeg beklager at jeg ikke kan oppfylle Halvorsens høye krav til tilstedeværelse på Verdidebatt.no. Selv har jeg ikke tid til å skrive tre innlegg i minuttet, og tusenvis i året.

Ytterligere diskusjon med denne personen tjener heller ingen hensikt. Han er primært ute efter å sjikanere og latterliggjøre kristne - det gjør han da også gjennom utallige avsporinger og vandaliseringer av debatter på denne siden, hvor en god del deltagere forsøker diskutere kristen tro og tanke. Dette har ikke bare Halvorsen ingen interesse av, han er full av forakt for kristendom og kirke.

Jeg har forresten ikke brukt begrepet "legitime krav", men du synes å sitere meg på dette. Les gjerne hele mitt innlegg igjen - gjentatt lesning kan, som kjent, bidra til forståelse.

For min egen del, må jeg dessverre vedgå at jeg forsto lite av Halvorsens siste innlegg (det er mulig det er kommet fire-fem nye i løpet av tiden jeg har skrevet dette - det var dette om en "obsessiv primitiv gud", osv.). Jeg synes det er trist at han opererer med et slikt innskrenket og banalt gudsbilde. Med en slik Gud, er det kanskje ikke rart at han behandler kristne som idioter. Men det er Halvorsen som kommer dårlig ut - svært dårlig ut - av det hele.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 8 år siden
Det påfallende hvor ofte selve tenkningen svikter hos dere religiøse. Mange av dere evner overhode ikke å tenke prinsippielt.

Jo, jeg klarer nettopp å tenke - og stave - prinsipielt.

Og det prinsipielle utgangspunkt for diskriminering av farvede som vil delta i samfunnet er et annet enn utgangspunktet for diskriminering av homoseksuelle som ønsker å gifte seg. Det første er en legitim rettighet, fordi det ikke finnes saklig grunn til å nekte farvede å delta i samfunnslivet. Det andre mener jeg ikke er en legitim rettighet, fordi det finnes saklige grunner til at homoseksuelle ikke kan gifte seg, dvs. delta i ekteskapet som begrep og institusjon. Fordi ekteskapet - per definisjon - er en institusjon inngått mellom en mann og en kvinne. &c.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere