Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert nesten 4 år siden

Takk for alle klikk – økumenikk i praksis.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden
Rune Holt – gå til den siterte teksten.
Dette er ikke greit for en avis som vil favne folkets synspunkter !

Vil Vårt Land det?

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

KFUK-KFUM er en interessant organisasjon i dagens kristenmediebilde. Det er den eneste kristne organisasjon hvis ledere lever av og for uhemmet selvskryt. Det skulle tatt seg ut å skrive en sånn kronikk som representant for Den norske kirke eller Den katolske kirke. Pinlig.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Blomkvist anvender nøye utvalgte kilder for å underbygge sin støtte for eutanasi. Rart med det. Jeg lurer på om han har fått med seg de omfattende kontroversene rundt legeassistert selvmord for psykiatriske pasienter i Belgia og Nederland de siste årene.

Hva med følgende artikkel som en smakebit: https://www.bioedge.org/bioethics/belgium-euthanasia-doctors-split-over-psychiatric-illness/12490

Om ikke dette er en "skråplaneffekt," hva er det da? Her har én enkelt nederlandsk psykiater innvilget selvmord for 48 av 100 av sine pasienter mellom 2007 og 2011. (Vanligvis får en lege bare noen få forespørsler hvert år, og innvilger mellom 10 og 30 pst.) Dette er altså en fagperson som åpenbart spesialisert seg på eutanasi for sine pasienter, og blitt en slags "dødspsykiater" – uten å foreta uavhengige konsultasjoner først.

I tillegg – eller snarere: forut for slike enkeltsaker – kommer de moralske aspektene ved eutanasi som sådan. Men jeg synes ikke at de virker særlig interessante å diskutere med aktører som Blomkvist.

Gå til kommentaren

Publisert nesten 4 år siden

Forresten: Rasmussen forsøker å ta Oftestad for å redusere det lutherske kirkerommet til et pedagogisk rom. Men Oftestad skrev at "prekenen er det egentlige formål med den lutherske gudstjeneste. [Kirkerommet] er et sakralt rom bare når det prekes." Dermed kan jeg ikke forstå annet enn at Rasmussen gir ham rett når han selv skriver at prekestolen ble "et slags hellig sted." At Rasmussen opptrer med denne forvirrende polemikken, er nokså underlig.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere