Dariuosh Rajaee

Alder: 9
  RSS

Om Dariuosh

Følgere

Ingen er fullkommen

Publisert nesten 8 år siden

Dere har hørt det er sagt;du skal elske din neste og hate din fiender.Men jeg sier dere:elsk dere  fiender,velsign dem som forbanner dere,gjør godt mot dem som hater dere,og be for dem som mishandler dere,og forfølger dere.Matteus5,43-45.

Jesus forteller oss at Gud også elsker sine fiender. Han lar sin sol gå opp over onde og gode.Vi som er  barn av Gud,skal være som vår far.Jesus sier at vi skal være fullkomme, slik som Gud,er det.

Vårt eget liv er ganske langt fra det idealet som jesus stiller opp!Hva synes du?

Gå til innlegget

Fredag ​​14. mars 2014, Dr. Ahmed Shaheed, FNs spesialrapportør holdt en pressekonferanse i  Geneve  om situasjonen for menneskerettighetene i Iran og for å presentere sin nye rapport til Menneskerettighetrådet.

Når han ble spurt om sin mening om de personlige angrep på ham og FN av konservative iranske tjenestemenn og media, Ahmed Shaheed svarte: «Personangrep er ikke noe nytt. Når en FNs spesialrapportør eller generalsekretæren eller andre [europeiske] tjenestemenn kan motta personlige angrep for det de sier, tenk på hva som kunne skje med de iranere som kan uttrykke sine meninger i Teheran eller andre steder?Situasjonen for menneskerettighetene i den islamske republikken Iran er fortsatt alvorlig og bekymringsfull», sa han i begynnelsen av pressekonferansen.

Ahmed Shaheed spurte den iranske regjeringen om tillatelse reise til Iran, slik at han kan ha samtaler med regjeringen og det sivile samfunn. «Veien fremover er lang og humpete, men med samarbeid tror jeg at reell endring fortsatt kan være mulig».

«Hundrevis av politiske fanger lider fortsatt i fengsler, ofte for noe mer enn den såkalte forbrytelsen å uttrykke en mening eller tro. Medlemmer av etniske, religiøse og seksuelle minoritetsgrupper står overfor trakassering og forfølgelse.

På mandag 17. mars vil Shaheed presentere sin siste rapport til Menneskerettighetsrådet i Genève. 

Gå til innlegget

Ifølge Reporters Without Borders, rangerer Iran som nr. 173 av 180 når det gjelder grad av pressefrihet. Finland er i topp av indeksen for fjerde år på rad, tett fulgt av Nederland ogNorge, slik som i fjor. På bunnen av skalaen er også i år Turkmenistan, Nord Korea og Eritrea.

Reporters Without Borders hevder at Iran sensurer temaer som kjernekraft, menneskerettigheter, og politisk og religiøse aktivister. Sensuren begrunnes med det er «fiender mot den nasjonal sikkerheten» som står bak.

På slutten av året 2013 arresterte myndighetene i Iran 50 journalister og web-bloggere. Mange av dem blir satt i et fengsel som er blant de fem fengslene i verden med flest politiske aktivister og andre opposisjonelle.

Reporters Without Borders hevder at press på internasjonale journalister i utlandet og deres familer inne i landet forsetter.

Når det gjelder borgerkrigen i Syria, spiller Iran en nøkkelrolle i konflikten. Myndighetene har streng kontroll over nyhetsdekningen, spesielt i forhold til Bashar al-Assad og hans allierte. Det ble for en tid tilbake avslørt at Iran vurderte å sende 4000 soldater fra Revolusjonsgarden for å støtte president Bashar al-Asaads regime.

Selv om den iranske presidenten Rouhani lovte kamp mot diskriminering av kvinner og frigivelse av politiske fanger, er det ingen forbedringer med hensyn til pressefriheten i Iran.

Gå til innlegget

Vær ikke bekymret

Publisert over 8 år siden

“Derfor sier jeg dere:Vær ikke bekymret for livet,hva dere skal spise,elle for kroppen,hva dre skal kle dere med.livet er mer enn maten og kroppen mer enn klærne”Lukas12,22-23

Jesus taler til sine disipler om at de ikke skal være beskymret.

Han sier at de skal søke Guds rike først,så skal de få alt det andre i tillegg.

Å bekymre seg er å la seg tynge ned av det man ikke kan gjøre noe med.Våre viktigste livsbetinelse,som kjønn,sykdom og livslengde m.m., er stort sett utenfor vår kontroll.Men Gud kjenner alt dette og vil se til oss i den livssituasjonen hver enkelt er i.Jesus oppfordrer  oss til å tro på Gud i alt dette og å ha en beskymringsløs tro.

Hva mener du en slik bekymringsløs tro innebærer i ditt liv?

Gå til innlegget

Dommen

Publisert over 8 år siden

31 Men når Menneskesønnen kommer i sin herlighet, og alle englene med ham, da skal han sitte på sin trone i herlighet, 32 og alle folkeslag skal samles foran ham. Han skal skille dem fra hverandre, som en gjeter skiller sauene fra geitene, 33 og stille sauene på sin høyre side og geitene på sin venstre.
    34 Så skal kongen si til dem på sin høyre side: ‘Kom hit, dere som er velsignet av min Far, og ta i arv det riket som er gjort i stand for dere fra verdens grunnvoll ble lagt. 
35 For jeg var sulten, og dere ga meg mat; jeg var tørst, og dere ga meg drikke; jeg var fremmed, og dere tok imot meg; 36 jeg var naken, og dere kledde meg; jeg var syk, og dere så til meg; jeg var i fengsel, og dere besøkte meg.’ 37 Da skal de rettferdige svare: ‘Herre, når så vi deg sulten og ga deg mat, eller tørst og ga deg drikke? 38 Når så vi deg fremmed og tok imot deg, eller naken og kledde deg? 39 Når så vi deg syk eller i fengsel og kom til deg?’40 Og kongen skal svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere gjorde mot én av disse mine minste søsken, har dere gjort mot meg.’
    
41 Så skal han si til dem på venstre side: ‘Gå bort fra meg, dere som er forbannet, til den evige ild som er gjort i stand for djevelen og englene hans. 42 For jeg var sulten, og dere ga meg ikke mat; jeg var tørst, og dere ga meg ikke drikke; 43 jeg var fremmed, og dere tok ikke imot meg; jeg var naken, og dere kledde meg ikke; jeg var syk og i fengsel, og dere så ikke til meg.’ 44 Da skal de svare: ‘Herre, når så vi deg sulten eller tørst eller fremmed eller naken eller syk eller i fengsel uten å komme deg til hjelp?’ 45 Da skal han svare dem: ‘Sannelig, jeg sier dere: Det dere ikke gjorde mot én av disse minste, har dere heller ikke gjort mot meg.’ 46 Og disse skal gå bort til evig straff, men de rettferdige til evig liv.»Matt 25

Jesus underviser sine etterfølgere om den dommen som alle mennesker en gang skal møtes.Dette gjør han gjennom en dobbelt liknelse.Det første bildet er av en flokk sauer og geiter.De er blandet sammen,og gjeteren må skilles dem.Det neste bildet er av en konge som dømmer de enkelte menneskene ut fra hvordan de har behandlet hans minste “søsken” når de var i nød.

Jesus og de som er i nød

Jesus identifiserer seg så sterkt med den som lider,at han sier at det var han selv som var i nød.Her berører vi et stort tema i Bibelen,som handler om dem lidende og rettferdige Gud.

Hvilken betydning har dette for deg?

Kilde:Å kjenne han som kjenner deg

Sven Aasmundtveit

Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere