Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
over en konkurrende kirkes moralske tilkortkommenheter blir noe hul og verdiløs når man samtidig går den katolske kirkes moral og etikk litt etter i sømmene. Jeg betviler ikke unge Steenhoffs personlige moralske integritet eller rettskaffenhet, man hans kirkes håndtering av skandalene den har vært igjennom de siste årene gir ikke akkurat kirken berettigelse til å gjøre seg til dommere over andre kirkesamfunns gjøren og laden.

Tre ting:

1. Det er ikke spesielt «fair»/moralsk riktig å diskvalifisere en meningsmotstander (?) gjennom dennes tilhørighet til en kirke, e.l. Hvem andre enn katolikker får den typen anklager?

2. Min «personlige moralske karakter» har ditto ingen betydning for det jeg sier. Dette handler ikke om meg, men om hvordan en annen kirkelig organisasjon opererer etter noen premisser jeg er fundamentalt uenig i.

3. Den norske kirke er ingen «konkurrerende kirke,» men et kirkesamfunn som deler den kristne tro og tradisjon med DKK på mange vis. Utviklingen i Den norske kirke er så beklagelig nettopp fordi dette er troende søsken. Man kan diskutere utviklingen i andre kirker opp og ned, også Den katolske. Men det var ikke poenget her. Derfor er også håndteringen av overgrep helt på siden av debatten. Dette handler om hvilke prinsipper man har i teologi og praksis—og ethvert overgrep bryter eklatant med kristen tro. Det burde det være overflødig å nevne

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Og Jesus har harde ord mot de mektige. Han for alltid forpliktet kirken til å stå opp for den svake. Jesu ord lyder igjen og igjen og forplikter kirken og troende mennesker: «Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg

Hva med det ufødte liv? Rammer ikke Jesu ord også de som vil ta livet av fosteret i mors mage? (Taushet.) Dette selektive folkekirketøvet om de svake og syke er helt verdiløst. Hvor er Den norske kirke i striden om dødshjelp? Hvor er Den norske kirke i debatten om eugenisk indikasjon? Hvor er Den norske kirkes representanter når organisasjonen Menneskeverd inviterer til debattaften?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Birger Løvlie – gå til den siterte teksten.
Lekfolket må ta makt fra en geistlighet som har fått legitimert sin makt gjennom 1000 år. I realiteten sier Oftestad at geistliges seksuelle bruk av mindreårige ikke er et unntak i den katolske kirke. Det er en del av normalen, i den forstand at den er en del av systemet. 

Dette er virkelig en absurd slutning. Hva er Løvlies begrunnelse? 

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Ja, jeg har jo mine tanker. Jeg synes ikke at det i moderniteten brytes på særlig dypt vann, som du sier. Man plasker heller i overflaten. (Men takk for at du gav meg anledning til å spille på den metaforen.!.) Man har jo avvist alt som er reelt og meningsbærende uten skjellig grunn: væren, Gud, natur som "sakramental" osv.  Mye mer kan sies her. Jeg er ikke sikker på om jeg er veldig begeistret for det politiserte pontifikatet. Det er ikke så veldig mye mer attraktivt nå enn det var i renessansen. Da er jeg mer opptatt av de forrige to pavene, som jeg ikke synes bør betraktes bare som en reaksjon, men som et forsøk på å bevare den rette balansen, for pavestolens rolle, teologiens integritet, osv., i tråd med katolsk tradisjon etter demokratiets fremvekst

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Men kan føye til  at også katolisismen på mange vis har "kollapsa"; det gjeld ikkje berre protestantiske kyrkjer. Men krisa er langt større i protestantismen. Eg er også samd om at protestantismen er vigd til tidlegmoderne filosofi og røyndomsforståing på ein del usunne og uhaldbare måtar. 

Ja, hele kristenheten er i kollaps i én forstand, nemlig den demografiske og kulturelle. Når det gjelder filosofiske og teologiske grunnforutsetninger, er heller ikke katolisismen uten indre splid i moderne tid (ikke minst under dette pontifikatet). Men da vil jeg hevde at krisen eksisterer i den grad man har kjøpt de samme tidligmoderne forutsetningene som man har kjøpt i protestantismen. Satt på spissen er det en del av kristendommens vesen å være "førmoderne" – i filosofisk forstand – og så vokser moderniteten frem som en kritisk reaksjon på denne kristne syntesen mellom værensmetafysikk, åpenbaring, osv. Så vil jeg gjerne være litt apologetisk og hevde at selv om moderniteten har medført en del revisjoner i 2.VK osv, som du skriver, har ikke disse gått på det vesentlige i kristendommen. Flere av konsildokumentene løper det fremdeles legitime debatter om, for all del, ikke minst om Dignitatis Humanae og spørsmålet om religionsfrihet.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere