Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert over 3 år siden
At KrF er mot friabortloven hevdes til stadig fra folk i KrF. Kan Unsgaard vise til et innlegg i Stortinget i de siste årene fra Krf der man gikk offensivt og prinsipielt ut mot  loven av 1978. Motstanden mot loven av 1978 er en rent "programhelt".

 Kristelig Folkeparti har forvaltet abortloven i flere regjeringsperioder siden 1978, tilsynelatende uten særlig misnøye. Samtidig har de flagget standpunkt i noen enkeltsaker, som i motstanden mot tvillingabort. Dette har vært valgflesk for det konservative grunnfjellet — inntil nå. Hvordan man kan være prinsipielt imot abort av én av to tvillinger, og ikke flagge et prinsipielt standpunkt imot abort når det bare er ett foster til stede i livmoren, er jo en annen sak. Denne inkonsekvensen gjør at KrF mangler troverdighet i abortsaken. Men det gavner dem nå, hvis de virkelig bestemmer seg for å inngå partnerskap med venstresiden, som utvilsomt verdsetter det nye KrFs manglende betoning av motstand mot abort og homoekteskap, og dessuten deler partiets dyptgående tendens til statsstyrt moralisme i trendy «verdispørsmål» som miljø og bistand.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Jeg er enig i punktene. Problemet var ikke skribenten, men dårlig redaksjonell dømmekraft. Jeg tror at artikkelserien dessverre er symptomatisk for hvor protestantismen befinner seg nå: en kristendomsform der man nettopp oppfordres til å lete (shoppe) etter menigheten som passer for «meg.» Det kan innebære å flyte mellom alle mulige slags kirkesamfunn med ulike og dels selvmotsigende læresetninger ( kanskje alle bortsett fra ortodokse og katolske kirker?). Selv presumptivt lutherske prestestudenter frekventerer menigheter langt fjernet fra lutherdommen. Jeg er helt uenig i disse premissene, og synes det oppriktig er leit at mange unge protestanter er tvunget til å velge på denne måten. I så måte synes jeg faktisk at initiativet til en slik spalte ikke er så dum, og i grunnen prisverdig — men så blir den dum likevel, fordi premissene er som de er, og fordi det å velge kirkesamfunn er noe som fortjener langt større seriøsitet enn andre valg man tar her i livet. Men nå er jeg henfalt til å gjenta meg selv. Jeg håper, i likhet med Peder Solberg, at Hustoft, og mange andre, finner et kirkelig hjem — etter dyp selvransakelse, ikke etter en svipptur en søndag, eller noe de leste i Vårt Land.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
At sex ikke først og fremst handler om fysikk, men om følelser.

Men dette er jo like falskt som aa si at det bare handler om "fysikk" (dvs biologi). Men det er dessverre dette seksualetikken i DNK (og i svaert mange andre kirkesamfunn) naa bunner i. Seksualitet handler i kristendommen om noe mye dypere enn hva vi foeler, men om hvem vi er skapt til aa vaere av Gud. At dette flaases bort av prester og kommentatorer, er den stoerste tragedien. Det burde faktisk ikke gaa an aa skrive noe som dumt som dette: " det skulle ikke forundre om noen av medkonfirmantene fortsatt ikke har ligget med noen" pga. det presten sa den gangen i konfirmasjonsundervisningen -- Hva slags syn paa sex impliserer i saa fall det

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Som kjent var et av Luthers viktigste anliggender et oppgjør med messe-
offertanken. Den troende kunne ikke på noen måte ofre noe for å gjøre seg fortjent til frelse. Kristus var det eneste offer, og offertoriet­ ble derfor nedtona i luthersk nattverdfeiring, før det så å si forsvant helt ut. Derfor utvikla skikken seg med å samle inn penger til de fattige før selve nattverdfeiringa tok til.

Pengeinnsamlingen under offertoriet begynte da et godt stykke foer reformasjonen?

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Håvard Nyhus – gå til den siterte teksten.
Ingen tror at djevelen er en person du anbefales å unngå i selskapslivet, slik han heller ikke er "slu" og "listig", og ferdig med det. Det onde er ikke en serie adjektiver. Og derfor snakker vi om Djevelen – i et forsøk på å gi form til det uformelige. Dette forsøket må gjøres på ny og på ny. Som jeg skriver: nye tider, nye bilder. Så, hvordan anskueliggjøre det som ikke kan anskueliggjøres? Hvordan gi næring til forestillingsevnen? Én måte er å peke på felles referansepunkter i kulturen. Og det er det jeg har gjort. Om du vil kritisere teksten - den er ingenlunde ufeilbarlig - så foreslår jeg at du begynner her.

Greit, du vil bruke popkulturen som referanseramme. Men da ender du opp med et helt annet begrep om det onde og den onde enn det tradisjonen har gitt oss ( inklusive, vil jeg si, Milton og andre tidligmoderne forfattere). Tradisjonen er allegoriserende, mens du og Hart (riktignok mange aar foer Trump meldte sitt kandidatur) altsaa identifiserer Satan med den amerikanske presidenten. Det er hybris de luxe, for ikke aa snakke om de etiske implikasjonene ved en saann paastand.

Du nevner sammensmeltingen med "folkeviljen" som et avgjoerende kriterium for Trumps demoniske karakter. At han har "appell." Det demoniske vendepunktet var Trumps opplevelse av dette som en "eksistensiell erfaring" (som om vi har tilgang til hans psyke). Men da er det vel egentlig demokratiets demoni du oensker aa kritisere, ikke enkeltpersonen Trump? Det er jo hans velgere (dine og Hillarys "deplorables") som valgte ham, han valgte ikke seg selv. All statistikk tyder forresten paa at Trump som person er og forblir kontroversiell selv blant egne velgere. Alt tyder paa at han ble valgt - og fastholder sin popularitet - pga. sakene han fremmer, ikke personen han er. Disse politiske sakene blir enda en kompliserende faktor.  Hva er demonisk ved Trumps vidaapne spill om hva han foeler og mener, gjennom sosiale medier og politisk skyttergravskrig? Spillet er ofte patetisk og forkastelig. Men er det demonisk? Bare hvis vi omdefinerer begrepet helt. Men da blir det helt meningsloest.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere