Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

Hatefulle og stigmatiserende ytringer videreført i god Dagblad ånd.

Et lite hjertesukk !

En av Dagbladets reportasjer på nett som omhandler filmen som har ført til opptøyer i flere muslimske land, inneholder en rekke stigmatiserende "kristenbeskrivelser". Desverre er dette ikke enestående, i det som ser ut til å være en Richard Dawkins inspirert redaksjon.(Den kjente engelske ateisten som er kjent for å være lite begeistret for troen på høyere makter)

Filmen som utelukkende har hatt som formål å krenke, og som enhver normalt oppegående både kristen, muslim og ateist tar avstand fra, er naturligvis en tragedie, og har sterkt beklagelig medført tap av uskyldig menneskeliv og foråsaket mye skade.

Det ser alikevel ut som det nærmest er umulig for Dagbladet å ta ordet kristen i sin munn uten  beskrivelser av typen : "den sterkt fundamentalistiske" - "den ytterliggående konservative kristne gruppen" - "den kristne kontroversielle". "den fanatiske kristengruppen", "kristenfundamentalister" osv.

Dagbladet bidrar på denne måten til å forsterke et allerede vanskelig og tildels hatefullt klima ved sine karakteristikker. Dette gjør dialogen mellom mennesker av ulik tro og livssyn enda vanskeligere.

Det er trist for alle.

Fra den relativt korte reportasjen finnes blant annet følgende "kristenbeskrivelser/koblinger" :

1)) Ekstreme kristne koptere. 

2) "Firerbanden"

3) Kristen-fundamentalistisk.

4) Kontroversielle.

5) Hatfilm.

6) Det ekstreme produksjonselskapet Media for Christ.

7) Selverklært kristen kopitisk aktivist.

8) Møte for kristne fundamentalister og islamhatere .

9)En fanatisk egyptisk-født kristen kopter.

 10) ...For å hisse på seg muslimer.

11) Leder en ekstrem koptisk gruppe.

Nå er slett ikke disse Dagblad beskrivelsene enestående, men føyer seg inn i en rekke av lignende beskrivelser som beskriver kristne, sett med "Dagbladbriller"

Og, det er selvsagt en rett avisen har i et fritt demokrati. Allikevel,selv den minste refleksjonen i Dagbladets redaksjon rundt bruken av slike stigmatiserende beskrivelser, er åpenbart fullstendig fraværende.

Ikke overraskende,men desto mer beklagelig.

 

 

 

Gå til innlegget

Regjeringens fasthet !

Publisert over 8 år siden

Det er ikke måte på hvor mange som spiller på lag med kinesiske myndigheter når det gjelder ønsket om den Norske regjeringens uforbeoldne beklagelse, i forbindelse med tildelingen av nobels fredspris til menneskerettighetsaktivisten Liu Xiaobo.

Sist ut er regiondirektør Ernst Meyer i Det Norske Veritas (DNV) som sender en bønn om hjelp til norske myndigheter. 

- Jeg tar ikke stilling til om dette er politisk riktig eller mulig, men det er nok det som skal til hvis normalisering er målet, sier Meyer til E24.

Regjeringen har så langt valgt å stå imot presset ,i første rekke fra næringslivet, men også det politiske presset, ikke minst fra kinesiske myndigheter.

Det skal regjeringen ha ros for!

Regiondirektøren kjenner naturlig nok hvor skoen trykker, og det er lett å forstå hans reaksjoner på "klimaet som oppsto etter nobelpristildelingen. Et klima som synes å være forsterket ytterligere.

Dialog ikke "krig"

Regjeringens fokus på dialog i mange av verdens konflikter, både væpnede,etniske og økonomiske er en linje som bør videreføres.Også i dette tilfellet.Det er tjenlig for alle parter i lengden.

Men, det svir noen ganger.

Det finnes noen ganger hvor rett er rett, og feil er feil.

http://e24.no/makro-og-politikk/norske-myndigheter-maa-sterkt-beklage/20272716

 

 

 

Gå til innlegget

Den uendelige sorgen !

Publisert over 8 år siden

Det ytterst smertefulle ved å være observatør og tilskuer til krigshandlingene i Syria, hvor rekken av drap og vold bare øker mot uskyldige unge og gamle, er knapt mulig å bære.

Gleden over barn, venner, familie og meningsfulle aktiviteter forsvinner i et hav av fortvilelse og raseri over ondskapens tilsynelatende endeløshet.

Hatets mangfoldiggjøring og vekst, skaper frykt og stillstand hos mange.

Hva skal vi gjøre ?

Gå til innlegget

Hvem er egentlig mor ?

Publisert over 8 år siden

– Barnet har rett til å kjenne sin mor. Nå får man en genetisk mor og en mor som bærer .fram barnet, og biologisk mor blir (dermed) veldig uklart, sier Kjersti Toppe (Sp) som er nestleder i helse- og omsorgskomiteen på stortinget.

Ønsket om barn er grunnleggende for mange, og det oppleves naturlig nok som svært sårt og fortvilende om man er avskåret fra å få egne barn. Bør man derfor- fordi det teknisk sett- er mulig, benytte envher mulighet til å omgå de begrensninger som er skapt, selv om dette for den enkelte oppleves som "urettferdig".

Forslaget om å tillate eggdonasjon fremmet av Arbeiderpartiet, og støttet av SV, er en av mange forslag fremmet av regjeringen i denne og forrrige stortingsperiode.

Mange vil med rette kunne hevde at disse initiativene danner et mønster, og har som fellestrekk at de først og fremst har som formål å styrke voksnes rettigheter, og skal tilgodese dem som føler seg "diskriminert" fordi man av mange ulike grunner ikke kan få egne barn. (Noe som i seg selv selvsagt er sterkt beklagelig for dem som er rammet)

Det synes som om barnas svekkede og sårbare stilling som en følge av lovforslagene ikke er drøftet.

Arbeiderpartiets Helga Pedersen sto frem på nyhetene i Kveld (Nrk) og frontet forslaget med entusiasme. Nestleder i helse og omsorgskomiteen, Kjersti Toppe fra Senterpartiet uttaler seg imidlertid sterkt kritisk til forslaget.

Lovene , initiert av den rødgrønne Regjeringen, som ble vedtatt i 2008 f.eks bioteknologiloven,ekteskapsloven,barneloven og adopsjonsloven signaliserte starten på hva mange anser som et veiskille i forhold til hvordan man både i praksis og formelt ser på nye familiekonstelasjoner. Mange vil også hevde at lovene i stor grad tilsidesatte barns rettigheter.

Konsekvensene for barna.

Det synes som om det er lite etisk refleksjon over konsekvensene for barna. Kan man med troverdighet hevde at barn som bevisst blir satt til verden farløse som en følge av retten til befruktning for lesbiske, ikke vil føle fortvillelse og savn etter en far. Eller vil dette bare være et marginalt problem som "sikkert kan håndteres".

Kan man med troverdighet hevde at barn som er båret frem frem av surrogatmor , og overtatt av to homofile menn, ikke vil oppleve det som vanskelig og sårt å være frarøvet halve sin identitet og historie. Eller vil dette også være "håndterbart"

Og hva nå, med både en genetisk mor og en biologisk mor.

Mulige konsekvenser for de ufødte barna har derfor vært et ikke - tema så lenge pressgruppen(e) bak lovforslagene påberoper seg en generell rett til barn, helt uavhengig av biologiske forutsetninger, og at all annen argumentasjon derfor er å betrakte som sterkt diskriminerende.

Les : Far fortsatt savnet.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat25/thread167455/#post_167455

Les : Mor også uønsket.

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat1/subcat2/thread207765/#post_207765

Les :Farløsheten akseptert og ønskelig ?

http://www.verdidebatt.no/debatt/cat19/subcat20/thread206984/#post_206984

 

Gå til innlegget

Svikter Krf sine kjernevelgere.?

Publisert rundt 9 år siden

"Realitetsorientering" er tilnærmingen Krf``s program komite har trykket til sitt bryst når kampen mot samkjønnet ekteskap nå skal oppgis .Trolig vil dette ryste grunnfjellet i Krf.

Frykten for at trossamfunn i fremtiden skal miste sin vigselrett er hovedbegrunnelsen for utspillet skal vi tro oppslagene i media. Frykten kan selvsagt – på sikt - være velbegrunnet, dersom dagens politiske flertall videreføres etter valget i 2013 .

Mange stiller nå spørsmål ved om det er begrunnelse god nok ?

Dersom man prinsipielt mener at ekteskap mellom mann og kvinne skal være retningsgivende for samliv mellom to mennesker, og at tusenårig kristen etikk, lære og praksis ikke kan tilsidesettes, hvorfor kan man da ikke bare fastholde det.

Vil ikke rett være rett og galt være galt til evig tid ?

 Eller må dette vike for `”den politiske realitetsorienteringen ”til program komiteen

Krf  komiteens forslag sår betydelig tvil om dette.

Det rødgrønne stortingsflertallet har i praksis bevisst valgt å fremme gjennomgripende lovendringer som har hatt som mål å ønske velkommen nye familiekonstruksjoner.(Jmfr lovendringene i 2008)

Det er derfor vanskelig å se annet en at Krf?s programkomite i praksis har valgt å følge den rødgrønne regjeringen i disse spørsmålene.

Er dette enda en ”tapt” politisk sak ?

Vil den alminnelige trofaste Krf velger klare å oppfatte om det lengre finnes saker som Krf alene kjemper for ?

Og, vil dette kunne danne grunlaget for nye partier hvor "de tapte politiske saker " fremmes med fornyet kraft`?

 

Gå til innlegget

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere