Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert over 3 år siden

Det er vel ikke helt korrekt?  Det finnes jo også noen ikke-trinitariske trossamfunn - f.eks. unitarkirken.  Heller ikke kvekerne (Vennenes samfunn) har noe avklart forhold til treenighetslæren.  Regner du ikke disse som kristne?

Du spør en annen, men spør du meg, så: nei.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga – gå til den siterte teksten.
Hvis du tar en titt på min forrige spalte som omhandlet Guddommen, så vil du se mitt argument for hvorfor vi er uenige i treenighetslæren. Den var et politisk og teologisk kompromiss som vokste frem i løpet av noen hundre år etter Jesu død og oppstandelse. Tror nok det går fint an å være kristen selv om man ikke anerkjenner de økumeniske konsilene...

Jeg er uenig i den konklusjonen, og det er også de ulike sammenslutningene av kristne kirkesamfunn i dag. Jeg mener også det blir selvmotsigende å operere med en historisistisk kritikk av fremveksten av den kristne trosbekjennelse, samtidig som man opererer med en essensialistisk og helt ukritisk forståelse av en angivelig privatåpenbaring på 1800-tallet.

De økumeniske konsilene var ikke politiske kompromisser, men en gradvis definisjon av innholdet i den kristne og apostoliske tro. Det var jo nettopp fordi definisjonen var viktig at det var så mange stridigheter om den. Konsilene dreiet seg om en avklaring av logikken som finnes i selve åpenbaringen, som inneholdes i Skriften. Å kritisere dette innholdet er greit nok — men da stiller man seg utenfor den kristne trosbekjennelsen. Det er ikke annet enn rett og rimelig å trekke disse distinksjonene.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Joanna Bjerga – gå til den siterte teksten.
Ja, det stemmer at vi tror at Gud Faderen en gang var et menneske som oss, og at vi hans barn alle kan bli som ham en dag. Hvem som skapte Ham vet vi ikke, men det er heller ikke så vesentlig for oss. Han er vår Gud, og har sammen med Jesus  skapt oss og den verden vi lever på nå. 

Det er viktig å poengtere at denne læren bryter kraftig med de økumeniske konsilenes lære om Treenigheten. Derfor regnes ikke LDS som et kristent kirkesamfunn. Det må det fremdeles gå an å si, helt uavhengig av forfølgelsene som har funnet sted tidligere osv.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Partilederens foreldre sa det best til en avis i helgen: «Knut Arild sier lite, og så gjør han akkurat som han vil.». Det er metoden han la til grunn da han gikk i Pride-tog, og vi ser den også i spørsmålet om regjeringssamarbeid.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Takk for denne kommentaren. Også jeg savnet Hildegard i artikkelen. Det var flere betydelige kvinnelige forfattere (og ikke-forfattere...) i kirken før Birgitta, og Hildegard var den fremste blant dem. Birgitta er en svært interessant og viktig helgen, men jeg tør påstå først og fremst i skandinavisk og historisk sammenheng. Hverken hennes kult eller orden er veldig utbredte i dag. Journalistene og forskerne skal ha for å belyse Birgitta historisk, men det blir feil — og i grunnen nokså provinsielt — å kalle henne for «størst.» 

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere