Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

Einar Gelius`s privilegium og bibelen !

Publisert rundt 9 år siden

• Jeg tror fortsatt at Jesus døde for våre synder, til tross for hva Einar Gelius måtte mene om den saken. • Så langt har millioner av nålevende mennesker valgt å glede seg over det evige påskebudskapet om Jesu oppstandelse.

Einar Gelius nyter sitt privilegium, som et hvert fritt tenkende menneske i en kronikk i VG onsdag  4 April, og benytter anledningen til resolutt å fjerne tanken om at Jesus døde for menneskes synder (Mine og dine).

Ingen ønsker å ta fra ham (eller andre) denne retten til å hevde at bare deler av bibelens påskebudskap er gyldig, og at Jesus slett ikke døde for våre synder.Eller for den saks skyld hevde at bibelen ikke skiller seg fra andre religiøse skrifter , og på den måten heller ikke kan tillegges spesiell betydning for enkeltmennesket, eller menneskeheten forøvrig.

Tankene er imidlertid ikke nye, og føyer seg i inn en ubrutt historisk tradisjon helt fra de første århundrer etter Kristi død. Han ville i sitt resonnement antagelig fått følge av den kjente engelske ateisten Richard Dawkins . Han er som kjent lite begeistret for tanken om at mennesket skulle være nødt til å be gud om tilgivelse for sin synd. 

Brennbart tema. 

Naturlig nok finner Einar Gelius det plagsomt å skulle bli konfrontert med sine synder, trolig i likhet med de fleste andre mennesker. Sannheten er dessverre ofte ubehagelig. Bibelen beskriver at alle mennesker har syndet mot gud, inklusive både VG`s redaktør og undertegnede, ubehagelig nok! 

Synden skiller altså mennesket fra gud. Det fullkomne håpet finnes allikevel, og ligger i at ethvert menneske er gitt muligheten til å gjenopprette sitt forhold til Gud, gjennom Jesus Kristus, ved å be om tilgivelse for sine synder. Derfor døde Jesus Kristus på et kors for vår skyld. Enkelt beskrevet i bibelen, men åpenbart plagsomt for den nå avgåtte presten, ettersom han forsøker å imøtegå dette på det sterkeste. Noe som – dersom noen skulle være i tvil – fortsatt er hans fulle rett. 

Når Einar Gelius i sin kronikk siterer kjente bibelkritiske og liberale teologer ( Underlig nok også en som er dømt for gjentatt svindel og gjentatt utroskap) for å gi argumentasjonen troverdighet, så er det naturligvis også hans privilegium.

Hans argumenter blir ikke mer sanne av den grunn. 

Bibelen beskriver på en enkel og lettfattelig måte, det motsatte av det budskap Einar Gelius forfekter.

Heldigvis kan enhver som måtte tvile på dette enkelt lese hva bibelen sier om temaet; nemlig at Jesus døde for våre synder. På samme måte som den klargjør konsekvensene for alle mennesker som vil tro det; at når livet er slutt, så finnes det to utganger på livet, evig liv eller fortapelse.

I ”den lille bibel” ( Johannes evangelium ) står følgende kjente beskrivelse av guds kjærlighet til menneskene :

”For så høyt har gud elsket verden, at han gav sin sønn den enbårne, for at hver den som tror på ham, ikke skal gå fortapt, men ha evig liv” 

Sannheten ?

Kan mitt synspunkt objektivt, eller naturvitenskapelig bevises ? Selvsagt ikke. Like lite som Einar Gelius sitt standpunkt kan det.

Det frie menneskets privilegium er muligheten til å kunne avfeie bibelen som det reneste tøv og oppspinn.. Det er det evig omtalte troens dilemma, og spørsmålet alle søkende mennesker må ta stilling til, når livet stiller oss på valg.

Dette innebærer naturligvis også retten til fullstendig å avvise ethvert spørsmål om behovet for syndsforlatelse, og eventuelt tilgivelse for disse. Gelius`s oppgjør med det som etter hans oppfatning (Og privilegium) er den kristne vranglæren om synd, er en rett ingen vil frata ham. 

Til den nå avgåtte prestens store forargelse så fortsetter allikevel andre prester og biskoper å spre det gode budskapet om guds kjærlighet og forsoning, men uten å underslå bibelens beskrivelse av - slik han selv gjør - det alvor som ligger i budskapet om den absolutte nødvendige omvendelse fra våre synder.

Uten hjertets oppriktige omvendelse fra synd kan ikke mennesket forenes med gud.

Det stiller alle mennesker på et valg, som gjerne kan ignoreres, forties eller bortforklares, men hvor konsekvensene tydelig er beskrevet i Bibelen. Guds ønske er menneskenes frelse og frihet, ikke fortapelse. Gelius`s syndsfornektelse fører sterkt beklagelig til det siste. 

På annen måte er det dessverre vanskelig å imøtegå hans budskap.

Gå til innlegget

Ja takk til gamle forurensende biler !

Publisert rundt 9 år siden

Tvangsavgifter for oss alle!

 

Selv om finansdepartementet, og regjeringen for øvrig, iherdig forsøker å fremstille det nye avgiftsregimet i årets (2012) statsbudsjett som en villet utvikling mot grønnere ”avgifter” på biler og bilbruk, så gjenstår fortsatt det faktum at Norges bilpark er den eldste i land det er naturlig å sammenligne seg med.

Dvs her finnes titusenvis av biler uten godt og viktig sikkerhetsutstyr som f.eks ABS bremser, airbag, antiskrens osv.

Alle enkeltfaktorer som hver for seg hvert år redder mange liv !

Dette skyldes det samlede avgiftsnivået på bil, og den såkalte avgiftsomleggingen kan derfor knapt betegnes som annet enn kosmetisk overflatebehandling.

Hestekreftavgift, volumavgift, finere bil enn regjeringen liker avgift, blankere lakk enn naboen avgift, CO ditt og CO datt avgift, engangsavgift. andregangsavgift, for stor bil avgift, moms og toll, listen er tilnærmet uendelig....

… og om noen av disse avgiftene skulle være ukjente og tilsynelatende ikke befinner seg på den offisielle listen, så finnes de nok der allikevel.

For svært mange f.eks barnefamilier. er en ny eller nyere bruktbil med langt lavere utslipp, og med langt større sikkerhet for både fører og passasjerer i praksis derfor uoppnåelig.

Finnes det viktigere ting her i verden. Ja utvilsomt. Det hjelper imidlertid allikevel så forsvinnende lite når airbagen man plutselig trenger ikke finnes, eller når ABS bremsene som kunne hjulpet for å unngå poden som plutselig kommer på et akebrett fra ingensteds,heller ikke finnes.

Hvorfor i all verden skal vi tillate at dette avgiftsregimet fortsetter !

For all del, kom gjerne med beroligende innspill om at alt er slik det skal være, og at jeg bare ikke har skjønt klimautfordringene..

 

Gå til innlegget

Ja takk, til et pornofritt samfunn !

Publisert rundt 9 år siden

Pornoens skygger formørker og forsimpler samfunnet, og skader den enkelte som er fanget av det.

Det er knapt mulig å åpne øynene uten at vi tvinges til å forholde oss til den avgrunnen av fornedrelse og ulykke som denne bransjen representerer.

Virkelighetens speilbilder er - i motsetning til bransjens glansede og falske fremstillinger - fylt av håpløshet, fornedrelse og tomhet.

I kjølvannet så finnes det uendelige mengder av utroskap,skillsmisser,seksualisert vold,profittjag,utnytting,menneskehandel,ødelagte følelser,falske seksuelle forhåpninger,uriktig og falsk fremstilling av menns og kvinners seksualliv.

Barn og unge tvinges til å forholde seg til en falsk og formørkende virkelighet.

I din nærbutikk, på din bensinstasjon,hos din nærmeste bladkiosk, si ifra !

Nok engang er det nødvendig å si ja takk til pornofrihet !

Hvem vil være med ?

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere