Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert nesten 7 år siden
Katolisisme er ikke lenger et

Vennligst dokumentér denne påstanden, som er temmelig grov. Hva i alle dager er den basert på?

At det "antikatolske" nå lever innenfor Den katolske Kirke -- det er sterkt sprog i en sak som forøvrig handler om helt andre ting.

Mener du at katolikker -- eller avisredaksjoner -- som har ytret seg kritisk i OKB-saken fører en "antikatolsk" agenda? Dvs. med den hensikt å undergrave Kirken? Eller forstår vi begrepet på vidt forskjellig vis?

Så langt har ingen hittil gått med ordbruken i denne saken, hverken i bispedømmets administrasjon eller i den katolske offentlighet ellers. Gratulerer i så fall med denne veldige og fullstendig meningsløse grenseforskyvning.

(fjerna avsporing)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Bravo, Halvorsen -- det kronologiske argumentet er virkelig en vinner. "Du tilhører middelalderen." Hvilken eminent retorikk.

Hva med å ta fatt i konkrete argumenter, når du først nedlater deg til å kommentere mine hårreisende reaksjonære påstander?

Mitt umåtelig reaksjonære argument, for eksempel, som handler om mitt ønske om reell ytringsfrihet og et seriøs gjennomrefleksjon -- også i denne debatten, med alle sine hellige kuer, der argumentasjon og refleksjon for lengst har takket for seg til fordel for sentimentaliserende rettighetsretorikk?

Men selv efter over 11 000 innlegg, har jeg ikke sett snurten av et saklig argument fra deg. Du skriver og skriver på evig tomgang. (MODERATOR HAR SLETTET ET PERSONANGREP)

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Nei, det har alt med dette å gjøre.

Å rose dette innlegget er som å berømme storsinnetheten til en fyr som banker opp en annen, og så kommer på sykehuset med blomster.

Det er tvert imot Midttømme som er både den storsinnede og offeret.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Nei, jeg påpeker simpelthen drivkraften bak denne ideologien. Den er rettighetsorientert og politisk og anti-essensialistisk. Derfor betyr identitet alt - og samtidig ingenting. Det er drivkraften bak det liberale felttoget i denne saken - skjønt, liberal og liberal: Dens mekanismer er jo grunnleggende totalitære. (Ingen snakket så høyt og varmt om de franske revolusjonsidealer som Mao Tse-tung!)

Metodene inkluderer offentlig og privat utskjelling og følgelig et de facto taleforbud for enhver med et restriktivt synspunkt i homodebatten i Dnk. Dessuten en kynisk utnyttelse av juridiske ordninger og eventuelle smutthull, for å få gjennom det en ønsker. Alt dette er metoder som hører totalitære styreformer til, og vi har sett dem ikke minst i Møre-saken, hvor biskopen til slutt måtte krype til korset. (I mer enn én forstand.) Det er en fallitterklæring ikke bare for hennes standpunkt, men for det kirkelige demokratiet i den norske kirke. (Det sekulære demokratiet har selvsagt forlengst gitt efter.) Men ikke alle lar seg skremme. Dersom en tror at en skal drive gjennom denne saken på slike premisser uten noen form for ytre motstand, må en tro om igjen.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 7 år siden

Forvent ingen seriøse refleksjoner om dette temaet, Kleiven. Det eneste som her gjelder, er å innta en offerrolle (samtidig som en har et voldsomt kulturelt-politisk momentum bak seg), bruke denne for hva den er verdt -- for å tjene sine egoistiske motivasjoners sak. Hvilke filosofiske og historiske forutsetninger denne ego-liberalismen har, spiller ingen trille for dens protagonister. De er uten filosofisk og historisk horisont overhodet. (Men det er jo også en ideologi.)

"Identitet" er bare et retorisk våpen, et skalkeskjul for å dekke over politiske motivasjoner -- fordi det er et retorisk effektivt begrep i vår tid. Dersom en kan påberope seg den underkjente, forfordelte identitet, kommer støtteerklæringene og statssubsidiene piplende inn.

Men identitet betyr jo faktisk noe, som du antyder; det er noe ontologisk, det har med vårt dypeste selv å gjøre. Men det hopper man glatt bukk over i den idéfattige, anti-metafysiske moderne politiske retorikken. Selv innad i kirkesamfunnene -- hvor man virkelig burde foreta seriøse refleksjoner om menneskets vesen.

Verden vil imidlertid bedras.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere