Dan Lyngmyr

Alder:
  RSS

Om Dan

Følgere

Er det som skulle være varme hender i eldreomsorgen, blitt til noen lette og overfladiske håndtrykk - og er det blitt for mange politikere som tenker at det kunne vært verre ?

For mange er hjemmebasert eldreomsorg et gode i livets høst, men ikke for alle. 

"Verdighetsgarantien" i lovverket er en del av forskriften  om verdig eldreomsorg, og skulle ikke bare være en politisk floskel. Mye tyder på at utviklingen peker i motsatt retning. 

Fordi ; når mange kommunepolitikere ikke bevilger penger til flere sykehjemsplasser enn hva som er tilfellet nå, innebærer dette i virkeligheten at mange pasienter, i mange kommuner, er svært svekket og kanskje tilnærmet døende – før man i det hele tatt kan se konturene av en fast sykehjemsplass.

Historien: 

Gjennom ett langt liv hadde kvinnen, som var 94 år, brukt betydelige deler av sitt liv i tjeneste for andre mennesker. Frem til for bare noen få år siden var det hun som besøkte eldre og syke i deres ensomhet – til trøst og oppmuntring.

For å avlaste det offentlige pleiet hun også sin psykisk utviklingshemmede søster i mange tiår, og senere sin egen mor frem til hun nesten var hundre år.

Hun hadde opplevd både børskrakket i 1929, de harde tredveårene, andre verdenskrig og fremveksten av et moderne velstandssamfunn. Et samfunn hun selv samvittighetsfullt bidro til å løfte frem. 

Hun tilhørte generasjonen som både ville bidra til sin egen familie, styrke lokalsamfunnet og gjøre nasjonen stolt. Folketrygden, barnetrygd og eldreomsorg satt i system, var noen av de positive konsekvensene av hennes generasjons slit og strev.

Så var dagen kommet.

Selv om hun i det daglige hadde mottatt god og respektfull omsorg av de mange gode hjelperne i hjemmetjenesten. 

Alle de som må leve med kommunalt vedtatte budsjetter, og som etter beste evne forsøker å tyne inn enda en middagslevering til de gamle og syke. 

Pakket i plast. Oppvarmet i mikrobølgeovn. 

– Beklager, men jeg skal rekke 26 andre også. 

Sa hun som samvittighetsfullt strekker både sin egen rygg og helse i møte med de tidsmessige millimeterkravene som følger av de politikerbestemte budsjettene.

De siste to årene hadde et strevsom og langt liv satt sine uunngåelige spor i kvinnen. Ansiktene var ikke lenger klare og tydelige. Synet hadde sviktet. Hun var i praksis blind på det ene øyet og forkalkningene hadde redusert synet betydelig på det andre. Selv med det nyervervede høreapparatet var hørselen betydelig redusert. De daglige og nattlige sterke smertene, i hofter og rygg, gjorde at hun knapt kunne bevege seg.

Dehydrering og gjentatte innleggelser på sykehus gjorde beslutningen enklere. Den ydmyke og selvhjulpne kvinnen som i generasjoner hadde gitt sitt bidrag til samfunnet hadde bestemt seg.

Hun måtte søke heldøgnshjelp. 

Fast sykehjemsplass i kommunen. 

Nei – dessverre! Beklager, vi har ikke plass, men vi anbefaler dostol i stua om bevegeligheten er liten, sa den vennlige stemmen i andre enden. 

Til den gamle kvinnen, som neste gang skulle fylle 95, og som i sin enfoldighet hadde trodd at nå var turen kommet til henne. 

Den faste sykehjemsplassen som legen også hadde anbefalt.

Kanskje hun var noens søster eller bestemor.

Eller helt alene i verden.

Avhengig av kommunens politikere og deres evne og vilje til å prioritere. Og, mens hun satt der å ventet, så kunne jo politikerne skylde på hverandre for elendigheten.

Og dostolen, den måtte brukes så lenge ikke naboens barn brukte trampolina, i hagen – rett utenfor stuevinduet. Vinduene som naboen også passerte med jevne mellomrom.

EPILOG :

Etter betydelig press og avisskriverier fikk den gamle endelig plass ved sykehjemmet i den aktuelle kommunen - sammen med en rekke eldre som var døende og som i liten grad kunne kommunisere med kvinnen, som intellektuelt og mentalt var særdeles oppegående.

Tidligere i år gikk hun bort, nær 98 år gammel.

Gå til innlegget

Sliter litt med å gå på vannet sier du ?

Publisert over 1 år siden

Og følelsen av noen ganger å synke sakte og andre ganger ganske fort.

Når ting ikke går den rette veien og ikke helt er i overenstemmelse med utallige gode bønner. Selv om kveldsbønner om seier for Brann fotball over Start , eller ønsket om å felle en diger elgokse i elgjakta, muligens ikke akkurat er i den kategorien som skaper troskriser.

Men virkelighetens viktige bønner , hvor svaret ikke alltid er  som vi ønsker oss, eller til og med synes å drøye ganske lenge. Da er det godt å vite at ingen av oss er den første som har sunket litt under overflaten.

Da Peter ville gå på vannet for å møte Jesus gikk det ikke lange tida før han ble nervøs og begynte å synke, og da han ble konfrontert med at han var en av Jesu disipler, etter at Jesus var dømt til å dø på korset, så var det ikke måte på hvor lite Peter kjent til Jesus.

- Jesus , nei han kjenner jeg ikke , var Peters kontante svar. En gang. Og så enda en gang. Og alle gode ting er jo som kjent tre, så Peter benektet å kjenne til Jesus for tredje gang. Og så gol hanen. Og Peter skjønte endelig at han hadde surra det til.

Men løpet var ikke kjørt. Og guds nåde var heldigvis større en Peters synder. Faktisk så stor at Jesus sa til Peter at « på deg vil jeg bygge min kirke».

Slett ikke dårlig , og litt som når en har kjørt opp til lappen og i praksis står til stryk. Og til håp for den som snubler litt i den daglige troen, og som noen ganger beskjemmet ikke klarer å gå på vannet og «synker» litt i hverdagens strev og mas.

Kanskje vi egentlig burde rette en stor takk til Peter, han som snublet og reiste seg igjen - og viste vei for alle oss andre.

Gå til innlegget

Jeg håper at styret i KRIK på den kommende generalforsamlingen , i likhet med den store majoritet av verdens kirkesamfunn, fastholder ekteskapet som en institusjon kun bestående av en mann og en kvinne. Selv om det er et standpunkt som Gard Realf Sandaker-Nilsen, leder i Åpen Folkekirke og leder av Oslo bispedømmeråd, frykter i sitt nylige innlegg her på VD.

Men, i motsetning til Sandaker Nilsen og Åpen Folkekirke mener jeg det ikke er noen motsetning mellom det å fastholde et tradisjonelt ekteskapssyn og det å inkludere og fullt ut verdsette alle mennesker som kommer til KRIK – også LHBT personer , i KRIKs hverdag. Snarere tvert om.

Brei enighet

Derfor håper jeg at KRIK på helgens generalforsamling aktivt velger å tydeliggjøre sitt syn på samboere og likekjønnet ekteskap som uforenlig med bibelens samlivsetikk , og at man derfor som en følge av dette blant annet ikke skal ha ledere som lever i åpenbar strid med bibelens gode samlivsetikk.

Det er anslått at verdens kirkesamfunn har omkring 2,3 - 2,4 milliarder medlemmer (tallene varierer noe fra kilde til kilde). Og, verdens største kirkesamfunn, Den Katolske Kirke, med omkring 1,3 milliarder medlemmer, det nest største og trolig verdens raskest voksende kirkesamfunn, de ulike pinsekirkene, med anslagsvis 600 millioner medlemmer, ulike ortodokse kirkesamfunn, øvrige vestlige, nordamerikanske, søramerikanske, afrikanske og asiatiske kirkesamfunn, og selv om synet på hva ekteskapet er og innebærer kan varierer noe – så er de alle enige på et punkt. Nemlig at ekteskapet er for en kvinne og en mann , og at likekjønnet samliv er synd og utenfor guds uttalte vilje. Det må KRIKs generalforsamling fastholde.  

Sterkt motsetningsforhold

Sandaker Nilsens og Åpen Folkekirkes holdning og ønske for KRIK er selvsagt et legitimt synspunkt, og applauderes og heies frem av alle store norske avis- og TV -redaksjoner. Men, deres standpunkt står i et sterkt motsetningsforhold til bibelens gode og tydelige samlivsetikk, og er derfor først og fremst et marginalt fenomen i kristenheten globalt. 

Gå til innlegget

Tidligere statsminister Jens Stoltenberg satte en ny standard for hva det innebærer å ta ansvar da han etter tragedien på Utøya valgte å bli sittende. Jeg håper at NAV-sjefen og Arbeidsministeren ikke følger hans eksempel.

Til tross for at det raskt ble avdekket hvilken elendig beredskapssituasjon nasjonen Norge befant seg i, og til tross for regjeringens åpenbare neglisjering , gjennom flere år, og manglende prioriteringer av den nasjonale beredskapssituasjonen, slik det også objektiv sett ettertrykkelig er fastslått senere, så valgte Stoltenberg å bli sittende. Til sterk kritikk fra mange.

Nå opplyser NAV-direktør Sigrun Vågeng at rundt 2.400 saker eller personer har fått en tilbakekrevingsak som kan være feil. Foruten dette også at en rekke personer er  idømt fengselstraff for forhold som ikke er ulovlige.

Og hun er lei seg. Og likeledes statsråd Anniken Hauglie, den øverste ansvarlig. Og de er begge ansvarlige for at NAV har brukt jernhansker og vært uten nåde.

De urettmessig forfulgte er alle vanlige mennesker som, i tillegg til en i utgangspunktet krevende livssituasjon i forhold til helse eller arbeid, eller begge deler, har tapt sitt omdømme og respekt som en følge av uberettiget straffeforfølgning og eller fengselsstraff. 

I tillegg til tapte inntekter og sterkt begrensede muligheter i arbeidsmarkedet som en følge av fengselsdommer eller andre staffereaksjoner fra staten og NAV.

Avtroppende riksadvokat Tor Axel Busch er også sterkt kritisk til både statens og NAV sin håndtering av sakene.

Trolig kan hverken statsråd Anniken Haugli eller NAV direktør lastes direkte for situasjonen som har oppstått, og deres beklagelser er uten tvil oppriktige.

Men, de er allikevel sterke symboler på at både NAV og staten har valset over mange vanlige enkeltmenneskers liv gjennom en sterkt foruroligende og uakseptabel praksis. 

I tillegg til at alle disse forholdene raskest mulig bør gjenopptas, bør både derfor NAV-sjefen og statsråden, av respekt for alle de har fått ødelagt sine liv - trekke seg. 

Det ville tjene deres ettermæle til gode. Selv om oddsen for en slik løsning neppe er høye. Noen ganger holder det ikke å være lei seg.

Gå til innlegget

Jeg ønsker meg en ny biskop, som blant mange andre gode saker, også fremmer disse. Jeg vil også oppfordre de kristne dagsavisene Vårt Land og Dagen og deres ansvarlige redaktører Bjørn Kristoffer Bore og Vebjørn Selbekk, til å stille seg bak dette og aktivt arbeide for at en slik kandidat vinner frem.

Den nye biskopen må forkynne frelse og nåde for alle mennesker som tar imot budskapet om Jesus Kristus - guds sønn, han som døde for våre synder.Dette må forkynnes for alle mennesker over hele verden , og til alle kulturer. 

Den nye biskopen må forkynne klart om livets to utganger - himmel og fortapelse/helvete, slik bibelen tydelig taler om. 

Den nye biskopen må, med utestemme når det er nødvendig, oppfordre landets politikere til å vedta en ny livsvernslov, dvs retten til liv fra unnfangelse til naturlig død, og aktivt avvise og motarbeide dagens abortlov med alle dens negative konsekvenser for land og folk.

Den nye biskopen må oppfordre til ærlige samtaler om livet, menneskelivets ukrenkelighet og alle livets utfordringer.

Den nye biskopen må aktivt og offentlig motarbeide retten til å frata barn en far eller mor  ved f,eks kunstig inseminasjon og surrogati . Dagens lovverk og praksis er i strid med barnets beste og FN`s barnekonvensjon. 

Den nye biskopen må offentlig  utfordre "kjønnsindustrien", som blant annet vil fjerne den gudeskapte kjønnspolariteten - Mann og Kvinne, og som f,eks vil tillate at barn skal kunne få utført irreversible kjønnskorrigerende inngrep.

Den nye biskopen må avvise likekjønnet ekteskap i kirkelig regi som synd, og mane til fortsatt kamp mot den nye ekteskapsloven. Dette er i samsvar med både historisk tradisjon og velbegrunnet teologisk forståelse - i likhet med de aller fleste av verdens kirkesamfunn. 

Den nye biskopen må oppfordre til kamp for fastleger og helsepersonell som ønsker å praktisere etter sin samvittighet i enkelte svært viktige samvittighetsspørsmål.

Den nye biskopen må oppfordre til bekjempelse av alle undertrykkende politiske regimer, uansett politisk farge og ideologisk fundament. 

Den nye biskopen må støtte trygghet og stabilitet for staten Israel og det jødiske folk og å støtte palestina-arabere som vil inngå varig forpliktende fred med Israel.  

Den nye biskopen må oppfordre til bærekraftig forvaltning av naturens ressurser.

Den nye biskopen bør oppfordre til totalavhold fra alkohol i solidaritet med alle verdens ofre for en kynisk alkoholindustri.

Den nye biskopen må være en mann.
Gå til innlegget

Mest leste siste måned

Lesetips

Les flere

Siste innlegg

Les flere