Eirik A. Steenhoff

Alder: 31
  RSS

Om Eirik A.

Master I teologi og kirkehistorie (Olavsliturgien), MF, Oslo. Master i Biotechnology and Ethics, John Paul II Institute, Catholic University of America, Washington, D.C.

Følgere

Publisert over 3 år siden
Alf Gjøsund – gå til den siterte teksten.
Det kan medføre mindre trafikk på verdidebatt.no, men dette er ikke et nødvendig resultat. For samtidig vil innleggene som ligger der ha høyere kvalitet. Og Vårt Land har svært kvalitetsbevisste lesere.

Jeg vet ikke helt om Alf GJøsund har skjønt poenget med et debattforum. Det har Isak Aasvestad. Som han helt riktig skriver, vil dette medføre betydelig mindre trafikk for Verdidebatt i tiden som kommer. Og Vårt Lands artikler er gjemt bak en betalingsmur for de fleste av oss. Dersom dette er en forsmak på den nye sjefredaktørens satsing på digitale plattformer, lover det ikke bra. (Kanskje vil han tvert imot begynne med å reversere denne utviklingen (avviklingen).)

Implikasjonen her er at artiklene som Vårt Lands redaksjon godkjenner, er av høyere kvalitet enn det den jevne debattant skriver. Det bekrefter inntrykket av en i økende grad redaksjonelt styrt plattform. Men det er også et åpent spørsmål om hvorvidt kvaliteten faktisk er høyere, og om denne modellen vil føre til økt trafikk. Svaret er: neppe. Selv har jeg opplevd enkelte av Vårt Lands lederskribenters innlegg de siste par årene som av gjennomgående svak faglig kvalitet, og de fleste av dem med en klar liberal og i grunnen nokså forutsigbar slagside. Og de debattene som har tiltrukket klart mest oppmerksomhet de siste årene, er generelt ikke Vårt Lands egne bidrag, særlig ikke de veldig mange lederartiklene som kommer på løpende bånd. Tvert imot er det de mer "friske" debattinnleggene om kristenliv, politikk, osv. – som under dette regimet ikke engang ville blitt godkjent – som har fått tusener på tusener av lesere. Det er bare en kjensgjerning.

Det fremstår rett og slett uredelig å hevde at dette ikke har med meningsinnhold å gjøre. Vårt Land elsker å hevde at de er en nøytral aktør – i medielandskapet, kristen-Norge, "verdi"debatten, og bla-bla. Det er simpelthen påviselig feil. Tendensen i utvalget av faste spaltister og bidragsytere er helt klar. Og dersom innholdet i det som skrives alltid skal vurderes, vil det være helt umulig å skille fullstendig mellom meningsinnholdet og det Gjøsund kaller "kvalitetskriteriene" som må oppfylles for å komme på trykk i en avis. Det hevder redaksjoner til stadighet, men det er en slags from journalistisk løgn: objektive vurderinger av meningsytringer er en umulighet. Nettopp derfor eksisterer det frie ord – herunder debattsider på internett. Et debattnettsted er nettopp ikke en avis. Det er en arena der vanlige folk kan debattere uavhengig av den redaksjonelle sensur og målestokk. Det går Vårt Land nå inn for å endre. Det rammer ytringsfriheten på en direkte og konkret måte. Endringen er også diskriminerende: Gjøsund slår fast at 95 prosent av debattantene er menn, og at han ikke gir seg før full likestilling er implementert i debatten. Men det er et absurd krav. Å tvinge eller kvotere seg frem til en slik endring vil raskt gå på tvers av enhver rimelig frihet. Det viser seg nå i praksis.

Jeg har med dette skrevet mine siste ord på Verdidebatt – om de så oppfyller kvalitetskriteriene eller ikke – og oppfordrer i all beskjedenhet andre lesere til å følge mitt eksempel.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Et større spørsmål her er jo om s.k innestemme og snilt språk yter rettferdighet mot vesentlige trossannheter. Kirkens tro er ikke gjenstand for en demokratisk prosess, heller ikke i Den norske kirke. Så går man etter de som roper opp om vranglære, i stedet for etter vranglærerne selv. Men er det sant? 

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden

Det er en grei nok forklaring, men du har jo valgt å svare i akkurat denne tråden. Og så er du spaltist i avisen, attpåtil ansatt i den!

Da burde det faktisk være en plikt å engasjere seg litt mer enn den jevne VL-debattant. Dersom du bare holder deg til ekkokammeret som oppstår etter at du legger artikkelen ut på egen Facebook-side – jeg mener ikke dette som et personangrep, jeg bare konstaterer at det er sånn (og ikke bare for deg) – er du da heller ikke konsekvent ut fra premisset i ditt eget innlegg: nemlig at det er sunt å få litt motbør og høre noen andre oppfatninger en gang i blant.

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Åste Dokka – gå til den siterte teksten.
Så ser jeg at dere antar en hel del ting om meg og min selvforståelse som dere tar  rett ut av lufta. Jeg vil sterkt oppfordre dere til å debattere saklig, på bakgrunn av de ytringene som faktisk er forekommet, og prøve å unngå å gå på person når dere er uenig i sak. 

Hva med innvendingene som kom frem i debattråden din – flere av dem var nokså substansielle. Jeg synes det ville være interessant, og i grunn rett og rimelig, om du engasjerte deg med dem

Gå til kommentaren

Publisert over 3 år siden
Er det så stor forskjell på «en falsk slange­», og «et frådende ulvekobbel»? Bortsett da fra at de hører hjemme i ulike miljøer? Det ene utsagn fra mennesker som nok skulle ha lært litt mer om folkeskikk, og det andre fra Vårt Lands kommentator med teologisk doktorgrad.

Forskjellen er at Dokka har den rette — moralsk, intellektuelt, historisk, vitenskapelig — mening, mens de konservative har det ikke. Da kan man tillate seg det meste.

Gå til kommentaren

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere