Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Per Eriksen – gå til den siterte teksten.
For meg har hele prosessen vært en sjokkerende avsløring av at KrF består av en dominerende fløy som viser holdninger som er helt uforenlig med de jeg selv står for.

Hvilke da? Den utdaterte, halvkvedede og moralistiske kristensosialismen som har fungert som en tvangstrøye på partiet i 25 år, og som endte med sperregrenseflørting på heltid? Alt er vel bedre enn det?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Hvor stor er viljen deres til å inngå smertefulle kompromiss for å forbli i regjering? Stor. Meget stor. Hvis den mot formodning ikke skulle være det, kan KrF med god samvittighet gå i regjering med de rødgrønne.

Hvis KrF får det som de vil, er det bra med borgerlig regjeringssamarbeid; hvis ikke, er det også fint med rødgrønt? Er KrFs maktposisjon alt som betyr noe? Eller har jeg misforstått noe?

Det er for øvrig litt underlig at et parti som har ligget og vaket ved sperregrensen i flere år nå skal få egenhendig bestemme hva slags regjering landet skal ha — og det helt uten foranledning i noen politisk krise e.l.

Men det er vel sånn det politiske maktspillet er blitt.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Sølibat: Jeg, og Teigen før meg, har forsøkt å argumentere for at det ikke er noen sammenheng mellom sølibat og overgrep. Jeg registrerer at disse argumentene ikke når frem. Katolikkene Vårt Land har snakket med, kan være så «ledende» de bare vil: Det er ikke holdbart å koble disse tingene. Det vi i stedet ser konturene av, er at enkelte kirkefolk benytter sjansen til å argumentere for gifte prester som en generell praksis. Men sølibatsdisiplinen har vært en stor gave for den romerske geistligheten — den bør ikke fjernes.

Hierarki: Jo, tiltroen til personene som befinner seg i hierarkiet ER rokket. Men Kirken forblir en hierarkisk institusjon. Vi er flere som har ropt på flere prelaters avgang. Men det gjør vi nettopp for å verne Kirken og menneskene i den fra onde krefter

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Du trekker slutninger på bakgrunn av det du leser i avisen. Greit nok, men ikke så tillitvekkende. Du skriver om misbruk av barn. Det er ikke dekkende. (Og å kalle det «incest» blir bare tullete!) Det er bare en flik av problemet. De siste opprullingene har dreiet seg om homofile prester og prelater som misbruker unge menn og tenåringer. Denne kulturen har vært og er et stort problem i noen avgrensede deler av kirken. Men å koble det til sølibatskravet som sådan, er en tabbe, som J Teigen peker på i sitt kloke tilsvar. Det er ingen påviselig korrelasjon mellom overgrep og sølibat. (Hva sier den koblingen for øvrig ikke bare om enslige menn, men om kvinner? At de er et middel for mannens seksuelle behov, slik at han ikke begår overgrep?)

Kritikken av detnåværende hierarkiet er jeg enig i. Men kirken er intet demokrati, heller ikke i 2.Vatikankonsils dokumenter.  Legfolkets innflytelse forblir nødvendigvis begrenset, men når det gjelder overgrep og snusk, er det etter hvert mange måter man kan si ifra på. Kirken har omfattende prosedyrer for potensielle prestekandidater, og langt tettere oppfølging av seminarister. Det har vist seg å fungere meget bra (selv om man ikke leser om det i VL eller Klassekampen). Problemet ligger nå i den manglende oppfølgingen av biskopene selv. Men etter McCarrick-saken er selv det begynt å endres.  Ikke alt håp er ute — takket være en positiv vekselvirkning mellom kirkelige myndigheter og legfolks OG presters engasjement.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Jeg er samtidig klar over at nettopp abort og det ufødte barn er et av de viktigste moralske/etiske spørsmål i DKK, og således sikkert ligger unge Steenhoff nært. Hans første kommentar vikrer derfor kanskje mest som en ren ryggmargsrefleks enn et gjennomtenkt saklig kritisk argument mot DNK behandling av sakene han nevner.

Saklig kritisk argument? Nei. Jeg kom med en påstand, et utsagn. Synd at du ikke ser forskjellen. Hva med dine egne hersketeknikker – jeg synes ikke at de kvalifiserer til noe som helst?

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere