Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert rundt 3 år siden
Bent Høie – gå til den siterte teksten.
For å i arbeidet med å få ned aborttallene, er det på ikke-sosialistisk side KrF finner det sterkeste verdifellesskapet.

KrF'erne som Høie her besvarer, skriver at det viktigste vi kan gjøre med abort er "det som virker." Høie istemmer. Ni av de ti tiltakene Høie ramser opp, og som KrF og høyresiden sammen har drevet frem, handler om å øke tilgangen til prevensjonsmidler. Dermed forutsetter man at den reelle årsaken til graviditet – seksuell aktivitet – ikke skal berøres. Det er blitt en hellig ku i samfunnet. Her kan man gjerne føye til noen spørsmål om hvor "kristelig" denne strategien er (også gitt hvordan kunstig prevensjon ble betraktet i kristendommen frem til det forrige århundre). Det er ironisk at det gamle bedehuspartiet KrF implisitt innbyr til regelrett promiskuitet. Hvordan skal man ellers tolke partiets iver etter å dele ut gratis prevensjonsmidler til ungdom? KrF kjøper alle premissene i den avkristnede kulturen. Noe annet ville antagelig være for politisk kostbart – men det ville også vært langt mer tappert.

Det er også interessant hvordan den konservative posisjonen i abortdebatten nå tar utgangspunkt i å "få aborttallene ned." Det tyder på at man aksepterer grunnpremisset, nemlig at abort er selvbestemt og i utgangspunktet en beskyttet og ukrenkelig rettighet. Problemet er at hvis ethvert foster som aborteres, er et liv (biologisk og ontologisk), er situasjonen adskillig mer alvorlig. Dersom man på den annen side sier at fosteret ikke er et liv – eller at det i beste fall er et potensielt liv –  er det ikke helt enkelt å forstå engasjementet for å redusere aborttallene både på venstre- og høyresiden. For da dreier ikke en abort seg om å ta et liv, men i hvilken grad man forverrer eller lindrer den abortsøkende kvinnens situasjon. Det er tross alt bedre å ikke måtte ta en abort. Til slutt blir det klart at abortdebatten nok en gang handler om den selvbestemmende kvinnens rettighet – eller, ifølge KrF'erne, om "kvinner som sliter med vanskelige valg – ikke om et foster får leve eller ikke. Dertil handler den om politisk strategi og om hvilke partier som lettest får oppnå makt eller ikke. Som sagt: "det som virker." Det er en nitrist kommentar til det samfunnet vi har skapt.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Levi Fragell – gå til den siterte teksten.
Var det en tilfeldighet at den skandinaviske leder for den pinsekarismatiske trosbevegelsen, Ulf Ekman, konverterte til katolisismen? 

Dette er en misvisende påstand, da Ekman ved konversjonen forlot pinsekarismatikkens teologi og praksis.

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden

Nils-Petter Enstad virker som en trivelig kar

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Gunnar Winther – gå til den siterte teksten.
Men under sperregrensen havner de nok. Dessverre, men makta i partiet (spesielt Rogaland) valgte det selv.

Hvordan vet du det? Er det ikke vel så sannsynlig at velgerflukten fra KrF de siste årene nettopp har skyldtes den gradvise tilnærmingen til Arbeiderpartiet, og påskyndet av Pride-tog, osv.? Jeg fatter ikke at ingen kommentatorer fanger opp dette helt enkle momentet — kanskje fordi de ikke vil?

Gå til kommentaren

Publisert rundt 3 år siden
Alf Gjøsund – gå til den siterte teksten.
Mange har innsett at sekularismen i seg selv ikke gir oss et verdifundament. At utviklingen innen bioteknologi må møtes med gjennomtenkte svar. At solidariteten må omfatte enda flere.

Hverken høyre- eller venstresiden i norsk politikk er da i stand til å motstå utviklingen innen bioteknologi. De er bare to varianter av liberalisme.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere